MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi sahibidir.
P.Ç.2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi sahibidir.
P.Ç.3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar ve bu amaçla yöntemleri uygular (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler).
P.Ç.4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi sahibidir.
P.Ç.5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi sahibidir.
P.Ç.6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme, bireysel çalışma becerisi sahibidir.
P.Ç.7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve en az bir yabancı dil bilgisi sahibidir.
P.Ç.8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi sahibidir.
P.Ç.9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci sahibidir.
P.Ç.10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalığa sahiptir.
P.Ç.11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir.