MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 1205810 1 / 1 6
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Tayfun Çay
Koordinator E-mail tcay selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr.Tayfun Çay , Yrd. Doç.Dr. Gülgün Özkan , Yrd. Doç.Dr. Şaban İNAM , Doç.Dr.Fatih İşcan
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör.Ela Ertunç
Dersin Amacı Arazi toplulaştırma projelerinde ön etüdlerin yapılması, planlama, projeleme ve uygulama faaliyetlerinin öğrenilmesi
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
15 70 15 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Arazi toplulaştırma projesinde ki temel faaliyetler haftalık olarak önce konu açıklaması, daha sonra proje kontrolleri yapılmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Ön etüdlerin yapılması: Arazi düzenlemesini gerekli kılan nedenlerin araştırılması, proje mantığı ile parsellerin işletme ekonomisinin araştırılması - Arazi malikleri ile ön görüşme ( isteğe bağlı toplulaştırma), -Kadastro işlemleri Doç.Dr.Tayfun ÇAY, 2013. Arazi Düzenlemesi ve mevzuatı.Dizgi ofset, Konya
2 Proje alanı sınırlarının tesbiti - AT-1 ve AT-2 listelerinin tanzimi, Arazi maliklerinden muvafakat alınması Doç.Dr.Tayfun ÇAY, 2013. Arazi Düzenlemesi ve mevzuatı.Dizgi ofset, Konya
3 Ön etüd raporunun hazırlanması:Proje sahasının Teknik, hukuki, çevresel, ekonomik, ulaşım ve sosyal yönden analizinin yapılması. - Bakanlar Kurulu Kararının Alınması Doç.Dr.Tayfun ÇAY, 2013. Arazi Düzenlemesi ve mevzuatı.Dizgi ofset, Konya
4 lanlama: - Düzenleme alanının ilanı ve tepuya şerh verilmesi - Proje sahasının veri güncelleme çalışmalarının ve etüdlerinin yapılması, Mülkiyet analizlerinin yapılması. Doç.Dr.Tayfun ÇAY, 2013. Arazi Düzenlemesi ve mevzuatı.Dizgi ofset, Konya
5 Toprak etüdlerinin yapılması ve arazinin derecelendirilmesi:3083 sayılı kanuna göre (Toprak endeksi ve piyasa değerine göre) derecelendirme ve derece haritalarının hazırlanması. Doç.Dr.Tayfun ÇAY, 2013. Arazi Düzenlemesi ve mevzuatı.Dizgi ofset, Konya
6 Ulusal standartlara göre Blokların teşkil edilmesi.: sulama şebekesi planlaması, tahliye şebekesi planlaması, yol şebekesi planlaması. (Alternatifli olarak gerekçeli iki plan taslağı hazırlanacak. Alternatifler arası karşılaştırma yapılarak seçilen taslak planın tercih nedenleri açıklanacak.) Doç.Dr.Tayfun ÇAY, 2013. Arazi Düzenlemesi ve mevzuatı.Dizgi ofset, Konya
7 ÇED raporunun hazırlanması.Hazırlanan genel planın sunusu ve savunma Sabit tesislerin tesbit edilmesi. Ortak tesislere katılma payının bulunması, Planlama raporunun tanzimi Doç.Dr.Tayfun ÇAY, 2013. Arazi Düzenlemesi ve mevzuatı.Dizgi ofset, Konya
8 Projeleme: Mülakat formlarının doldurulması Doç.Dr.Tayfun ÇAY, 2013. Arazi Düzenlemesi ve mevzuatı.Dizgi ofset, Konya
9 Yeni parselasyon planlamasının yapılması:Alternatifli, mülakattaki 1. ve 2. tercihlerin kıyaslanarak (parselin büyüklüğü, hissedarlık, ekonomik, sosyal, çevre yönünden) analizlerin ve dağıtımın yapılması. Doç.Dr.Tayfun ÇAY, 2013. Arazi Düzenlemesi ve mevzuatı.Dizgi ofset, Konya
10 Ara sınav
11 hazırlanan Parselasyon planının sunulması ve savunması Yeni Mülkiyet haritasının askıya çıkartılması.Proje dosyasının tanzimi Uygulama: Blokların Aplikasyonu Doç.Dr.Tayfun ÇAY, 2013. Arazi Düzenlemesi ve mevzuatı.Dizgi ofset, Konya
12 Yeni parsellerin aplikasyonu ve geçici teslimlerinin yapılması -Arazi plan kararlarına göre ilişkilendirilmiş natifli 2 adet Köy yerleşim alanı planının hazırlanması ( 3083e göre). Tercih edilen yerleşim planının Sosyal, kültürel, çevre, uygulanabilirlik ve ekonomik analizlerinin yapılması. Doç.Dr.Tayfun ÇAY, 2013. Arazi Düzenlemesi ve mevzuatı.Dizgi ofset, Konya
13 Röleve, tersim, yeni tapuların hazırlanması ve tescil işlemleri -Proje sonuç raporlarının hazırlanması:Teknik, hukuki, ekonomik, sosyal ve çevre yönünden ayrı ayrı analiz raporlarının hazırlanması Doç.Dr.Tayfun ÇAY, 2013. Arazi Düzenlemesi ve mevzuatı.Dizgi ofset, Konya
14 Yeni parselasyon planlamasının yapılması:Alternatifli, mülakattaki 1. ve 2. tercihlerin kıyaslanarak (parselin büyüklüğü, hissedarlık, ekonomik, sosyal, çevre yönünden) analizlerin ve dağıtımın yapılması. Doç.Dr.Tayfun ÇAY, 2013. Arazi Düzenlemesi ve mevzuatı.Dizgi ofset, Konya
15 Genel Değerlendirme
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - 1 30
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 30
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 2 14
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 1 22
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 1 70
Ödev : 1 20
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Arazi düzenleme projelerinde ön etütleri yapabilme yeteneği 3
D.Ö.Ç. 2 Arazi toplulaştırma planlama yeteneği 4
D.Ö.Ç. 3 Arazi toplulaştırma projeleme yeteneği 4
D.Ö.Ç. 4 uygulama faaliyetlerinin natifli karşılaştırabilme yeteneği 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20