MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   ARAZİ BİLGİ SİSTEMİ AMAÇLI ALIM VE TASARIM (Seçmeli Tasarım Projesi)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1205622 0 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Tayfun Çay
Koordinator E-mail tcay selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr. Tayfun Çay , Doç.Dr. Fatih İŞCAN , Yrd. Doç.Dr. Şaban İnam , Yrd.Doç.Dr. Şükran YALPIR
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş.Gör. Ceren Yağcı , Arş.Gör. Ela Ertunç
Dersin Amacı Arazi Bilgi Sistemi Amaçlı Alım ve Tasarım dersinin amacı, öğretim elemanlarının eğitimi ve denetimi altında, öğretim süresi içinde değişik derslerde verilen teorik bilgilerin doğal (gerçek) çalışma koşullarında, bir sistematik ve bütünlük içerisinde uygulanmasını sağlamak, öğrencilere arazinin topoğrafik-Kadastral yapısına ve mevcut yapay tesislere bağlı olarak ortaya çıkacak olan jeodezi problemleri yeterli doğrulukta ve en ekonomik şekilde çözme yeteneğini kazandırmak, öğrencileri mesleki yaşamlarında ekip çalışması içinde çalışabilir, çözüm üretebilir konuma getirmektir. Coğrafi Bilgi Sistemleri kavramını ve yazılımlarını kullanabilen bir düzeye getirmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 70 20 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
İki hafta arazide, bir hafta büroda uygulamalı olarak yapılmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 GRAFİK VE GRAFİK OLMAYAN VERİLERİN TOPLANMASI: Jeodezik konum belirleme işlemleri, Kadastral Alıma Esas Bilgi Derleme İşlemleri, DETAY ALIMI İŞLERİ: Detay alımı ve ölçü krokilerinin hazırlanması Yükseklik ölçmeler Öğrenciye verilen proje uygulama esasları
2 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ: Genel veri tipleri ve formatlarının tanımlanması, bilgisayar ortamında ifade edilmesi, COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YAZILIMLARI: Kullanılan yazılımların tanıtılması Öğrenciye verilen proje uygulama esasları
3 SÖZEL VERİ İLİŞKİSİ: Konumsal veriler ile sözel verilerin yazılım ortamında entegrasyonun sağlanması, ilişkilerin kurulması, ilişki tiplerinin tanımlanması SAYISALLAŞTIRMA: Mevcut verilerin sayısallaştırma yönemiyle elde edilmesi, kadastral paftaların dönüştürlmesi Öğrenciye verilen proje uygulama esasları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : 1 40 1 60
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   - - - -
Final   - - - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : - -
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 10 8
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 5 8
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Öğrenciye, derste gördüğü teorik derslerin arazi ve büroda nasıl kullanma becerisi 4
D.Ö.Ç. 2 Kadastral harita üretimini yapabilme yeteneği 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20