MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   ATATÜRK İLK.ve İNK. TARİHİ-2
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 1205208 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hakan KARABÖRK
Koordinator E-mail hkarabork selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Türkiye Cumhuriyeti devletinin Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasından sonra laik ve üniter yapıda ulus-devlet olarak kuruluşunu, bu kuruluş esasına göre biçimlenen çağdaşlaşma tecrübesinin tarihini Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürkün önderliğinde gerçekleştirilen Türk İnkılâbının, ulus-devlet ve çağdaşlık ve laiklik olgularının Türkiye bağlamında ifadesi ve anlamına karşılık gelen Atatürkçü Düşünceyi genç nesillere öğretmek ve bunun değerini idrak ettirmektir. Bu dersi alan öğrenciden, Türkiye Cumhuriyetinin kurucu temel ilkeleri ve Türk İnkılâbı çerçevesinde, bu düşünceyi akıl ve bilim, çağdaşlık normları içinde millî esaslara göre uyarlayarak ve uygunlaştırarak toplum, birey ve ülke seviyesinde çağdaş sorunların çözümü üzerine sınıflama, betimleme, açıklama, analiz yeteneğini kazanması hedeflenir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım ve Tartışma, Soru-cevap, Örnek olay incelemesi, Problem çözümü
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 KUVA-YI MİLLİYE Doğu Cephesi Gümrü Antlaşması (3 Aralık 1920) GÜNEY CEPHESİ Gaziantep Cephesi Maraş Cephesi Adana Cephesi Urfa Cephesi -Kemal ATATÜRK, Nutuk 1919-1927, (Yayına Haz. Zeynep KORKMAZ), Atatürk Araştırma Merkezi, 1998.
2 İTİLAF DEVLETLERİNİN TÜRKİYEYİ PAYLAŞMA PROJELERİ San Remo Konferansı Sevr Antlaşması Düzenli Orduya Geçiş Atatürkün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1989.
3 I. İNÖNÜ SAVAŞI (6-10 Ocak 1921) I. İnönü Savaşının Sonuçları Londra Konferansı (21 Şubat-11 Mart 1921) Moskova Antlaşması (16 Mart 1921) Türkiye-Afganistan İttifak Antlaşması Refik TURAN (ve diğerleri), Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi, Siyasal K.evi, 5. bsk, Ankara 1997.
4 II. İNÖNÜ SAVAŞI (31 MART-1 NİSAN 1921) AFYON-ESKİŞEHİR-KÜTAHYA SAVAŞI Mustafa Kemal Paşa nın Başkomutan Olması Tekalif-i Millîye Emirleri SAKARYA SAVAŞI (23 Ağustos-13 Eylül 1921) Sakarya Savaşının Sonuçları Dursun GÖK (ve diğerleri), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Konya 2000.
5 BÜYÜK TAARRUZ Taarruza Hazırlık Başkomutanlık Meselesi Büyük Taarruz Yunanistan da İhtilâl Mütareke Öncesi Türk-İngiliz Askeri Bunalım Niyazi BERKES, Atatürk ve Devrimler, Adam Yay., İstanbul 1982.
6 MUDANYA MÜTAREKESİ Mütarekenin Sonuçları LOZAN BARIŞ ANDLAŞMASI Lozan Antlaşmasının Hükümleri Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, C. I, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2000.
7 TÜRK İNKILÂBI Siyasi Alanda Yapılan İnkılâplar Saltanatın Kaldırılması Cumhuriyetin İlanı Hilâfetin Kaldırılması Niyazi BERKES, Atatürk ve Devrimler, Adam Yay., İstanbul 1982.
8 ANAYASA HAREKETLERİ TeşkilÂt-ı Esasiye Kanunu 20 Nisan 1924 Anayasası TBMM de Kurulan Gruplar ve Siyasi Partiler Sosyalist-Komünist Gruplaşmalar Müdafaa-i Hukuk Grupları Niyazi BERKES, Atatürk ve Devrimler, Adam Yay., İstanbul 1982.
9 MİLLİ MÜCADELE SONRASI SİYASİ PARTİLER ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ Halk Fırkasının Kuruluşu Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Serbest Cumhuriyet Fırkası Diğer Bazı Parti Kurma Girişimleri Atatürkün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1989.
10 ARA SINAV
11 REJİME KARŞI YAPILAN TEPKİLER Şeyh Sait İsyanı Takrir-i Sükun Kanunu İstiklâl Mahkemelerinin Yeniden Kurulması Atatürk e İzmirde Düzenlenen Suikast Atatürkün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1989.
12 HUKUK ALANINDA İNKILÂP Medeni Kanunun Kabulü EĞİTİM ALANINDA iNKILÂP Tevhid-i Tedrisat Kanunu Atatürk ve Türk Tarih Tezi Türk Dili İnkılâbı Atatürkün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1989.
13 SOSYAL ALANDA YAPILAN İNKILÂPLAR Kılık Kıyafet Değişimi ve Şapka İnkılâbı Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması Saatlerin ve Takvimin Değiştirilmesi Ölçü ve Tartıda Değişiklik Kadın Haklarının Kabulü Milli Bayramlar ve Tatil Günleri Atatürkün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1989.
14 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI Milli Hakimiyet-Egemenlik Tam bağımsızlık Cumhuriyetçilik Milliyetçilik İnkılâpçılık ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI Laiklik İslâm ve Lâiklik Atatürk Döneminde Lâiklikle İlgili Düzenlemeler Atatürk ve Lâiklik Halkçılık Devletçilik Atatürkün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1989.
15 ATATÜRK DÖNEMİ DIŞ POLİTİKA Genel Özellikler 1923-1930 Dönemi Dış Politika 1930-1938 Dönemi Türk Dış Politikası Balkan Paktı Akdenizde İtalyan Tehlikesi Montreux Boğazlar Sözleşmesi İslâm Dünyası ile Olan İlişkiler ve Sadabat Paktı Hatay Meselesinin Çözümü Atatürkün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1989.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 12
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecini gerekçeleri ile birlikte anlar ve değerlendirir. Mustafa Kemal Atatürk ün, Türkiye nin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarılması, fikrini anlar. Konu alanı ile ilgili kavramları bilir. Güncel konuları tarihi bilgiler ışığında değerlendirebilme yeteneği kazanır. Osmanlı Devletinin yıkılma nedenlerini bilir. Birinci Dünya Savaşının nedenleri ve Savaş sürecinde Osmanlı Devletinin durumu hakkında bilgi sahibi olur. Sömürgecilik faaliyetleri ve Osmanlı Devletinin bu faaliyetlerden nasıl etkilendiği hakkında fikir edinir. Mondros Mütarekesi ve sonuçlarını bilir. Milli Mücadele dönemi hakkında bilgi edinerek mücadelenin ruhunu kavrar. Birinci T.B.M.M. nin neden, nasıl açıldığını ve faaliyetlerini bilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20