MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   KENT BİLGİ SİSTEMİ (Teknik Seçmeli Ders 3)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 1205718 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Şükran YALPIR
Koordinator E-mail sarici selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Kent Bilgi Sisteminin, yerel yönetimler ve belediyeler tarafından uygulanması zorunluluğunun getirilmesi ile mesleğimizin bu tür uygulamalarda daha fazla yer alması sebebiyle bu konularda teorik ve pratik bilgi edinme, bunları uygulayabilme.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 80 20 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders sınıfta teorik ve verilen yıl içi ödevleri hazırlama şeklinde işlenecektir. Öğrencilere verilecek ödevler kişisel veya grup olarak hazırlayacaklardır. Ödevler dönem sonuna doğru sınıfta tartışmaya açılacaktır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 GİRİŞ Kent Bilgi Sistemine genel bir bakış yapılarak konu hakkında değerlendirme yapılmaktadır. Gürol Banger, Kent Bilgi Sistemlerinin Esasları,Nobel Dağıtım Yayıncılık,2009
2 GİRİŞ Kent Bilgi Sistemine genel bir bakış yapılarak konu hakkında değerlendirme yapılmaktadır. Gürol Banger, Kent Bilgi Sistemlerinin Esasları,Nobel Dağıtım Yayıncılık,2009
3 GİRİŞ Kent Bilgi Sistemine genel bir bakış yapılarak konu hakkında değerlendirme yapılmaktadır. Gürol Banger, Kent Bilgi Sistemlerinin Esasları,Nobel Dağıtım Yayıncılık,2009
4 KENT BİLGİ SİSTEMİNDE VERİ:Kent Bilgi Sisteminde veriler nasıl oluşturlmaktadır? veri toplama yöntemlerinin analizi? Kurumlarda veri akışı nasıldır? sisteme aktarılacak verilerin entegrasyonu nasıl olmaktadır?karşılaşılan sorunlar nelerdir? Gürol Banger, Kent Bilgi Sistemlerinin Esasları,Nobel Dağıtım Yayıncılık,2009
5 KENT BİLGİ SİSTEMİNDE DONANIM ve PERSONEL:Kent Bilgi Sisteminde donanım neler olmalıdır? hangi özellikleri taşımalıdır? karşılaşılan sorunlar nelerdir?Hangi donanımlar alınmalıdır?Kent Bilgi Sistemini kullanacak personel kimlerden oluşmalı? hangi mesleki disiplinlerden yetişmeli? hangi yetenek ve becerileri olmalı? sorularına cevap aranacaktır. Gürol Banger, Kent Bilgi Sistemlerinin Esasları,Nobel Dağıtım Yayıncılık,2009
6 KENT BİLGİ SİSTEMİNDE YAZILIM:Kent Bilgi Sisteminde kullanılacak yazılımlar nelerdir?Ülkemizde hangi KBS yazılımları vardır? KBS yazılımlarınin bir analizi yapılmaktadır. Gürol Banger, Kent Bilgi Sistemlerinin Esasları,Nobel Dağıtım Yayıncılık,2009
7 KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI: ülkemizdeki mevcut belediyelerin yapmış oldukları KBS uygulamaları hakkında genel degerlendirm Gürol Banger, Kent Bilgi Sistemlerinin Esasları,Nobel Dağıtım Yayıncılık,2009
8 GİRİŞ Kent Bilgi Sistemine genel bir bakış yapılarak konu hakkında değerlendirme yapılmaktadır. Gürol Banger, Kent Bilgi Sistemlerinin Esasları,Nobel Dağıtım Yayıncılık,2009
9 KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI: Ülkemizdeki KBS çalışmalarında yapılan uygulamaların teknik yönden uygulanabilirliği ve sistem analizi Gürol Banger, Kent Bilgi Sistemlerinin Esasları,Nobel Dağıtım Yayıncılık,2009
10 ARA SINAV
11 KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI: Kent Bilgi Sisteminde olası kurumların mevcut altyapısı ve veri entegrasyonundaki sorunlar Gürol Banger, Kent Bilgi Sistemlerinin Esasları,Nobel Dağıtım Yayıncılık,2009
12 KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI: Kent Bilgi Sisteminde olası kurumların mevcut altyapısı ve veri entegrasyonundaki sorunlar Gürol Banger, Kent Bilgi Sistemlerinin Esasları,Nobel Dağıtım Yayıncılık,2009
13 KENT BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Kent Bilgi Sisteminde sistem ve sistem tasarımı ve uygulanabilirliğ Gürol Banger, Kent Bilgi Sistemlerinin Esasları,Nobel Dağıtım Yayıncılık,2009
14 ÜLKEMIZDE KBS FAALİYETLERİ: Ülkemizde yapılan KBS faaliyetlerinin Valilik bünyesindeki oluşumları, karşılaşılan sorunlar, izlenen politikalar Gürol Banger, Kent Bilgi Sistemlerinin Esasları,Nobel Dağıtım Yayıncılık,2009
15 Genel değerlendirme
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : 1 40 - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   - - - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 4
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Bu dersi başaran öğrencilerin, KBS''nin tanımını, bileşenlerini, yararlarını, KBS uygulamalarını ve karşılaşılan sorunları, ülkemizdeki KBS uygulamalarının genel bir değerlendirmesini, KBS'' de sistem tasarımı hakkında teorik bilgiler kazanır, bu kapsamda da pratik uygulamalar yapabilir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20