MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Jeodezi Anabilim Dalı

Jeodezi zamanın bir fonksiyonu olarak yeryuvarının şeklinin ve yer çekimi (gravite) alanının belirlenmesi bilimidir. Söz konusu şekil ve gravite alanı problemini çözmek için bazı jeodezik gözlemlere gereksinim duyulur. Yatay açı ve doğrultu, uzunluk, yükseklik farkı, düşey açı ağırlık ivmesi ve günümüzde sıkça kullanılan uydu teknikleri bunlardan bazılarıdır.

Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Muzaffer Kahveci   mkahveci@selcuk.edu.tr