MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. SERKAN DOĞANALP
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JEODEZİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  JEODEZİ
E-Mail :  sdoganalp selcuk.edu.tr
Telefon : 0 (332) 223 1934
Adres : Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kampüs/Konya
Url : http://193.255.101.90/~sdoganalp/
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi20012013
Viyana Teknik Üniversitesi20112011
Necmettin Erbakan Üniversitesi20142018
Selçuk Üniversitesi2018 

  Akademik Yayınlar:

Doktora              SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

                           FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HARİTA MÜHENDİSLİĞİ (DR), 2005

                           Tez adı: Gravite alanı belirleme amaçlı yakınyer uyduları için duyarlı yörünge belirleme teknikleri  (2013) 

                           Tez Danışmanı: (AYDIN ÜSTÜN)


Yüksek Lisans    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

                           FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HARİTA MÜHENDİSLİĞİ (YL(TEZLİ), 2002

                           Tez adı: Kinematik modelde Kalman filtrelemeyöntemi ile deformasyon analizi  (2005) 

                           Tez Danışmanı: (BAYRAM TURGUT)


Lisans                 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

                           MÜHENDİSLİK-MİMARLIKFAKÜLTESİ/HARİTA MÜHENDİSLİĞİ PR.,1997 


PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER:


1. Kinematik Modelde Kalman Filtreleme Yöntemi ile Deformasyon Analizi,ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü:TURGUT BAYRAM,Araştırmacı:DOĞANALP SERKAN, ,14/10/2004 - 04/08/2005 (ULUSAL)

2. Gravite Alanı Belirleme Amaçlı Yakın Yer Uyduları İçin Duyarlı Yörünge Belirleme Teknikleri, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı:DOĞANALP SERKAN,Yürütücü:ÜSTÜN AYDIN, , 17/06/2010 - 30/01/2013 (ULUSAL)

3. Konya Kapalı Havzasında Zemin Çökmelerinin Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi ve Nedenlerinin Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü:ÜSTÜNAYDIN,Araştırmacı:BİLDİRİCİ İBRAHİM ÖZTUĞ, Bursiyer:DOĞANALPSERKAN,Bursiyer:AVŞAR NEVİN BETÜL,Araştırmacı:TUŞAT EKREM,Araştırmacı:ERENYAŞAR,Bursiyer:KIRTILOĞLU OSMAN SAMİ,Araştırmacı:ÖZKANİHSAN,Araştırmacı:ÜSTÜNTAŞ TANER,Araştırmacı:ÖZDEMİR ADNAN,Bursiyer:YALVAÇSEFA,Bursiyer:ABBAK RAMAZAN ALPAY, , 15/10/2010 - 30/01/2013 (ULUSAL)

4. Yakın Yer Uyduları Yardımıyla Yüksek Çözünürlüklü Gravite AlanıBelirleme ve Bölgesel Kütle Değişimlerinin İzlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ,Araştırmacı:ÜSTÜN AYDIN,Yürütücü:AKYILMAZ ORHAN,Bursiyer:MERCANHÜSEYİN,Bursiyer:UZ METEHAN,Araştırmacı:GÜNEY CANER,Araştırmacı:DOĞANALPSERKAN,Araştırmacı:AYDIN CÜNEYT,Araştırmacı:ARSLAN NİYAZİ,Araştırmacı:YAĞCIORAL,Bursiyer:UYGUR SÜREYYA ÖZGÜR, , 01/10/2013 - 01/01/2016 (ULUSAL)


İDARİ GÖREVLER


Necmettin Erbakan Üniversitesi/ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/ Harita MühendisliğiBölümü/ Jeodezi Anabilim Dalı, Anabilim Dalı Başkanı, 2014-2018


ÖDÜLLER

1. An Evaluation of Recent Global Geopotential Models for Strip AreaProject in Turkey, TÜBİTAK, 2017

2. Geoid Height Computation In Strip-Area Projects By Using Least SquaresCollocation, TÜBİTAK, 2017

3. Local geoid determination in strip area projects by using polynomials,least-squares collocation and radial basis functions, TÜBİTAK, 2015

4. 2214-Yurtdışı Araştırma Burs Programı, TÜBİTAK, 2011


ESERLER


Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:


1. DOĞANALP SERKAN (2016).  An Evaluation of Recent Global Geopotential Models for Strip Area Project in Turkey.  Earth Sciences Research Journal, 20(3), 1, Doi: 10.15446/esrj.v20n3.55440 (Yayın No: 2906099)

2. DOĞANALP SERKAN (2016).  Geoid height computation in strip area project by using least squares collocation.  Acta Geodynamica et Geomaterialia, 13(2 (182)), 167-176., Doi: 10.13168/AGG.2015.0054 (Yayın No:2080513)

3. DOĞANALP BURCU,DOĞANALP SERKAN (2016).  Determination Of Elective Course Based On Hierarchical Fuzzy Topsis Method With Matlab Software. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(35), 103-114. (Yayın No:2906045)

4. DOĞANALP SERKAN,Huseyin Zahit Selvi (2015).  Local geoid determination in strip area projects by using polynomials  least squares collocation and radial basis functions.  Measurement, 73, 429-438., Doi:10.1016/j.measurement.2015.05.030 (Yayın No: 1545530)

5. ÜSTÜN AYDIN,TUŞAT EKREM,YALVAÇ SEFA,ÖZKAN İHSAN,EREN YAŞAR,ÖZDEMİRADNAN,Bildirici İ Öztuğ,ÜSTÜNTAŞ TANER,KIRTILOĞLU OSMAN SAMİ,MESUTOĞLUMEHMET,DOĞANALP SERKAN,Fatma Canaslan,R Alpay Abbak,AVŞAR NEVİN BETÜL,F Fehmi Şimşek (2015).  Land subsidence in Konya Closed Basin and its spatiotemporal detection by GPS and DInSAR.  Environmental Earth Sciences,73(10), 6691-6703., Doi: 10.1007/s12665-014-3890-5 (Yayın No: 1545533)


B. Uluslararası bilimsel toplantılardasunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :


1. DOĞANALP SERKAN,ÜSTÜN AYDIN (2017).  Satellite Orbits Determination Using TLE Data.  International Advanced Researches   Engineering Congress-2017, 2086-2090. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3666568)

2. DOĞANALP SERKAN,Çakır Recep (2017).  Interpolation of GPS Orbit Coordinates Using Radial Basis Functions.  International Advanced Researches   Engineering Congress-2017, 2082-2085. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3666563)

3. DOĞANALP SERKAN,ÖĞÜTCÜ SALİH SERMET,ALÇAY SALİH (2017).  Accuracy Assessment Study of APPS and CSRS-PPP Web-Based Precise Point Positioning Services.  International Advanced Researches   Engineering Congress-2017, 2091-2096. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3666577)

4. DOĞANALP SERKAN,ALÇAY SALİH (2016).  Performance Evaluation of Precise Point Positioning  PPP  using Online PPP Services. Selçuk International Scientific Conference on Applied Sciences, 150-157. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2906093)

5. DOĞANALP SERKAN,ALÇAY SALİH,Öğütçü Salih Sermet (2016).  Accuracy and Precision Analysis of Precise Point Positioning  PPP  using Online PPP Services.  International Conference on Engineering and Natural Sciences, 1422-1428. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2906033)

6. DOĞANALP SERKAN,ÜSTÜN AYDIN (2015).  Precise Orbit Determination for Low Earth Orbit Satellites.  WMESS 2015 – The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2080996)

7. TINKIR MUSTAFA,DOĞANALP BURCU,DOĞANALP SERKAN (2015).  Human Resource Selection Process by Using Various Fuzzy Logic Techniques.  FOI2015 – Workshop on Foundations of Informatics (Tam Metin Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:2081160)

8. DOĞANALP SERKAN,ÜSTÜN AYDIN,Weber Robert (2013).  Dynamic OrbitDetermination of Satellites in Low Earth Orbits.  AWERProcedia InformationTechnology   Computer Science, 1(4), 707-712. (Tam MetinBildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:177205)

9. DOĞANALP SERKAN,TURGUT BAYRAM,İNAL CEVAT (2010).  DeformationAnalysis usind the S transformation and Kalman Filtering Technique.  10thInternational Multidisciplinary Scientific Geo-Conference   EXPO SGEM2010, 1(1), 853-860. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:177171)


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


1. Doğanalp S, Turgut B (2009).  Statik ve Kinematik ModeldeDeformasyon Analizi.  Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık FakülteDergisi, 24(2), 31-44. (Kontrol No: 177226)

2. Doğanalp S, Turgut B, İnal C (2006).  Yükseklik Ağlarında TetakareÖlçütü ve Kalman Filtreleme Yöntemi ile Deformasyon Analizi. Teknik-Online Dergisi, 5(2), 49-59. (Kontrol No: 177261)

3. Tınkır M, Doğanalp S, Kalyoncu M, Önen Ü (2006).  KuluçkaMakinesinin Bulanık Mantık ve PID Kontrolü.  MakinaTek Dergisi, 1(1),90-96. (Kontrol No: 177234)


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:


1. AKYILMAZ ORHAN,ÜSTÜN AYDIN,AYDIN CÜNEYT,ARSLAN NİYAZİ,DOĞANALPSERKAN,MERCAN HÜSEYİN,GÜNEY CANER,UYGUR SÜREYYA ÖZGÜR,UZ METEHAN,Shum CK,ShangKun (2016).  ITU GRACE16 ve ITU GGC16 Global Gravite Alanı Modelleri İlk Sonuçlar.  Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Çalıştayı-2016Gravite ve Yükseklik Sistemleri, Prof.Dr. Rasim Deniz in Jeodeziye Katkıları(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2906062)

2. DOĞANALP SERKAN,ÜSTÜN AYDIN (2015).  Yakın Yer Uydularının DuyarlıYörüngelerinin Belirlenmesi.  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası,15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı (Tam Metin Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:2081201)

3. Yalvaç S, Üstün A, Tuşat E, Doğanalp S, Abbak RA (2011).  DüşeyYönlü Deformasyon Belirleme Çalışmalarında Tekrarlanabilirliklerinİncelenmesi.  Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Sabit GNSS Ağları veAnalizi Çalıştayı, 1(1), 99-99. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(YayınNo:176955)

4. Ceylan A, Üstün A, Doğanalp S, Gürses HB (2011).  Karayolu veDemiryolu Projelerinde Ortometrik Yükseklik Hesabı  En Küçük Kareler ileKollokasyon.  13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 1(1), 1-8.(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:176900)

5. Ceylan A, Gürses HB, Üstün A, Doğanalp S (2010).  ŞeritvariProjelerde Ortometrik Yükseklik Hesabı İçin Polinom Eğrisi Yaklaşımı.  5.Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 1(1), 469-479. (Tam Metin Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:176814)

6. Yiğit CÖ, İnal C, Li X, Ge L, Rizos C, Yetkin M, Arslan MH, Doğanalp S(2009).  Rixos Hotel Binasının Rüzgar Yükü Karşısındaki Tepkisinin GPS veYüksek Presizyonlu Eğim Sensörü Verileri ile Analizi ve SensörlerinKarşılaştırılması.  4. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 1(1),111-121. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:177037)

7. Doğanalp S, Yiğit CÖ, İnal C, Turgut B, Ceylan A, Şanlıoğlu İ(2009).  Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki Düşey HareketlerinJeodezik Yöntemlerle İzlenmesi ve Analizi.  4. Ulusal MühendislikÖlçmeleri Sempozyumu, 1(1), 663-672. (Tam Metin Bildiri/Poster)(YayınNo:176994)

8. DOĞANALP SERKAN,YİĞİT CEMAL ÖZER,İNAL CEVAT,TURGUT BAYRAM (2007). Yükseklik Ağlarında Quasi Statik ve Kinematik Deformasyon Analizi içinGeliştirilen Program.  3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 1(1),17-29. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:177105)

9. DOĞANALP SERKAN,TURGUT BAYRAM,İNAL CEVAT (2007).  YükseklikAğlarında Kalman Filtreleme Yöntemi ile Deformasyon Analizi için GeliştirilenProgram.  11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 1(1), 99-99.(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:177116)

10. KALAYCI İBRAHİM,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,DOĞANALP SERKAN,TURGUT BAYRAM(2007).  Türkiye Dönemsel PDOP ve GDOP Değişim HaritalarınınOluşturulması.  11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 1(1),99-99. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:177132)

11. DOĞANALP SERKAN,TURGUT BAYRAM,İNAL CEVAT (2005).  YükseklikAğlarında S Transformasyonu ve Kalman Filtreleme Yöntemi ile DeformasyonAnalizi.  2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 1(1), 28-40. (TamMetin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:177148)


EDİTÖRLÜK


1. Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30  Yıl Sempozyumu, Kitap, Yrd. Editör, Nobel Yayın Dağıtım


ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİM


2011-2011        Araştırmacı

ViyanaTeknik Üniversitesi, Jeodezi Jeofizik Enstitüsü, Tübitak 2214 programı ile 6 ay doktora araştırması, (Yurtdışı Üniversite)


BİLİMSEL TASARIM


1. ITU_GGC16 The combined global gravity field model including GRACE GOCE data up to degree and order 280, Orhan Akyılmaz,Aydın Üstün,CüneytAydın,Niyazi Arslan,Serkan Doğanalp,Caner Güney,Hüseyin Mercan,S. ÖzgürUygur,Metehan Uz,Oral Yağcı, Bilimsel Tasarım, ITU_GGC16 is a static globalgravity field model up to degree order 280 computed from the combination ofITU_GRACE16 (up to d/o 180) and GO_CONS_GCF_2_TIM_R5 (up to d/o 280) bycollaboration of various national institutions (YTU, KOU, NEU, SU) lead by ITUand OSU as the international collaborator with the support of research grant no113Y155 from the Scientific and Technological Research council of Turkey(TUBITAK). The combination is performed at the normal equation level withvariance component estimation. No rate terms were modeled, and no correctionsfor earthquakes have been applied. http://doi.org/10.5880/icgem.2016.005,ITU_GGC16 is a static global gravity field model up to degree order 280computed from the combination of ITU_GRACE16 (up to d/o 180) andGO_CONS_GCF_2_TIM_R5 (up to d/o 280) by collaboration of various nationalinstitutions (YTU, KOU, NEU, SU) lead by ITU and OSU as the internationalcollaborator with the support of research grant no 113Y155 from the Scientificand Technological Research council of Turkey (TUBITAK). The combination isperformed at the normal equation level with variance component estimation. Norate terms were modeled, and no corrections for earthquakes have been applied.http://doi.org/10.5880/icgem.2016.005, 01.10.2013 -01.01.2016, Kişi Sayısı:10


2. ITU_GRACE16 The global gravity field model including GRACE data up to degreeand order 180 of ITU and other collaborating institutions, Orhan Akyılmaz,AydınÜstün,Cüneyt Aydın,Niyazi Arslan,Serkan Doğanalp,Caner Güney,Hüseyin Mercan,S.Özgür Uygur,Metehan Uz,Oral Yağcı, Bilimsel Tasarım, ITU_GRACE16 is a staticglobal gravity field model up to degree order 180 computed from GRACE SST dataof 50 months collected between April 2009 to October 2013 by collaboration ofvarious national institutions (YTU, KOU, NEU, SU) lead by ITU and OSU as theinternational collaborator with the support of research grant no 113Y155 fromthe Scientific and Technological Research council of Turkey (TUBITAK).http://doi.org/10.5880/icgem.2016.006, ITU_GRACE16 is a static global gravityfield model up to degree order 180 computed from GRACE SST data of 50 monthscollected between April 2009 to October 2013 by collaboration of various nationalinstitutions (YTU, KOU, NEU, SU) lead by ITU and OSU as the internationalcollaborator with the support of research grant no 113Y155 from the Scientificand Technological Research council of Turkey (TUBITAK).http://doi.org/10.5880/icgem.2016.006, 01.10.2013 -01.01.2016, Kişi Sayısı:10


ARAŞTIRMA

1. 2214-Yurt Dısı Arastırma Burs Programı, Sayı:B.02.1.TBT.0.06.01-214-882-6302, Viyana Teknik Üniversitesi, Jeodezi JeofizikEnstitüsü, Araştırma, 23.05.2011 -23.11.2011 (Uluslararası)


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
NEÜ Jeodezi ABD Başkanlığı20142018

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği BölümüEnstitü Kadrosunda Birimde Görevli31/12/200117/01/2011

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
JEODEZİK ASTRONOMİ (TSD5)
ÜLKE ÖLÇMELERİ