MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   KAMU ÖLÇMELERİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 1205704 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr.Tayfun ÇAY
Koordinator E-mail tcay selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr.Tayfun ÇAY , Doç.Dr.Fatih İŞCAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş.Gör. Ela ERTUNÇ
Dersin Amacı Arazi toplulaştırmasının tanımı, amacı, mevzuatı ve Türkiye'deki tarımsal yapı, iş akışı, ön etüdlerin yapılması, planlama, projeleme, beş yıllık kalkınma planlarındaki yeri. İsteğe bağlı ve zorunlu toplulaştırmanın öğretilmesi.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 70 20 0 0 0 10
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze eğitim, Öğrencilerin derse katılımlarını ve araştırma yapmalarını sağlamak için yıl içi ödevler verilmektedir. Yıl içi ödevlerini hazırlayan öğrencilere derste sunu yapma imkanı verilmektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş: Arazi toplulaştırmasının tanımı, amacı ve Türkiye'deki tarımsal yapı Arazi Toplulaştırma, Prof.Dr.Nazmi YILDIZ
2 Arazi toplulaştırmasının faydaları ve yöntemleri Arazi Toplulaştırma, prof.Dr. Mehmet Kara
3 Avrupa'da arazi toplulaştırma çalışmaları Arazi Düzenlemesi ve Mevzuatı, Doç.Dr.Tayfun ÇAY
4 Arazi toplulaştırmasında hukuki mevzuat Arazi Düzenlemesi ve Mevzuatı, Doç.Dr.Tayfun ÇAY
5 Arazi toplulaştırmasının iş akışı Arazi Düzenlemesi ve Mevzuatı, Doç.Dr.Tayfun ÇAY
6 Ön etüdlerin yapılması:Arazi malikleri ile ön görüşme ( isteğe bağlı toplulaştırma)Kadastro işlemleri ,Proje alanı sınırlarının tesbitiAT-1 ve AT-2 listelerinin tanzimi, Arazi maliklerinden muvafakat alınması,Ön etüd raporunun hazırlanması Bakanlar Kurulu Kararının Alınması Arazi Düzenlemesi ve Mevzuatı, Doç.Dr.Tayfun ÇAY
7 Planlama:Düzenleme alanının ilanı ve tepuya şerh verilmesi,Proje sahasının halihazır durumunun tesbiti, Mülkiyet etüdlerinin yapılması Arazi Toplşulaştırma, Prof.Dr.Zerrin DEMİREL
8 Sabit tesislerin tesbit edilmesi Ortak tesislere katılma payının bulunması, planlama raporunun hazırlanması Arazi Düzenlemesi ve Mevzuatı, Doç.Dr.Tayfun ÇAY
9 Toprak etüdlerinin yapılması ve arazinin derecelendirilmesi, dönüşüm katsayıları cetvelinin hazırlanması Arazi, Toplulaştırma, Prof.Dr. Mehmet KARA
10 Ara sınav
11 Projeleme:Mülakat formlarının doldurulması, Yeni parselasyon planlamasının yapılması Arazi Düzenlemesi ve Mevzuatı, Doç.Dr.Tayfun ÇAY
12 Beş yıllık kalkınma planlarında arazi toplulaştırmasının yeri Arazi Düzenlemesi ve Mevzuatı, Doç.Dr.Tayfun ÇAY
13 Arazi toplulaştırma tüzüğüne göre isteğe bağlı arazi toplulaştırması Arazi Düzenlemesi ve Mevzuatı, Doç.Dr.Tayfun ÇAY
14 3083 sayılı kanuna göre zorunlu arazi toplulaştırması Arazi Düzenlemesi ve Mevzuatı, Doç.Dr.Tayfun ÇAY
15 Genel değerlendirme ve sınava hazırlık
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : 1 16 - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 24 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 8 3
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 12
Final : 1 14
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Arazi toplulaştırmasının tanımı, amacı, mevzuatı ve Türkiyedeki tarımsal yapı, 4
D.Ö.Ç. 2 İsteğe bağlı ve zorunlu toplulaştırmanın öğrenilmesi. 3
D.Ö.Ç. 3 Arazi Toplulaştırmanın beş yıllık kalkınma planlarındaki yeri. 3
D.Ö.Ç. 4 Arazi Toplulaştırmada iş akışı, ön etüdlerin yapılması, planlama, projeleme 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20