MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ FATİH SARI
Fakülte Adı:  ÇUMRA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ. A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ.
E-Mail :  fatihsari selcuk.edu.tr
Telefon : 0332 447 56 21
Adres : Selçuk Üniversitesi Çumra M.Y.O Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi2008 

  Akademik Yayınlar:

Uluslararası Hakemli DergilerdeYayımlanan Makaleler (A3)

 

1-     Sarı, F.,Tuşat.E., Er.F., (2014). DevelopingGIS Based Soil Survey Infrastrcture for Land Consolidation For AgriculturalManagement; A Case Study SEYDISEHIR, Bulletin of the Altai StateAgrarian University.

 

2-     Tusat.E., Er.F.,Sarı.F.,Ceylan .A.,(2014). Rearrangement of The Agricultural Lands Via Land ConsolidationProjects; A Case Study KISECIK, Bulletin of the Altai State Agrarian University. 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan SözlüBildiriler (B1)

1-     Sarı, F., Tuşat.E., Er.F., (2014). DevelopingGIS Based Soil Survey Infrastrcture for Land Consolidation For AgriculturalManagement; A Case Study SEYDISEHIR, EURASIAN SOIL WORKSHOP.Anthropogenic Transformation of Soil Cover Barnaul, Russia, 23-27 June 2014.

 

2-     Tusat.E., Er.F., Sarı.F.,Ceylan .A., (2014). Rearrangement of The Agricultural Lands Via Land ConsolidationProjects; A Case Study KISECIK, EURASIAN SOIL WORKSHOP. AnthropogenicTransformation of Soil Cover Barnaul, Russia, 23-27 June 2014.

 

3-     Sarı.F., (2013). DynamicMeteorological Mapping Structure with OGC Web Services via WebGIS, 1stEuropean Conference of Geodesy & Geomatics Engineering (GENG '13), 08-10October, Antalya Turkey.

 

4-     Sarı, F., Erdi, A., (2013).  GeoPortals for Providing InteroperabilityInfrastructure, 1st European Conference of Geodesy & GeomaticsEngineering (GENG '13), 08-10 October, Antalya Turkey.

 

5-     Erdi.A., Sarı.F., (2012). A WebBased Geographical Information System Design For Monitoring Urban Growth, CaseStudy Bosna-Hersek District in Konya, FIG Working Week 2012, 6-10 May,Rome,Italy.

 

6-     Sarı.F., Erdi.A., (2012). A Network Analyst Design ForProviding The Shortest Intervention Time Of The Emergency Vehicles As LikeAmbulance And Fire Fighting To The Emergency Events, A Case Study Konya,FIG Working Week 2012, 6-10 May, Rome,Italy.

 

7-     Karabörk.H., Sarı.F., (2011). Generationof 3D City Models From Terrestial Laser Scanning and Aerial Photography: A CaseStudy, IXXIIIrd International CIPA Symposium Prague, September 12 – 16,Czech Republic.

 

8-     Sarı.F., Karabörk.H., (2011). 3DGIS Application by Implementing 3D City Model With Google Earth and Google MAPIntegration, IXXIIIrd International CIPA Symposium Prague, September 12– 16, Czech Republic.

 

9-     Sarı.F., Erdi.A., (2010). Ground Control Points InformationSystem And Web Supported Gis Application; Case Study Konya,International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO – SGEM,Albena Resort, Bulgaria.

 

10-  Erdi.A., Sarı.F., (2010).AReview About Substructure System, Management And Applications Of TheInformation And Re-Construction Studies About Information System Of Urban AreasIn The Wholeness Of Urban In Turkey, International MultidisciplinaryScientific GeoConference & EXPO – SGEM, Albena Resort, Bulgaria.

 

11-  Ceylan.A.,Kırtıloğlu.O., Sarı.F., Ekizoğlu.İ.,(2010).AnAnalysis Of Bathymetrıc Changes Of Sille (Konya) Dam Lake Between 1984 And 2008,International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO – SGEM,Albena Resort, Bulgaria.

 

12-  Gundogdu.İ.B., Sarı.F., Esen.Ö.,(2008).ANew Approach for Geographical Information System-Supported Mapping of TrafficAccident Data, FIG Working Week, Stockholm, Sweden.

 

13-  Esen.Ö.,Gundogdu.İ.B., Sarı.F., (2008).TheUse of Geographical Information Systems in Historic and Cultural Places CaseStudy: Town of Side, FIG Working Week, Stockholm, Sweden.

 

14-  Esen.Ö.,Gundogdu.İ.B., Sarı.F., (2008).TheEstablishment of a Tourism Information System by Theory of Constraint (TOC),FIG Working Week, Stockholm, Sweden.

 

 

 

 

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (D1)

1-     Sarı.F., Erdi.A., Kırtıloğlu.O., (2011) İnternetTabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamalarında GeoServer, ArcGISServer, GoogleMaps API ve OpenLayers Entegrasyonu , Jeodezi, Jeoinformasyon ve AraziYönetimi Dergisi 2011/2 13.Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Özel Sayı.

 

2-     Durduran.S., Sarı.F., Erdi.A.,Alkaya.C., (2011). Trafik Kazalarının Analizi İçin Web Tabanlı CBS: Konya Örneği,Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2011/106-3 Özel Sayısı.

 

3-     Durduran.S., Sarı.F., (2011). Konyaİlinde Meydana Gelen Bisiklet Kazalarının Karar Destek Sistemleri YardımıylaWEB Tabanlı Mekânsal Analizi, Selçuk Üniversitesi Mühendislik- MimarlıkFakültesi Dergisi, 2011/26-1,23-32.

 

 

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Bildiriler(E1)

1-     Durduran.S., Sarı.F., Gelibolu.R., (2009).BankacılıkHizmetlerinde Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları: Konya Örneği, Türkiye14. ESRI Kullanıcıları Grubu Toplantısı, ESRI Turkiye/İşlem GIS Eğitim veToplantı Merkezi, Ankara.

 

2-     Durduran.S., Eren.Y., Kansun.G., Sarı.F., (2010).GeçmiştenGünümüze Konya Depremlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi ile İrdelenmesi, III.Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL).

 

3-     Sarı.F., Erdi,A., Kırtıloglu.O., (2011).İnternet Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamarında GeoServer-ArcGISServer veGoogle MAP API Entegrasyonu, 13.Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı,Ankara.

 

4-     Durduran.S., Sarı.F., Erdi,A.,Alkaya.C., (2011). WEB Tabanlı CBS Kullanılarak Trafik Kazalarının Analizi: KONYA Örneği,TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Antalya.

 

5-     Sarı.F., Erdi.A., Ilgaz.A., Güntel.A., (2012). EnUygun Acil Durum Müdahale İstasyon Yerlerinin Belirlenmesi ve En Kısa SüreTayini İçin Ağ Tasarımı, UZAL CBS 2012, Zonguldak.

 

6-     Erdi.A., Sarı.F., Güntel.A., (2012). KentselRisk Bölgelerinin Belirlenmesi Amaçlı Web Tabanlı Veri Giriş Arayüzü veAdresleme Çalışmaları, UZAL CBS 2012, Zonguldak.

 

7-     Sarı.F., Kılıç,F., Şeker.D.Z.,Erdi,A., (2013). Mekânsal Verilere Erişim Ve Analiz Amaçlı Açık Geoportal SistemiTasarımı, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 11- 13 Kasım, Ankara.

 

8-     Sarı.F., (2013). Türkiye’deCBS Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme, TMMOB Coğrafi Bilgi SistemleriKongresi, 11- 13 Kasım, Ankara.

 

9-     Erdi.A., Sarı.F., (2013).Açık Kaynak Kodlu Adres Arama Motoru Tasarımı Ve Yeni Bir Adres BulmaYaklaşımı, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 11- 13 Kasım, Ankara.

10-  Sarı.F., Erdi.A., (2014). Türkiye’de Mekânsal Verilerde WebTabanlı Sunum Sistemlerinin INSPIRE Kriterlerine Göre Uyumluluk Analizi ve BirÖneri, 5. Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu, Yıldız TeknikÜniversitesi, İstanbul.

 

 

 

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster Bildiriler(E2)

1-     Erdi.A., Sarı.F., (2009). İkiBoyutlu Koordinat Dönüşümlerinin Yapay Sinir Ağları İle Hesaplanması,4. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Trabzon.

 

2-     Erdi.A., Sarı.F., (2009). CoğrafiBilgi Sistemlerinde Konumsal Veri Standardı ve Koordinat BirliğiniSağlayabilmek İçin Poligon ve Nirengi Veritabanı Oluşturulması; Konya Örneği;TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, İzmir.

 

3-     Sarı.F., Erdi.A.,Kırtıloglu.O., (2011). KampüsBilgi Sistemi Oluşturma Çalışmaları ve Panoramik Görüntüler, Konya SelçukÜniversitesi Örneği, 13.Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.

 

4-     Kırtıloğlu.O.S., Sarı.F., (2011). ArcGISProgramında Kullanılan Harita Projeksiyonlarının İncelenmesi ve UygunProjeksiyon Seçim Aracı Oluşturulması, 13.Harita Bilimsel ve TeknikKurultayı, Ankara.

 

5-     Erdi.A., Sarı.F., Konuk,S., Güntel.A.,(2011). Mekânsal Veri Katalogları Ve Konya İli İçin Mekânsal Veri PortalınınOluşturulması, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Antalya.

 

6-     Sarı.F., (2013). GeoportalSistemlerinde Grid Ve Cloud Computing Teknolojilerinin KullanılabilirliğininAraştırılması, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 11- 13 Kasım,Ankara.


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği BölümüEnstitü Kadrosunda Birimde Görevli25/12/200822/04/2009
S.Ü. Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Harita Mühendisliği BölümüEnstitü Kadrosunda Birimde Görevli22/04/200907/10/2012
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği BölümüEnstitü Kadrosunda Birimde Görevli07/10/201217/02/2014
S.Ü. Çumra Meslek Yüksekokulu Mimarlik Ve Şehir Planlama BölümüBölüm Başkani16/02/201508/12/2016
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü13. Mad. Görev.09/03/201823/10/2018

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
CBS'de Sistem ve Veritabanı Tasarımı
CBS'de Sunum Teknikleri ve Kartoğrafik Tasarım
Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi 1
Fotogrametri
Ölçme Bilgisi
Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri