MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   FOTOGRAMETRİ UYGULAMASI 1 (Seçmeli Harita Mühendisliği Uygulaması 1)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 1205738 2 / 1 6
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ferruh YILDIZ
Koordinator E-mail fyildiz selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Hakan KARABÖRK , Yrd.Doç.Dr. Lütfiye KARASAKA
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş.Gör. Osman ORHAN , Arş. Gör. H. Bilgehan MAKİNECİ
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Fotogrametri konuları ile ilgili mesleki bir problemi bireysel/ grup olarak çözme becerisi kazandırmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 50 0 0 20 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Araştırma ve uygulamaya yönelik çalışma yapmak
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Öğrencilerin öğretim üyelerine dağıtılması Öğrencilere ayrı ayrı verilen konularla ilgili kaynaklar
2 Öğrenci gruplarının oluşturulması
3 Projelerin öğrencilere dağıtılması Öğrencilere ayrı ayrı verilen konularla ilgili kaynaklar
4 Öğrencilere çalışma konuları hakkında bilgi verme Öğrencilere ayrı ayrı verilen konularla ilgili kaynaklar
5 Tez yazımı hakkında bilgilendirme Öğrencilere ayrı ayrı verilen konularla ilgili kaynaklar
6 Literatür araştırmalarının incelenmesi Öğrencilere ayrı ayrı verilen konularla ilgili kaynaklar
7 Literatür araştırmalarının incelenmesi Öğrencilere ayrı ayrı verilen konularla ilgili kaynaklar
8 Arazi/araştırma çalışmaları Öğrencilere ayrı ayrı verilen konularla ilgili kaynaklar
9 Arazi/araştırma çalışmaları Öğrencilere ayrı ayrı verilen konularla ilgili kaynaklar
10 Ara sınav
11 Arazi/araştırma çalışmaları Öğrencilere ayrı ayrı verilen konularla ilgili kaynaklar
12 Arazi/araştırma çalışmaları Öğrencilere ayrı ayrı verilen konularla ilgili kaynaklar
13 Arazi/araştırma çalışmaları Öğrencilere ayrı ayrı verilen konularla ilgili kaynaklar
14 yapılan çalışmaların değerlendirilmesi Öğrencilere ayrı ayrı verilen konularla ilgili kaynaklar
15 Arazi/araştırma çalışmaları Öğrencilere ayrı ayrı verilen konularla ilgili kaynaklar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : 1 40 1 60
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   - - - -
Final   - - - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 4 8
Arazi Çalışmaları : 8 8
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Araştırma yapma yeteneği kazanma 4
D.Ö.Ç. 2 Tez yazma konusunda beceri kazanma 3
D.Ö.Ç. 3 Grup veya bireysel çalışma becerisi kazanma 3
D.Ö.Ç. 4 Fotogrametrik ölçme ve değerlendirme aletlerini kullanabilme becerisi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20