MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   MATEMATİK -2
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 1205205 4 / 2 10
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Abdullah Selçuk KURBANLI
Koordinator E-mail aselcuk.kurbanli selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmmet Emre ERDOĞAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrenciyi, Kalkülüs kapsamındaki materyale hakim olmak ve yerinde kullanabilmek için gereken birikime ulaştırmak bilimde ve mühendislikte kalkülüs gerektiren uygulamalarda yerinde ve doğru bilgiyi uygulayarak çözüme ulaşabilmek , diferansiyel denklemler, lineer cebir ve ileri analiz konularına hazırlayarak temel bilgileri öğretmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Dersin Ölçme Teknikleri: Sınav, Ödev
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Sonsuz Diziler ve Seriler Diziler, Sonsuz Seriler, İntegral Testi, Karşılaştırma Testleri, Oran ve Kök Testleri, Alterne Seriler, Mutlak ve Şartlı Yakınsaklık G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
2 Kuvvet Serileri, Taylor ve Maclaurin Serileri, Taylor Serisinin Yakınsaklığı, Binom Serisi ve Taylor Serilerinin Uygulamaları G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
3 Parametrik Deklemler ve Kutupsal Koordinatlar Düzlesel Eğrilerinin Parametrize Edilmesi ve Parametrik Eğrilerle Hesaplama, Kutupsal Koordinatlar, Kutupsal Koordinatlarla Grafik Çizimi, Kutupsal Koordinatlarda Alanlar ve Uzunluklar, Konik Kesitler, Kutupsal Koordinatlarda Konikler G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 2.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2012.
4 Vektörler ve Uzay Geometrisi Üç Boyutlu Koordinat Sistemleri ve Vektörler, Nokta Çarpımı (Skaler Çarpım), Vektörel Çarpım, Uzayda Doğrular ve Düzlemler, Silindirler ve İkinci Dereceden (Kuadratik) Yüzeyler, Vektör-Değerli Fonksiyonlar Uzayda Eğriler ve Teğetleri, Vektörel Fonksiyonların İntegralleri G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 2.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2012.
5 Uzayda Yay Uzunluğu, Bir Eğrinin Normal Vektörleri ve Eğrilik, İvmenin Teğetsel ve Normal Bileşenleri G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 2.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2012.
6 Kısmi Türevler Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Yüksek Boyutlarda Limitler ve Süreklilik, Kısmi Türevler G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 2.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2012.
7 Zincir Kuralı, Doğrultu Türevleri ve Gradyent Vektörler, Teğet Düzlemler ve Diferansiyeller, Ekstremum Değerleri ve Lagrange Çarpanları G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 2.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2012.
8 İki Değişkenli Fonksiyonlar için Taylor Formülü, Kısıtlanmış Değişkenlerle Kısmi Türevler G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 2.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2012.
9 Katlı İntegraller Dikdörtgenler Üzerinde İki Katlı ve Ardışık İntegraller, Genel Bölgeler Üzerinde İki Katlı İntegraller, İki Katlı İntegral ile Alan Hesabı, Kutupsal Formda İki Katlı İntegraller G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 2.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2012.
10 Arasınav
11 Kartezyen Koordinatlarda Üç Katlı İntegraller, Momontler ve Ağırlık Merkezleri G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 2.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2012.
12 Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç katlı İntegraller ve Çok Katlı İntegrallerde Değişken Dönüşümü G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 2.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2012.
13 Vektör Alanlarında İntegral Eğrisel İntegraller G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 2.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2012.
14 Vektör Alanları ve Eğrisel İntegraller, Düzlemde Green Teoremi G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 2.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2012.
15 Yüzeyler ve Yüzey Alanı, Yüzey İntegralleri, Stokes Teoremi ve Diverjans Teoremi. G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 2.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2012.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 6
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 6
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 8 3
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 24
Final : 1 24
DERSİN AKTS KREDİSİ 8
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sonsuz Diziler ve Seriler Diziler, Sonsuz Seriler, İntegral Testi, Karşılaştırma Testleri, Oran ve Kök Testleri, Alterne Seriler, Mutlak ve Şartlı Yakınsaklık kavramlarını tanır. 3
D.Ö.Ç. 2 Kuvvet Serileri, Bir fonksiyonun Taylor ve Maclaurin Serilerine açılımını, Binom Serisi, Parametrik Fonksiyonlar, Kutupsal denklemiyle verilen fonksiyonları yorumlar. 3
D.Ö.Ç. 3 Parametrik ve Kutupsal Koordinatlarla Grafik Çizmeyi, Kutupsal Koordinatlarda Alan ve yay uzunluğunu hesaplamayı, Konik Kesitleri, Vektörler ve Uzay Geometrisini öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 4 Skaler Çarpım, Vektörel Çarpım, Uzayda Doğrular ve Düzlemler, Silindirler ve Kuadratik Yüzeyler ve Vektör-Değerli Fonksiyonları anlar. 3
D.Ö.Ç. 5 Uzayda Yay Uzunluğu, Bir Eğrinin Normal Vektörleri ve Eğrilik, İvmenin Teğetsel ve Normal Bileşenlerini açıklar. 3
D.Ö.Ç. 6 Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Yüksek Boyutlarda Limitler ve Süreklilik hesabı, Kısmi Türevler, Zincir Kuralı, Gradyent Vektörler, Teğet Düzlemler ve Diferansiyeller, Taylor Formülü ve Ekstremum Değerlerini hesaplamayı ifade eder. 3
D.Ö.Ç. 7 Katlı İntegraller İki ve Üç Katlı İntegral ile Alan ve hacim Hesabını, Momontler ve Ağırlık Merkezlerini ve Çok Katlı İntegrallerde Değişken Dönüşümünü öğrenir ve kullanır. 3
D.Ö.Ç. 8 Vektör Alanlarında İntegral Eğrisel İntegralleri hesaplar. 3
D.Ö.Ç. 9 Vektör Alanları ve Eğrisel İntegraller, Düzlemde Green Teoremini yorumlar. 3
D.Ö.Ç. 10 Yüzeyler ve Yüzey Alanı ile Yüzey İntegralleri problemlerini çözer. 3
D.Ö.Ç. 11 Stokes Teoremi ve Diverjans Teoremini karşılaştırır ve uygular. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20