MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   GENEL FOTOGRAMETRİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1205607 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hakan KARABÖRK
Koordinator E-mail hkarabork selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr. Ferruh YILDIZ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Osman ORHAN , Arş.Gör. H. Bilgehan MAKİNECİ
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Hava Fotogrametrisi ile ilgili temel kavramları kazandırmak,Fotogrametri Yöntemiyle Büyük Ölçekli Harita Üretiminin işlem adımlarını ve herbir adımın matematiksel temelleri ile uygulamasını öğretmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 60 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, soru-cevap, Alıştırma ve uygulama
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Çift resim değerlendirme sistemleri Karl Kraus(İTÜ-Çeviri), Fotogrametri - 1, Nobel Yayınları,2007
2 Hava Fotogrametrisinde terimler ve tanımlar Karl Kraus(İTÜ-Çeviri), Fotogrametri - 1, Nobel Yayınları,2007
3 Uçuş planlaması Karl Kraus(İTÜ-Çeviri), Fotogrametri - 1, Nobel Yayınları,2007
4 Hava fotogrametri Aşamaları Nokta tesisi, işaretleme ve ölçülmesi Karl Kraus(İTÜ-Çeviri), Fotogrametri - 1, Nobel Yayınları,2007
5 Kameralar Karl Kraus(İTÜ-Çeviri), Fotogrametri - 1, Nobel Yayınları,2007
6 Görüntü eşleme Karl Kraus(İTÜ-Çeviri), Fotogrametri - 1, Nobel Yayınları,2007
7 İç Yöneltme Karl Kraus(İTÜ-Çeviri), Fotogrametri - 1, Nobel Yayınları,2007
8 Karşılık Yöneltme Karl Kraus(İTÜ-Çeviri), Fotogrametri - 1, Nobel Yayınları,2007
9 Mutlak Yöneltme Karl Kraus(İTÜ-Çeviri), Fotogrametri - 1, Nobel Yayınları,2007
10 Ara sınav
11 Fotogrametrik Nirengi Yöntemleri Karl Kraus(İTÜ-Çeviri), Fotogrametri - 1, Nobel Yayınları,2007
12 Fotogrametride Doğruluk Kavramları Karl Kraus(İTÜ-Çeviri), Fotogrametri - 1, Nobel Yayınları,2007
13 Sayısal Yükseklik Modelinin Üretilmesi Karl Kraus(İTÜ-Çeviri), Fotogrametri - 1, Nobel Yayınları,2007
14 Ortofoto üretimi, hata kaynakları, ortofoto mozaik Karl Kraus(İTÜ-Çeviri), Fotogrametri - 1, Nobel Yayınları,2007
15 Ulusal ve Uluslar Arası Alanda Üretilen Büyük Ölçekli Haritaların Üretim Yöntemlerinin İncelenmesi ve Değerlendirme Yöntemlerinin İrdelenmesi Karl Kraus(İTÜ-Çeviri), Fotogrametri - 1, Nobel Yayınları,2007
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 3 4
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 18
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Yer ölçüleri ve hava fotogrametrisi ile harita üretimini karşılaştırabilme 4
D.Ö.Ç. 2 Fotogrametrik değerlendirme yöntemlerini karşılaştırabilme 4
D.Ö.Ç. 3 Hava fotogrametrisindeki temel kavramları anlayabilme 3
D.Ö.Ç. 4 Dijital hava kameralarının çalışma prensiplerini tanımlayabilme 3
D.Ö.Ç. 5 Fotogrametrik harita üretiminin temel işlevlerini sıralayabilme 4
D.Ö.Ç. 6 Fotogrametrik yöneltme işlemlerini tanımlayabilme ve yapabilme becerisi 3
D.Ö.Ç. 7 Fotogrametrik ürünleri tanımlayabilme 3
D.Ö.Ç. 8 Fotogrametri yöntemiyle elde edilen ürünlerin doğruluklarını irdeleyebilme yeteneği 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20