MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   ŞEHİR BÖLGE PLANLAMA (Teknik Seçmeli Ders 6)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 1205816 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç.Dr. Özer KARAKAYACI
Koordinator E-mail karakayaci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Şehir ve bölge planlamanın, içerik ve uğraş alanları açısından tartışılması ve yakın bir meslek alanı olarak harita mühendisliği ile olan ilişkisinin açıklanmasıdır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 40 40 0 20 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü anlatım, yapılı çevreye ilişkin görsellerin/fotoğrafların sunumu
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kent, kır/kırsal, bölge, konum/yer ve mekan kavramları. Planlamanın gerekliliği üzerine tartışmalar. Orhan GÖÇER, 1979, Şehirciliğe Giriş, Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yayını, Konya.
2 Şehir planlama sürecinin temel aşamaları: Araştırma, analiz/sentez ve karar üretme. Ruşen KELEŞ, 2010, Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara.
3 Bölge planları, kent ve yakın çevresinin planlanmasına ilişkin araçlar, mekanın biçimlenmesine yön veren planlar. Ruşen KELEŞ, 2010, Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara.
4 Türkiyede kentleşme ve planlamanın gelişime ilişkin kısa tarihçe Türkiyede planlamanın kurumsal yapılanmasına ilişkin sorunlar. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1998, 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, İstanbul.
5 Kentin biçimlenmesinde rol alan aktörler/meslek alanları, şehir planlama ve harita mühendisliği meslek alanlarının ilişkisi. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1998, 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, İstanbul.
6 Şehir planlama ve harita mühendisliği meslek alanları arasında yeterli düzeyde ilişki kurulamamasının yarattığı sorunlar. Mehmet Çağlar MEŞHUR, 2004, Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yaklaşımlarının Kentsel Mekân Oluşumu Üzerindeki Etkileri Konya Kenti Örneği, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Konya.
7 Uygulama imar planlarına altlık oluşturan yasa ve yönetmelikler, kentsel standartlar, şehri biçimlendiren soyut değerler-insan ölçeği, kimlik, doku, mahremiyet ve mekansal süreklilik kavramları. Mehmet Çağlar MEŞHUR, 2004, Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yaklaşımlarının Kentsel Mekân Oluşumu Üzerindeki Etkileri Konya Kenti Örneği, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Konya.
8 Mülkiyet ilişkilerinin, şehrin biçimlenmesine olan etkisi Mehmet Çağlar MEŞHUR, 2004, Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yaklaşımlarının Kentsel Mekân Oluşumu Üzerindeki Etkileri Konya Kenti Örneği, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Konya.
9 Farklı yerleşmelerden alınmış görüntüler ve bu görüntüler üzerinde tartışmalar. Ders yürütücüsü kişisel arşivi.
10 Arasınav değerlendirmesi
11 Farklı yerleşmelerden alınmış görüntüler ve bu görüntüler üzerinde tartışmalar. Ders yürütücüsü kişisel arşivi.
12 Türkiyede kent planlama gündemine ilişkin tartışmalar. Dokuzuncu Ulaştırma Kongresi, 2011, Sürdürülebilir Ulaştırma, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul.
13 Kentlerin yayılması, çevresel/doğal kaynakların kullanımına ilişkin sorunlar. Dokuzuncu Ulaştırma Kongresi, 2011, Sürdürülebilir Ulaştırma, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul.
14 Tarihi ve kültürel değerleri yansıtan geleneksel kent dokularının korunması. Dokuzuncu Ulaştırma Kongresi, 2011, Sürdürülebilir Ulaştırma, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul.
15 Bölgesel ve kentsel ulaşım politikaları, değişen öncelikler. Dokuzuncu Ulaştırma Kongresi, 2011, Sürdürülebilir Ulaştırma, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - 1 10
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - 1 50
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 3 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 2 8
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 5
Final : 1 5
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Şehir planlamanın, kendi meslek alanı açısından öneminin farkındadır. 4
D.Ö.Ç. 2 Nitelikli kentsel mekan oluşumu için, planlama ve harita mühendisliği alanlarının ilişki içerisinde olması gerektiğini bilir. 4
D.Ö.Ç. 3 Şehir planlamanın genel içeriğini ve aşamalarını açıklar. 3
D.Ö.Ç. 4 Türkiyede kentlerin gündemini oluşturan konularda fikir sahibidir. 2
D.Ö.Ç. 5 Öğrendiği temel kavramlar ışığında, kent ölçeğinde yapılan uygulamaları eleştirir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20