MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   FOTOGRAMETRİK RÖLEVE ALIMI ( Seçmeli Tasarım ROJESİ)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1205623 0 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ferruh YILDIZ
Koordinator E-mail fyildiz selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Ferruh YILDIZ , Prof. Dr. Hakan KARABÖRK , Yrd. Doç. Dr. Lütfiye KARASAKA
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Osman ORHAN , Arş.Gör. H. Bilgehan MAKİNECİ
Dersin Amacı Yersel fotogrametrik röleve uygulaması yaptırılarak fotogrametrik röleve alımı ve 3B model oluşturulması öğretilir
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 50 0 0 20 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders arazi çalışması ve büro çalışması şeklinde (120 saat olarak 3 hafta) tamamlanır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Arazi çalışması hakkında bilgi verilerek fotogrametrik röleve alımı anlatılır. Röleve alımı için yer kontrol noktalarının yerlerinin seçimi, tesisi ve röper krokilerinin çizilmesi ve koordinatlandırılması yapılır. Öğrenciye verilen proje uygulama esasları
2 Dengelemede kullanılacak kontrol noktalarının obje üzerinde tesbiti, krokisinin çıkarılması ve koordinatlarının ölçülmesi, değerlendirmede kullanılacak kameranın kalibrasyonu ve objenin stereoskopik resimlerinin çekilmesi anlatılır. Öğrenciye verilen proje uygulama esasları
3 Photogrametrik değerlendirmede kullanılacak programın tanıtımı, projenin oluşturulması, stereoskopik modelin oluşturulması, röleve çizimlerinin yapılması ve çizim dosyalarının diğer CAD ortamlarında da açılabilecek şekilde düzenlenmesi konuları anlatılır. Proje dosyaları düzenlenerek teslim edilir ve proje imtihanı yapılır. Öğrenciye verilen proje uygulama esasları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : 1 40 1 60
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   - - - -
Final   - - - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 0 0
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 5 8
Arazi Çalışmaları : 10 8
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Öğrenciye, yersel fotogrametri yöntemi ile fotogrametrik rölöve alımı konusunda bilgi vermek 4
D.Ö.Ç. 2 Stereoskopik resim çekme ve resimlerden 3 boyutlu çizim yapabilme yeteneğinin kazandırılması 4
D.Ö.Ç. 3 Kamera kalibrasyonu öğretilerek amatör kameralarla da fotogrametrik değerlendirme ve çizim yapılabileceğinin öğretilmesi 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20