MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 1205431 2 / 1 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Fatih İŞCAN
Koordinator E-mail fiscan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Şükran YALPIR ,
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Coğrafi Bilgi Sisteminin gelişimini ve günümüzde algılanışını kavratmak. Türkiye ve dünyadaki uygulamaları kıyaslamalı olarak öğretmek. Sistem ve sistem tasarımı konusunda uzmanlaşmayı sağlamak. Ülke CBS sistemi oluşturma ve tasarım bilinci vermek
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 80 20 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders sınıfta yüz yüze anlatım ve öğrencilere yıl içi ödev hazırlatma şeklinde olacaktır. Öğrencilerin hazırladıkları ödevler sınıfta sundurulacak ve tartışmaya açılacaktır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tanım ve kapsam "CBS" Yomralıoğlu T.,ve Dijital veri kaynakları
2 TEMEL KAVRAMLAR: Veri, Bilgi, Sistem, Bilgi Sistemi, Bilgi Sistemi türleri, Coğrafi Bilgi Sistemi nedir? Coğrafi Bilgi Sisteminin bileşenleri nelerdir? kavramlarının tanımlanmas "CBS" Yomralıoğlu T.,ve Dijital veri kaynakları
3 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE VERİ:Coğrafi Bilgi Sisteminde kullanılmak üzere üretilecek veriler hangi tiptedirler , nasıl toplanmalıdır? hangi metotlarla üretilmektedir? Ölçme yöntemleri nelerdi "CBS" Yomralıoğlu T.,ve Dijital veri kaynakları
4 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE VERİ:Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılacak verilerin entegrasyonu nasıl olmaktadır?karşılaşılan sorunlar nelerdir? Hangi veritabanı ve veri formatları kullanılmakta ve olmalıdır "CBS" Yomralıoğlu T.,ve Dijital veri kaynakları
5 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE DONANIM :Coğrafi Bilgi Sistemine donanım neler olmalıdır? hangi özellikleri taşımalıdır? karşılaşılan sorunlar nelerdir?Hangi donanımlar alınmalıdır "CBS" Yomralıoğlu T.,ve Dijital veri kaynakları
6 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE YAZILIM:Coğrafi Bilgi Sisteminde kullanılacak yazılımlar nelerdir?Ülkemizde hangi CBS yazılımları vardır? yazılım seçerken nelere dikkat edilmelidir? karşılaşılabilecek sorunlar nelerdir? CBS yazılımlarınin bir analizi yapılmaktadı "CBS" Yomralıoğlu T.,ve Dijital veri kaynakları
7 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ PERSONEL: Coğrafi Bilgi Sistemini kullanacak personel kimlerden oluşmalı? hangi mesleki disiplinlerden yetişmeli? hangi yetenek ve becerileri olmalı? sorularına cevap aranacaktır. "CBS" Yomralıoğlu T.,ve Dijital veri kaynakları
8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE METOT: Coğrafi Bilgi Sisteminde hangi metotlar kullanılmaktadır? metot seçiminde nelere dikkat edilmelidir? "CBS" Yomralıoğlu T.,ve Dijital veri kaynakları
9 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN UYG: ALANLARI:Coğrafi Bilgi Sisteminin farklı alanlardaki uygulamaları nelerdir? özellikle haritacılık alanında nerelerde ve ne şekilde kullanılmkatadır? diğer alanlardaki uygulamalarında örnekler verilerek anlatılmaktadır "CBS" Yomralıoğlu T.,ve Dijital veri kaynakları
10 Ara sınav
11 ÜLKEMİZDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÇALIŞMALARIve KBS: Ülkemizde kurulmaya çalışılan CBS faaliyetleri hakkında genel bilgiler verilmektedir. Öğrenci sunumlar "CBS" Yomralıoğlu T.,ve Dijital veri kaynakları
12 KURUMLARIN CBS ÇALIŞMALARINDA İZLEDİĞİ POLİTİKALAR: Ülkemizde kurumların CBS yi kurma ve yararlanma çalışmalarında izlemiş olduğu politikalar ve karşılaştığı sorunlar anlatılmaktadır.Öğrenci sunumlar "CBS" Yomralıoğlu T.,ve Dijital veri kaynakları
13 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ: Ülkemizde yapılan CBS faaliyetleri, sağladığı yararlar, izlenen genel politikalar ve kurumsal bakış açıları göz önünde bulundurularak CBS nin genel bir değerlendirilmesi yapılmaktadır.Öğrenci sunumları "CBS" Yomralıoğlu T.,ve Dijital veri kaynakları
14 ÖDEVLERİN SUNUMU VE DEĞERLENDİRME "CBS" Yomralıoğlu T.,ve Dijital veri kaynakları
15 Genel tekrar ve sınava hazırlık. Öğrenci sunumlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : 1 20 - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 20 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 15
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 9
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sistem ve sistem tasarımı konusunda yetenekler kazandırmak 4
D.Ö.Ç. 2 Analiz ve tasarım yeteneği kazandırmak 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20