MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   KENTSEL ALAN DÜZENLEME PROJESİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1205617 1 / 1 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ferruh YILDIZ
Koordinator E-mail fyildiz selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Doç. Şükran YALPIR , Yrd.Doç.Dr. Gülgün ÖZKAN , Yrd.Doç.Dr. Şaban İNAM , Prof. Dr. Tayfun ÇAY
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Arsa ve arazi düzenlenmesinin sosyal, teknik ve hukuki, boyutu açıklanır, diğer plan uygulama yöntemlerine göre üstünlükleri anlatılır, plan uygulamasının temel mantığı verilir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 50 0 0 30 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
anlatım, soru-cevap, proje kontrolü
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Düzenleme sahasının tespiti ve sınırın geçirilmesi Öğrenciye verilen proje uygulama esasları
2 Düzenlemeye giren kadastral parsellerin belirlenmesi, alan hesapları, tapu kontrolleri Öğrenciye verilen proje uygulama esasları
3 Kadastral hata ve imar planlarının çakıştırılması, DOP hesabı Öğrenciye verilen proje uygulama esasları
4 Özet cetvellerinin düzenlenmesi, tahsis cetvellerinin düzenlenmesi Öğrenciye verilen proje uygulama esasları
5 Dağıtım cetvellerinin düzenlenmesi Öğrenciye verilen proje uygulama esasları
6 İmar parselasyon haritalarının düzenlenmesi Öğrenciye verilen proje uygulama esasları
7 Parsellerin rölöve ölçü krokileri, alan hesapları Öğrenciye verilen proje uygulama esasları
8 Encümen karar örneklerinin çıkarılması Öğrenciye verilen proje uygulama esasları
9 İşlem dosyalarının düzenlenmesi Öğrenciye verilen proje uygulama esasları
10 Ara sınav
11 Kadastro tarafından yapılan kontrol işlemleri Öğrenciye verilen proje uygulama esasları
12 Kadastro tarafından yapılan kontrol işlemleri Öğrenciye verilen proje uygulama esasları
13 Tapu sicili beyan ve tescil işlemleri Öğrenciye verilen proje uygulama esasları
14 Tapu işlemleri Öğrenciye verilen proje uygulama esasları
15 Genel kontrol
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - 1 -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 14 5
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 11
Final : 1 13
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Bir taşınmaza ilişkin kadastro haritası ile imar planı arasındaki ilişkinin nasıl kurabileceğini kavrabilme 4
D.Ö.Ç. 2 Plan uygulama yöntemlerinden olan, mal sahibinin isteği üzerine yapılan parsel bazlı uygulama ile arazi ve arsa düzenlemesi yöntemine göre yapılan uygulamanın ?verimlilik ve sosyal adalet ilkeleri bakımından farklılığını? kavrayabilme 3
D.Ö.Ç. 3 Arazi ve arsa düzenlemesi yönteminde yapılacak bir uygulamanın şehirleşme ve kamu yararı bakımından önemini öğrenme 3
D.Ö.Ç. 4 Düzenleme sahası seçimi ve sınırının geçirilmesi işleminin, ?bedelsiz ortak katılım ve değer denkliğinin sağlanması? bakımından önemini kavrayabilme 4
D.Ö.Ç. 5 Düzenli şehirleşme bakımından, parselasyon planı oluşumunun önemini kavrayabilme 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20