MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   Diferansiyel Geometri
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 1205323 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İ.Öztuğ BİLDİRİCİ
Koordinator E-mail bildirici selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. R. Alpay ABBAK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Yüzey eğrilerine ilişkin temel kavramları tanıtmak, referans yüzeylerinin global ve yerel özelliklerini diferansiyel hesap yoluyla incelemek
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
60 40 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sınıfta yüz yüze anlatım
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Vektörler, vektörlerin toplamı, bir vektörün bir skaler ile çarpımı Öztan, O., Maktav, D., Külür, S., 1988, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde Diferansiyel Geometri, İTÜ Matbaası
2 Doğrusal bağımlılık ve doğrusal bağımsızlık, skaler çarpım Öztan, O., Maktav, D., Külür, S., 1988, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde Diferansiyel Geometri, İTÜ Matbaası
3 Ortonormal bazlar, vektörel çarpım, skaler üçlü çarpım Öztan, O., Maktav, D., Külür, S., 1988, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde Diferansiyel Geometri, İTÜ Matbaası
4 Vektör fonksiyonlar, vektör fonksiyonun türevi Öztan, O., Maktav, D., Külür, S., 1988, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde Diferansiyel Geometri, İTÜ Matbaası
5 Taylor açılımı ve analitik fonksiyonlar Öztan, O., Maktav, D., Külür, S., 1988, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde Diferansiyel Geometri, İTÜ Matbaası
6 Eğrinin parametrik gösterimi, eğri yay uzunluğu, teğet birim vektör ve normal düzlem Öztan, O., Maktav, D., Külür, S., 1988, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde Diferansiyel Geometri, İTÜ Matbaası
7 Eğrilik, asal birim vektör ve oskülatör düzlemi Öztan, O., Maktav, D., Külür, S., 1988, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde Diferansiyel Geometri, İTÜ Matbaası
8 Hareketli üçlü vektör sistemi, burulma ve Frenet-Serret denklemleri Öztan, O., Maktav, D., Külür, S., 1988, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde Diferansiyel Geometri, İTÜ Matbaası
9 Yerel koordinat sistemine göre eğrinin bağıl konumu Öztan, O., Maktav, D., Külür, S., 1988, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde Diferansiyel Geometri, İTÜ Matbaası
10 Yıliçi sınavı
11 Fonksiyonlar ve yüzeyler, yüzey normali ve teğet düzlemin denklemi Öztan, O., Maktav, D., Külür, S., 1988, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde Diferansiyel Geometri, İTÜ Matbaası
12 Düzenli parametrik yüzeyler Öztan, O., Maktav, D., Külür, S., 1988, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde Diferansiyel Geometri, İTÜ Matbaası
13 Birinci temel biçim, yay uzunluğu, yüzey eğrileri arasında açı ve alan hesabı Öztan, O., Maktav, D., Külür, S., 1988, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde Diferansiyel Geometri, İTÜ Matbaası
14 İkinci temel biçim Öztan, O., Maktav, D., Külür, S., 1988, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde Diferansiyel Geometri, İTÜ Matbaası
15 Genel tekrar, alıştırmalar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 2 15
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 3 15
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 7
Final : 1 8
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Vektörler ve vektör fonksiyonlarını anlama, bu konudaki probelmeleri çözebilme 2
D.Ö.Ç. 2 Genel eğri teorisini anlama 2
D.Ö.Ç. 3 Uzay eğrilerinin parametrik denklemleri yazabilme 2
D.Ö.Ç. 4 Uzay eğrilerinde eğrilik, burulma, yay uzunluğu kavramlarını anlama 3
D.Ö.Ç. 5 Düzenli parametrik yüzeyleri anlama 3
D.Ö.Ç. 6 Yüzeylerde 1. ve 2. temel form kavramlarını anlama, parametrik denklemleri verilen yüzeyler için 1. ve 2. temel formu yazabilme 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20