MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. İBRAHİM ÖZTUĞ BİLDİRİCİ
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KARTOĞRAFYA A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  KARTOĞRAFYA
E-Mail :  bildirici selcuk.edu.tr
Telefon : 2231938
Adres : S.Ü. Mühendislik Fakültesi Harita Müh Bölümü Kampus Selçuklu Konya
Url : http://www.iobildirici.com/
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi19891995
İstanbul Teknik Üniversitesi19952000
Selçuk Üniversitesi2000 

  Akademik Yayınlar:

Güncel yayın listesi için  tıklayınız. 

A) Makaleler

 1. Bildirici, İ.Ö.(2015) Quasi indicatrix approach for distortion visualization and analysis for map projections , International Journal of Geographical Information Science, 29/12, 2295-2309 .
 2. Üstün Aydın, Tusat Ekrem, Yalvaç Sefa, Özkan Ihsan, Eren Yasar, Özdemir Adnan, Bildirici I. Öztug, Üstüntas Taner, Kırtıloglu Osman S., Mesutoglu Mehmet, Doganalp Serkan, Canaslan Fatma, Abbak R. Alpay, Avsar N. Betül, Simsek F. Fehmi(2015) Land subsidence in Konya Closed Basin and its spatiotemporal detection by GPS and DInSAR , Environmental Earth Sciences, 73/10, 6691-6703 .
 3. Selvi, H.Z., Bildirici, İ.Ö., Yerci, M.(2010) Triangulation Method for Area-Line Geometry-type Changes in Map Generalisation , The Cartographic Journal, 47(2), 157-163 .
 4. Avcı, M., Bildirici, İ.Ö.(2010) 1:25000 1:100000 Ölçek Aralığında Yol Objelerinin Seçme Eleme İşlemlerinin Otomasyonu , Harita Dergisi, s.143, 33-44 .
 5. Karabörk, H., Coşkun, E., Bildirici, İ.Ö., Yıldız, F.(2010) Pattern Search with Bayesian Learning Method for Interior Orientation in Photogrammetry , Experimental Techniques, DOI: 10.1111/j.1747-1567.2009.00602.x .
 6. Bildirici, İ.Ö., Üstün, A., Selvi, H.Z., Abbak, A., Bugdayci, I.(2009) Assessment of SRTM Based on Topographic Maps in the Territory of Turkey , Cartography and Geographic Information Science, 36/1, 95-104 .
 7. İpbüker, C., Bildirici,.İ.Ö., Yanalak, M.(2007) Tablo değerleri ile Tanımlı Polikonik Projeksiyonların Metematiksel Modeli ve Bir Uygulama : Ginzburg 6 Projeksiyonu , HKM Dergisi, s.97, 23-31 .
 8. Selvi, H.Z., Bildirici, İ.Ö., Yerci, M.(2007) Büyük Ölçekli Verilerde Yol eksenlerinin Üçgenleme Yöntemiyle Otomatik Olarak Oluşturulması , HKM Dergisi, s.97, 32-39 .
 9. Bildirici, İ.Ö., İpbüker, C., Yanalak, M.(2006) Function matching for Soviet-era table-based modified polyconic projections , International Journal of Geographical Information Science, 20/7, 769-795 .
 10. Yanalak, M., İpbüker, C., Coşkun, Z., Bildirici, İ.Ö.(2005) New local transformation method: Non-sibsonian transformation , ASCE Journal of Surveying Engineering, 131/1, 1-8 .
 11. İpbüker, C., Bildirici, İ.Ö.(2005) Computer program for the inverse transformation of the winkel projection , ASCE Journal of Surveying Engineering, 131/4, 125-129 .
 12. Bildirici, İ.Ö.(2004) Building and road generalization with the CHANGE generalization software on Turkish topographic base map data , Cartography and Geographic Information Science, 31(1), 43-54 * .
 13. Bildirici, İ.Ö.(2003) Numerical inverse transformation for map projections , Computers & Geosciences 29(8), 1003-1011 .
 14. Bildirici, İ.Ö., Uçar, D.(2001) Sayısal Kartografik Modellerde Yol Objeleri , Harita Dergisi, 125, 1-15 , Ankara * .
 15. Bildirici, İ.Ö., Uçar, D.(2000) Sayısal Kartografyada Genelleştirme Yaklaşımları , YTÜ Dergisi, 2000/3, 69-89 , İstanbul * .
 16. Bildirici, İ.Ö., Uçar, D.(2000) Büyük Ölçekli Yapılandırılmış Verilerde Bina Genelleştirmesi , Harita Dergisi, 124, 26-37 , Ankara * .
 17. Bildirici, İ., Ö.(1996) Hesap Tablosu Programlarının Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde Kullanımı , Harita ve Kadastro Mühendisliği 79, 51-57 , Ankara .
 18. Bildirici, İ., Ö., Yakar, M.(1994) Elektronik Takeometrelerle Tünel Aplikasyonu , Harita ve Kadastro Mühendisliği, 76, 48-56 , Ankara .
 19. Bildirici, İ., Ö.(1994) Genelleştirme ile Elde Edilmiş 1:25000 Ölçekli Bir Haritanın Düzeç Eğrilerinin Aynı Ölçekli Fotogrametrik Harita ile Karşılaştırılması , Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 9/1, 22-27 , Konya .

B) Bildiriler

 1. Bildirici, İ.Ö., Kırtıloğlu, O.S.(2015) Google Maps API ile Etkili Kartografik Araçlar Oluşturmak , 15. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı , Ankara .
 2. Bildirici, İ.Ö.(2015) The Web Mercator Projection: A Cartographic Analysis , ICA European Symposium on Cartography, 10-12 November 2015 , Vienna .
 3. Kırtıloğlu, O.S., Bildirici, İ.Ö, Üstün, A.(2014) Developing Geovisual Analytics Environment with Map Mashups : A Case Study of Konya Closed Basin , 5th International Conference on Cartography and GIS , Riviera, Bulgaria .
 4. Bildirici, İ.Ö., Kırıtloğlu, O.S., Uluğtekin, N.N.(2014) Google Maps API and Google Earth API Integration: Development of an Educational Tool for Cartography Courses , 5th International Conference on Cartography and GIS , Riviera, Bulgaria .
 5. Bildirici, İ.Ö., Kırtıloğlu, O.S., Uluğtekin, N.(2013) Using Map Mashups in Map Projection Education , 26th International Cartographic Conference , Dresden .
 6. Uluğtekin, N., Doğru, A. Ö., Bildirici, İ.Ö.(2013) CBS Haritalarının Tasarımı , TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2013 , Ankara .
 7. Aslan, S., Bildirici, İ.Ö., Simav, Ö., Çetinkaya, B.(2012) An Incremental Displacement Approach Applied to Building Objects in Topographic Mapping , 15th Workshop of the ICA on Generalization and Multiple Representation , İstanbul .
 8. Selvi, H.Z., Bildirici, İ.Ö., Gartner, G.(2012) Landmark Orientation For Pedestrians: A Case Study At Selcuk University , Fourth International Congress on Cartography and GIS , Albena, Bulgaria .
 9. Üstün, A., Bildirici, İ.Ö., Üstüntaş, T., Tusat, E., Özkan, İ., Eren, Y., Ozdemir, A.(2012) Geographic Information System For Konya Closed Basin Project , Fourth International Congress on Cartography and GIS , Albena, Bulgaria .
 10. Buğdaycı, İ., Bildirici, İ.Ö., Uluğtekin, N., Tarman, B.(2011) Map Use Efficiency in Geography Lessons: A Case Study in Primary Education in Konya Turkey , 25th International Cartographic Conference, 3-8 July 2011, CD , Paris .
 11. Bildirici, İ.Ö., Uluğtekin, N.N.(2011) Visualization of Map Projection Distortions by Using Finite Circles: An Alternative Approach To Tissot’s Indicatrix , 25th International Cartographic Conference, 3-8 July 2011, CD , Paris .
 12. Bildirici, İ.Ö., Aslan, S., Simav, Ö., Çobankaya, O.N.(2011) A Generic Approach to Building Typification , 14th Workshop of the ICA on Generalization and Multiple Representation , Paris .
 13. Selvi, H.Z., Bildirici, İ.Ö., Gartner, G.(2011) An Orientation System Design for Pedestrians: A Case Study at Selcuk University , Proceedings of the 8th International Symposium on Location-Based Services, edited by Georg Gartner and Felix Ortag, LBS 2011, 21-23 November 2011, Vienna University of Technology , Vienna, Austria .
 14. Bildirici, İ.Ö., Böge, S.(2010) Google Map API Teknolojisi İle Web Harita Uygulamaları , Akademik Bilişim 2010 Konferansı, 10 - 12 Şubat 2010, Muğla Üniversitesi , Muğla .
 15. Bildirici, İ.Ö., Uluğtekin, N.N.(2010) Web Mapping With Google Maps Mashups: Overlaying Geodata , ASPRS / CaGIS 2010 Fall Specialty Conference, Geospatial Data and Geovisualization: Environment, Security, and Society, November 15-19, 2010, CD , Orlando, Florida, USA .
 16. Buğdaycı, İ., Bildirici, İ.Ö.(2010) Map Use, Map User and Map Maker: An Evaluation of Current Education Material Containing Maps for Pupils in Turkey , Third International Congress on Cartography and GIS, Nesebar, Bulgaria, CD .
 17. Bildirici, İ.Ö., Aslan, S.(2010) Building Typification At Medium Scales , Third International Congress on Cartography and GIS, Nesebar, Bulgaria, CD .
 18. Bildirici, İ.Ö., Böge, S., Alpsal, B.S.(2009) Ücretsiz Veri ve Teknolojiler ile Web Haritalarının Oluşturulması: Google Map API Teknolojisi , TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 02-06 Kasım 2009 , İzmir .
 19. Uzel, K., Bildirici, İ.Ö.(2009) Haritacılıkta Mobil Uygulamalar , TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11-15 Mayıs 2009, Ankara, CD .
 20. Bildirici İ.Ö.,, Selvi H.Z., Böge S., Üstün A.(2009) CBS ve Bilgi Teknolojileri ile Orta ve Küçük Ölçekli Kartografik Tasarım: Konya İli Haritası Yapımı , TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 02-06 Kasım 2009 , İzmir .
 21. Buğdaycı, İ, Bildirici, İ.Ö.(2009) Harita Kullanımının Coğrafya Eğitimindeki Önemi , TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11-15 Mayıs 2009, Ankara, CD .
 22. Bildirici, İ.Ö., Üstün, A., Uluğtekin, N., Selvi, H.Z, Abbak, R.A., Buğdaycı, İ., Doğru, A.Ö.(2008) Comparison of SRTM and 25K Maps in Turkey , Second International Conference on Cartography and GIS,219-227 , Borovets/Bulgaria .
 23. Selvi, H.Z, Bildirici, İ.Ö.(2008) The Accuracy and Reliability of Digital Elevation Models Created From the Contour Lines of Paper Map , Second International Conference on Cartography and GIS, 261-267 , Borovets/Bulgaria .
 24. Bildirici I.O., Ustun A., Ulugtekin N.N., Selvi H.Z., Bugdayci I. ve Dogru A.Ö.(2008) SRTM Verilerine Dayalı Ülke Bazında 3"×3" Çözünürlüklü Sayısal Yükseklik Modelinin Oluşturulması: Proje Sonuçları , Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu, 13-15 Ekim 2008 , Kayseri .
 25. Bildirici, İ.Ö., Üstün, A., Ulugtekin, N., Selvi, H.Z., Abbak, A., Buğdaycı, İ., Dogru, A.Ö.(2007) SRTM Verilerine Dayalı Ülke Bazında 3"x 3" Çözünürlüklü Sayısal Yükseklik Modelinin Oluşturulması , Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Sempozyumu. 5-7 Haziran 2007, CD , İstanbul .
 26. Bildirici, İ.Ö., İpbüker, C.(2007) An Analytical Approach To The Distortion Characteristics Of Ginzburg’s Polyconic Projectons , XXIII. International Cartographic Conference , CD , Moscow .
 27. Bildirici, İ.Ö., Üstün, A., Uluğtekin, N., Selvi, H.Z, Abbak, R.A., Buğdaycı, İ., Doğru, A.Ö.(2007) SRTM Data in Turkey: Void Filling Strategy and Accuracy Assessment , Middle East Spatial Technology 4th Conference & Exhibition MEST 2007, CD , Bahrain .
 28. Selvi, H.Z., Bildirici, İ.Ö.(2006) Area-Line Geometry Changes in Model Generalization: Triangulation Method , Fifth International Symposium "Turkish-German Joint Geodetic Days" .
 29. Üstün, A., Bildirici, İ.Ö.,Selvi, H.Z., Abbak, R.A.(2006) An evaluation of SRTM3 DTM data: Validity, problems and solutions , First international conference on cartography and GIS , Borovets, Bulgaria .
 30. Dalkıran, H., Bildirici, İ.Ö.(2006) Establishing Turkish national geographical database and data integration problems , First international conference on cartography and GIS , Borovets, Bulgaria .
 31. Karabörk, H., Koçer, B., Bildirici, İ.Ö., Yıldız, F.(2005) Yapay Sinir Ağlarının Raster Görüntülerin Vektörel İfadesinde Kullanımı , 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı , Ankara .
 32. Karabörk, H, Gündüz, M., Bildirici, İ.Ö., Yıldız, F.(2005) Raster Görüntülerin Vektörizasyonu ve Jeodezi-Fotogrametri Mühendisliğindeki Önemi , 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı , Ankara .
 33. Bildirici,İ.Ö., Selvi, H.Z.(2005) Model Genelleştirmesinde Geometri Değişimlerinden Alan - Çizgi Dönüşüm Yöntemleri , 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı , Ankara .
 34. Bildirici, İ.Ö.(2005) Analog Haritalardan Mekansal Veri Kazanımı: Datum, Projeksiyon, Koordinat Sistemleri, Sayısallaştırma , Mekâna Dayalı Bilgi Sistemleri Yönetimi Çalıştayı, 18-19 Nisan 2005 , Ankara .
 35. Bildirici, İ.Ö., Heidorn, D.(2004) BUHOM: A program for enhancement of geometric topologic consitency of building objects , ISPRS XXth Congress 12-23 July 2004 Istanbul, Commision 4, 234-237 .
 36. Yılmaz, İ., Bildirici, İ.Ö., Yakar, M., Yıldız, F.(2004) Color calibration of scanners using polynomial transformation , ISPRS XXth Congress 12-23 July 2004 Istanbul, Commision 5, 890-895 .
 37. Anders, K.H., Bildirici, İ.Ö.(2004) MRDB Approach to handle multiple DLM's in a consistent way , ISPRS XXth Congress 12-23 July 2004 Istanbul, Commision 2, 451-455 .
 38. Uluğtekin, N., Bildirici, İ.Ö., Doğru, A.Ö.(2003) Web Haritalarının Tasarımı , 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 31/03- 04/04/2003, 347-360 , Ankara .
 39. Bildirici, İ.Ö.(2003) Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Ağ Topolojisi ve Genelleştirme , 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 31 Mart- 4Nisan 2003, 337-347 , Ankara .
 40. Uçar, D, Bildirici, İ.Ö., Uluğtekin, N.(2003) Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Model Genelleştirmesi Kavramı ve Geometri ile İlişkisi , TUJK 2003 Yılı Bilimsel Toplantısı: CBS ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı 24-25-26 Eylül 2003, 94-103 , Konya .
 41. Bildirici, İ.Ö.(2003) Mekansal Veri Analizinde Point in Polygon Testi , TUJK 2003 Yılı Bilimsel Toplantısı: CBS ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı 24-25-26 Eylül 2003, 209-214 , Konya .
 42. Bildirici, İ.Ö., Yıldız, F., Babaoğlu, İ., Kaya, E.(2002) Digital Chart of the World Coğrafi Veri Tabanının Kartografik Olarak Kullanımı , S.Ü. Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Öğretiminde 30.Yıl Sempozyumu, 16-18 Ekim, 2002, 364-372 , Konya .
 43. Uluğtekin, N., Bildirici, İ.Ö.(2002) Web Kartografya , S.Ü. Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Öğretiminde 30.Yıl Sempozyumu, 16-18 Ekim, 2002, 351-363 , Konya .
 44. Uçar, D., Uluğtekin, N., Bildirici, İ.Ö.(2002) Sektörel Kurumsallaşma Üzerine Düşünceler , S.Ü. Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Öğretiminde 30.Yıl Sempozyumu, 16-18 Ekim, 2002, Konya, 21-28 .
 45. İpbüker, C., Bildirici, İ.Ö.(2002) A general algorithm for the inverse transformation of map projections using Jacobian Matrices , Proceedings of the Third International Conference on Mathematical & Computational Applications, September 4-6, 2002, Konya, Turkey, 175-184. .
 46. Uluğtekin, N., Bildirici, İ.Ö(2001) Ulusal İstatistiksel Elektronik Atlasa Bir Yaklaşım , 8. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 106-115 , Ankara .
 47. Uluğtekin, N., Bildirici, İ.Ö, Gökçen Ö.F.(2001) Electronic statistical atlas production in Turkey: Potential and impediments , Proceedings of the 20th International Cartographic Conference, Beijing, China, v3, 1739-1747 .
 48. Bildirici, İ.Ö., Uçar, D.(2001) Digital generalization of buildings: Comprehension problem , Fourth International Symposium "Turkish-German Joint Geodetic Days", volume I, 163-171 * .
 49. Bildirici, İ.Ö., Uçar, D.(2001) Bina ve Yol Objelerinin Genelleştirilmesi: İstanbul Örneği , 8. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 95-105 , Ankara * .
 50. Göksel, Ç., Bildirici, İ.Ö., İpbüker, C., Uluğtekin, N.(2001) A spatial analysis of Aegean Sea using remotely sensed imagery and GIS technology , Proceedings of the 20th International Cartographic Conference, Beijing, China, v3, 1548-1554 .
 51. Uluğtekin, N., Bildirici, İ.Ö.(1999) Electronic (statistical) atlas in national education system: A case study , ICA-Cartography and Children Working Group and ICA-Commission on Gender and Cartography .
 52. Uluğtekin, N., Bildirici, İ.Ö.(1999) A new low-cost approach to national statistical electronic atlas , Third Turkish-German Joint Geodetic Days, volume II, 579-588 , İstanbul .
 53. Bildirici, İ.Ö., Kaya, Ş., Musaoğlu, N., Uluğtekin, N.(1999) Satellite images as a cartographic data source for mapping purposes , International Symposium on Remote Sensing and Integrated Technologies, 20-21-22 October, 291-297 , İstanbul .
 54. Göksel, Ç., Bildirici, İ.Ö., Ekercin, S., İpbüker, C., Özerman, U., Uluğtekin, N.(1999) An analysis of Aegean coastal line using remotely sensed imagery , International Symposium on Remote Sensing and Integrated Technologies, 20-21-22 October, 361-368 , İstanbul .
 55. Bildirici, M., Bildirici, İ.Ö.(1999) Historical irrigation systems in the region of Konya , ICID, 17th Congress on Irrigation and Drainage, Transactions Vol.1J, 87-106 , Granada .
 56. Bildirici, M., Bildirici, İ.Ö.(1999) Historical irrigation in the plain of Bayburt , ICID, 17th Congress on Irrigation and Drainage, Transactions Vol.1J, 71-86 , Granada .
 57. Bildirici, İ., Ö., Uçar, D.(1997) Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Genelleştirme , 6. Harita Kurultayı 3-7 Mart 1997, 75-83 , Ankara .
 58. Uluğtekin, N., Bildirici, İ., Ö.(1997) Advanced Mapping Technologies: Electronic Atlases , Second Turkish-German Joint Geodetic Days, 641-649 , Berlin .
 59. Uluğtekin, N., Bildirici, İ., Ö.(1997) Coğrafi Bilgi Sistemi ve Harita , 6. Harita Kurultayı 3-7 Mart 1997, 85-95 , Ankara .
 60. Bildirici, M., Bildirici, İ.Ö.(1997) Konya ve Çevresinde Çağlar Boyu Tarihi Su Yapıları , Türkiye İnşaat Mühendisliği Teknik Kongresi, 23-25 Ekim 1997, 1115-1128 , İzmir .
 61. Bildirici, İ., Ö.(1996) Hesap Tablosu Yazılımlarıyla Jeodezik Hesaplamalar , İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, 473-474 , İstanbul .
 62. Bildirici, M., Bildirici, İ., Ö.(1996) Historical Irrigation in the Plain of Eregli of Konya , ICID, 16th Congress on Irrigation and Drainage, 180-194 , Cairo .

C) Kitaplar

 1. Uçar, D., İpbüker, C., Bildirici, İ.Ö.(2011) Matematiksel Kartografya: Harita Projeksiyonları Teorisi ve Uygulamaları , Nobel Yayın Dağıtım, ISBN: 975-6574-34-8 , Ankara .
 2. Bildirici, İ. Ö.(1997) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde Excel , TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi , İstanbul .

D) Kitap Editörlüğü

 1. Yıldız, F., Üstün, A., Bildirici, İ.Ö.(2003) Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı Bildiriler , Nobel Yayın Dağıtım ISBN: 975-591-587-7 , Ankara .
 2. Bildirici, İ.Ö., Yiğit, C.Ö., Doğanalp, S.(2002) Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu , Nobel Yayın Dağıtım, ISBN: 975-591-435-8 , Ankara .

E) Kitap İçinde Bölüm

 1. Bildirici IO, Ustun A, Ulugtekin NN, Selvi HZ, Abbak RA, Bugdayci I and Dogru IO(2010) Compilation of Digital Elevation Model for Turkey in 3-Arc-Second Resolution by Using SRTM Data Supported with Local Elevation Data , G.Gartner, F. Ortag (eds), Cartography in Central and Eastern Europe, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 63-76 .
 2. Selçuk, M., Uçar, D., Uluğtekin, N., Bildirici, İ.Ö., Gökgöz, T., Başaraner, M., Yücel, M.A., Gülgen, F., Bilgi, S., Doğru, A.Ö.(2006) Sayısal Kartografya ve Mekansal Bilişim , Türkiye Bilişim Ansiklopedisi, s: 689-694. ISBN 975-6796-3. Türkiye Bilişim Vakfı - Papatya Yayıncılık Eğitim. Ankara. .

F) Tezler

 1. Bildirici, İ.Ö.(2000) 1:1000-1:25000 Ölçek Aralığında Bina ve Yol Objelerinin Sayısal Ortamda Kartografik Genelleştirmesi , Doktora Tezi (PhD Thesis) , İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü , İstanbul .
 2. Bildirici, İ., Ö.(1994) Topografik Haritalarda Genelleştirme , Yüksek Lisans Tezi (Msc Thesis) , SÜ Fen Bilimleri Enstitüsü , Konya .

* Bu yayınlar doktora tezinden çıkmıştır.


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığı20112014

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Kartoğrafya A.B.D.Anabilim Dali Bşk.06/04/200622/04/2009
S.Ü. Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Kartoğrafya A.B.D.Anabilim Dali Bşk.22/04/200907/10/2012
S.Ü. Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Harita Mühendisliği BölümüBölüm Başkani28/01/201107/10/2012
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği BölümüBölüm Başkani07/10/201228/01/2014
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Kartoğrafya A.B.D.Anabilim Dali Bşk.07/10/2012 

 Ek Bilgi
.

 Dersler
Dersin Adı
BİLGİSAYAR DEST. HARITA YAPIMI
BİLGİSAYAR DEST. HARİTA YAPIMI
BİLGİSAYAR DEST.HARİTA YAPIMI
DİFERANSİYEL GEOMETRİ
KARTOGRAFYA