MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   Ölçme Bilgisi-1
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 1205124 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Cevat İNAL
Koordinator E-mail cevat selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Ölçme bilgisinin temel kavramlarını, basit ölçme aletleriyle yapılan alım ve aplikasyonu, parsel alanlarının hesabını ve ifrazını öğretmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 60 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş, tanımlar, tarihçe, yeryüzünün şekli, düzlem ve jeodezik ölçmeler Ergin, M.N., 1989, Ölçme Bilgisi-1, Konya : Charles D.Ghilani and Paul R.Wolf, 2008, Elementary Surveying, New Jersey
2 Ölçü birimleri, küçük açı, ölçekler, ölçü hataları, gerçek ve görünen hatalar arasındaki ilişki Ergin, M.N., 1989, Ölçme Bilgisi-1, Konya : Charles D.Ghilani and Paul R.Wolf, 2008, Elementary Surveying, New Jersey
3 Ölçü dizilerinin doğruluk derecesi ölçekleri Ergin, M.N., 1989, Ölçme Bilgisi-1, Konya : Charles D.Ghilani and Paul R.Wolf, 2008, Elementary Surveying, New Jersey
4 Hata yayılma kuralları, Ergin, M.N., 1989, Ölçme Bilgisi-1, Konya : Charles D.Ghilani and Paul R.Wolf, 2008, Elementary Surveying, New Jersey
5 Ağırlık kavramı, ölçü çiftlerinden ortalama hata hesabı Ergin, M.N., 1989, Ölçme Bilgisi-1, Konya : Charles D.Ghilani and Paul R.Wolf, 2008, Elementary Surveying, New Jersey
6 Basit ölçü aletleri ve aplikasyon yöntemleri Ergin, M.N., 1989, Ölçme Bilgisi-1, Konya : Charles D.Ghilani and Paul R.Wolf, 2008, Elementary Surveying, New Jersey
7 Doğruların aplikasyonu Ergin, M.N., 1989, Ölçme Bilgisi-1, Konya : Charles D.Ghilani and Paul R.Wolf, 2008, Elementary Surveying, New Jersey
8 Uzunlukları ölçülmesi ve basit alım yöntemleri, ölçü kontrolleri, ölçü krokileri Ergin, M.N., 1989, Ölçme Bilgisi-1, Konya : Charles D.Ghilani and Paul R.Wolf, 2008, Elementary Surveying, New Jersey
9 Ölçü değerlerine, ölçü ve plan değerlerine göre alanların hesaplanması Ergin, M.N., 1989, Ölçme Bilgisi-1, Konya : Charles D.Ghilani and Paul R.Wolf, 2008, Elementary Surveying, New Jersey
10 Ara sınav
11 Planimetre ile alan hesabı ve planimetrenin çalışma prensibi Ergin, M.N., 1989, Ölçme Bilgisi-1, Konya : Charles D.Ghilani and Paul R.Wolf, 2008, Elementary Surveying, New Jersey
12 Mekanik ve dijital planimetre uygulaması Ergin, M.N., 1989, Ölçme Bilgisi-1, Konya ve Charles D.Ghilani and Paul R.Wolf, 2008, Elementary Surveying, New Jersey
13 Üçgen ve yamuk şei parsellerin bölünmesi Ergin, M.N., 1989, Ölçme Bilgisi-1, Konya : Charles D.Ghilani and Paul R.Wolf, 2008, Elementary Surveying, New Jersey
14 Dörtgen ve çokgen şeklindeki parsellerin bölünmesi Ergin, M.N., 1989, Ölçme Bilgisi-1, Konya : Charles D.Ghilani and Paul R.Wolf, 2008, Elementary Surveying, New Jersey
15 Sınır düzeltmeleri, sayısal uygulamalar Ergin, M.N., 1989, Ölçme Bilgisi-1, Konya : Charles D.Ghilani and Paul R.Wolf, 2008, Elementary Surveying, New Jersey
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : 1 10 - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 30 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 3 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 22
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Temel ölçme kavramlarını öğrenme. 4
D.Ö.Ç. 2 Her türlü parsel alanını hesaplayabilme ve ifraz yapabilme. 4
D.Ö.Ç. 3 Ölçülerin ve fonksiyonlarının ortalama hatalarını hesaplayabilme. 3
D.Ö.Ç. 4 Basit ölçme aletleri ile alım ve aplikasyon yapabilme. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20