MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. TAYFUN ÇAY
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ YÖNETİMİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ARAZİ YÖNETİMİ
E-Mail :  tcay selcuk.edu.tr
Telefon : 3322231944
Adres : Selçuk Üniv. Müh.Fak.Harita Müh.Böl. Selçuklu KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Gökçe Harita ve Tic.Ltd. Şti, Konya19871989
Selçuk Üniversitesi1989 

  Akademik Yayınlar:
1. Tayfun Cay, Fatih Iscan, " Fuzzy expert system for land reallocation in land consolidation ", Expert Systems with Applications, 38 (2011), , 11055?11071, 2011,( SCI )

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.Büyüksaraç, A., M. �. Arisoy, �. Bektaş, Ö. Koçak ve T. Çay. “Determination of gravelocations in Dedemezari Necropolis (Western Turkey) using magnetic fieldderivatives”, Archaeological Prospection, 15, 4, 267-283(2008).

A2.  Nas,B., T. Cay, F. Iscan,ve A. Berktay, “Selection of MSW Landfill Site for Konya, Turkeyusing GIS and Multi-Criteria Evaluation”, Environmental Monitoring and Assessment, DOI:10.1007/s10661-008-0713-8, (2009).

A3. Cay, T., T. Ayten ve F. Iscan, “Effects Of Different Land Reallocation Models On The Success Of LandConsolidation Projects: Social And Economic Approaches”, Land Use Policy, DOI:10.1016/j.landusepol.2009.03.001,(2009).

A4. Cay, T. Ve M. Uyan, “Spatial and Temporal GroundwaterLevel Variation Geostatistical Modeling in the City of Konya, Turkey”, Water Environment Research, DOI:10.2175/106143009X442961, (2009).

 

B. Uluslararası bilimseltoplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler :

B1. Çay, T. and �. �orumluoğlu “PlanningAnd Cost Analyses on a GPS Network”, ThirdTurkish-German Joint Geodetics Days, Towards A Digital Age,  Istanbul, Vol.2, 739-748,   İstanbul,1999.

 

B2. Cay, T., A.Ceylan, I. Yilmaz,I. Sanlioglu,  H. Karabork  and M. Yakar, “Gokturk Anıtlarında Jeodezik�alışmalar”,  II. Milletler ArasıG�kt�rk Anıtları Kollokyumu,  75 - 93, Istanbul, 2000.

B3. Erdi, A., T.�ay ve G. �zkan, “T�rkiye'deYapılan Kadastro Ve Arazi D�zenleme �alışmalarının İlklerinin �umra'da YapılmaSebepleri Sonu�ları Ve Geleceği”,  I. Uluslar Arası �atalh�y�k' ten G�n�m�ze �umra Kongresi, �umra, 141-148,Damla Ofset, Konya, 2000.

B4. Erdem, R.,S.Durduran, T.Cay, O.N.D�lgerler andH.H.Yıldırım,   “AnExperimental Study of GIS- Aided Conservation Development Plan;The case ofSille-Konya”,   New Perspectives To Save The CulturalHeritage, Cipa 2003 XIXth International Symposium,30 Eyl�l- 04 Ekim, Turkey, Vol. XXXIV, Part 5/C15, 725-730,Antalya, 2003.

B5. Cay, T., F. Iscan and S.S.Durduran, “The Cost Analysis Of Satellite Images For Using In GIS By The Pert”, XX. ISPRS Congress, Com. IV, 12-23 July, Vol. XXXV, B4, 358-363, Istanbul, 2004.

B6. Cay, T. O. Corumluoglu and F. Iscan “AStudy on Productivity of Satellite Images in The Planning Phase of LandConsolidation Projects”, XX. ISPRS Congress,Com. VII, 12-23July, Vol. XXXV, B3, 379-384, Istanbul,2004.

B7. Cay, T. and F. Iscan “Algorithm Developing For Land Consolidation Software”, XX. ISPRS Congress,Com. III, 12-23July, Vol.XXXV, B3, 666-671, Istanbul,2004.

B8. Cay, T., S. Inam, F.Iscan and H. Cagla, “Inventory Studies for Tourism Information System of ObrukLake in Konya/Turkey”, XX. Symposium ofCIPA, the ICOMOS& ISPRS Committee on Documantation of Cultural Heritage, 26September- 1 October, Vol.I, 189-192, ASITA, Turin, 2005.

 

B9. Bahar, H., T. �ay, T., �. Ko�ak and F. Işcan,  “A Plan for Archaelogical Excavation ofLystra(Zoldura H�y�k)”, XX. Symposium ofCIPA, the ICOMOS& ISPRS Committee on Documantation of Cultural Heritage, 26September- 1 October, Vol.I, 1007-1013, ASITA, Turin, 2005.

 

B10. Cay,T.,  F. Yildiz, M. Yakar, H. Karabork, H. M. Yilmaz, “Planning and Cost Analysis of Rolevewith Digital Photogrammetric Methods”, FifthInternational Symposium, Turkish-German Joint Geodetic Days, March28-31,  Technical University, Berlin,2006.

 

B11. Cay, T. and F. Iscan, “An Algorithm Developing For Land Consolidation Software Based OnApplicatıons Of Agricultural Reform In Turkey, FifthInternational Symposium, Turkish-German Joint Geodetic Days, March28-31,  Technical University, Berlin,2006.

 

B12. Yakar, M., O. Mutluoglu, T. Cay, F. Iscan, F.Yildiz, H.M.Yılmaz, “Inpection Of Outside Registration AreasVia Ikonos Satellite Images”, FifthInternational Symposium, Turkish-German Joint Geodetic Days, March28-31,  Technical University, Berlin,2006.

 

B13. Cay, T., A. Erdi, G. Ozkan, S. Inam,  S.S. Durduran, S. Yalpır and F. Iscan, “ GIS Update Problems of Cadastral 2014 Studies inTurkey”,   XX.III International FIG Congress,8-13 October, Intergeo,  M�nich,  2006.

 

B14. Cay, T., T. Ayten and F. Iscan, “ An Investigation of Reallocation Model Based onInterview in Land Consolidation”, XX.III International FIG Congress, 8-13 October, Intergeo,  M�nich,  2006.

 

B15. Cay, T., S. Adıbelli  F. Iscan,“Second Cadastre Design For Turkey,FIG Working Week 2007,  13-17 May, Hong Kong SAR, 2007.

 

B16. Cay, T. and S. Ozkan,  “RegistrationProblems In Cappadocia/ Turkey”, FIGWorking Week 2007, 13-17 May, Hong Kong SAR, 2007.

 

B17. Cay, T. and  F. Iscan, “A Study On The Determination Of TheMaximum Error In Digitizing Cadastral Map Sheets”, FIG Working Week2007,  13-17 May, Hong Kong SAR, 2007.

B18. Cay, T. and  F. Iscan, ”Determination of Land Piece Given to Farmers in Land Reform By UsingThe Fuzzy Logic Method”, FIGWorking Week 2008, 14-19 June, Stockholm,  2008.

B19. Cay, T. and  F. Iscan, ” A New LandReallocation Model for Land Consolidation”, FIG Working Week2008, 14-19 June, Stockholm,  2008.

B20. Meshur, C. M, T.Cay and E. Sert, “The Utilization of Satellite Images In Urban ConservationPlanning”, XXI. ISPRSSymposium, Com. II, 3-11July, Vol.XXXVII, B2-1, 607-610, Beijing,  2008.

 

 

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda b�l�mler :

C1. Yıldız, F., Çay, T.,Yakar, M., Karab�rk, H. ve Yılmaz,İ., “Moğolistan’daki T�rk Anıtları Projesi 2000 Yılı �alışmaları,T�rk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı,Aydoğdu Ofset, ISBN: 975-19-3204-1, 257, 213-240, Ankara, 2002.

C2. Çay, T., Yakar,M., Yılmaz, İ., Karab�rk, H. ve Serevja,Y., “Moğolistan’daki T�rk Anıtları Projesi 2001 Yılı �alışmaları”,T�rk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı,Semih Ofset, ISBN: 975-19-3494-X, Yayın No:67,487, 139-184, Ankara, 2003.

C3. Çay, T., “Moğolistan’dakiT�rk Anıtları Projesi 2003 Yılı �alışmaları”, T�rkİşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Ekip Grafik, ISBN:975-19-3708-6, Yayın No:79, 220, 113-124, Ankara, 2005.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Çay, T., A. Ceylan, İ. Yılmaz, İ. Şanlıoğlu, H. Karab�rk,  ve M. Yakar, “G�kt�rk Anıtlarında Jeodezik �alışmalar”, T�rk Dili Araştırmalar-Yıllığı Belleten 2000, 786, 75-94 (2001).

D2. Ceylan, A., T. Çay Ve M. Uyan ” Sayısal Harita �retiminde Proje Planlaması veY�netimi ”,  hkm Jeodezi, Jeoinformasyon, AraziY�netimi, 94, 9-16 ( 2006).

D3. Çay, T.,  A. Erdi, G. �zkan, Ş. İnam, S.S. Durduran, Ş.Yalpır Ve F. İşcan ” T�rkiyeKadastrosunun ‘Kadastro 2014’ VizyonunaEntegrasyonunun Sağlanabilirliğinin Araştırılması”,   hkm Jeodezi,Jeoinformasyon, Arazi Y�netimi, 97,40-46 ( 2007).

D4. �y�mez, M., �. Ko�ak, A. İlaslı  T.Çay ve F. İşcan  “Afyonkarahisar'ınDoğusunda �nemli Bir Orta Tun� �ağı Nekropol�: Dede Mezarı ”, T�rk Tarih Kurumu Belleten ,LXXI, 262, 811-841 (2007).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildirikitaplarında basılan bildiriler:

E1. Bıyık, C. Ve T. �ay, “Arazi Toplulaştırma ProjelerininCPM-PERT Y�ntemiyle Planlanması ve Y�netimi”, 5. Harita Kurultayı,  31.Ocak-3Şubat, 204-220, Ankara, 1995.

E2. Çay, T. Ve M. �ncel, ” Islah İmar PlanıUygulamalarında Karşılaşılan Hukuki Sorunlar”, M�hendislikte 20.Yıl Sempozyumu, 5-6 Ekim, 1-6, Zonguldak, 1995.

E3. Çay, T. Ve Y. İnceyol, ” GAP B�lgesindeYapılan Arazi D�zenleme �alışmalarında Se�ilen Bir Alanda Sulama Sanat YapısıArazi Toplulaştırma Projesi İlişkisinin İncelenmesi”, 7. Harita Kurultayı, 1-5 Mart, 239-251, Ankara, 1999.

E4. Erdi, A., G. �zkan Ve T. �ay,“T�rkiye Kadastrosunda Sistem Sorunları ve Bilgi Sistemi ile Olası Entegrasyonproblemleri”, Doğu Karadeniz B�lgesindeKadastro ve M�lkiyet Sorunları Sempozyumu, 11-12 Ekim, 49-57, Trabzon, 1999.

E5. Çay, T. Ve A. Erdi, “Arsa ve Arazi D�zenlemeleri- M�lkiyet İlişkisiSorunları ve Bir Değerlendirme”, DoğuKaradeniz B�lgesinde Kadastro ve M�lkiyet Sorunları Sempozyumu, 11-12 Ekim,95-106, Trabzon,1999.

E6. Gündoğdu, B., E. U. Ulugerli, M.E. Candansayar, S. Tosun, D. Batmunk, S. G�me�, H. Bahar, S. �e�en, İ. Durmuş,R. Kuzuoğlu, G. G�k�ek, G.M. Bozkurtlar, G. Karauğuz, C. Alyılmaz, T. Çay, M. Yakar, H. Karab�rk, İ. Yılmaz, S. Başaran, Y. Dede, A.G�le�, E. Belli, L. Battulga, A. Ochir, Z. Oyunbileg, D. Bayar, A. Enkhtur, J.Gerelbadrah, C. Amartuvshin, T. Battulga, J. Serevja ve S. Javzan, “Moğolistan’daBulunan T�rk Anıtları �er�evesinde Yapılan 2001 Yılı Jeofizik �alışmaları: İlkSonu�lar” , T�rkiye 14. Jeofizik Kurultayı, 8-10 Ekim, Ankara, 2001.

E7. İnam, Ş. Ve T. Çay,  “ İmarVe Şehirleşme Kanun Tasarısı �zerine Bir İnceleme”, Sel�uk �niversitesi Jeodezi Ve Fotogrametri M�hendisliği �ğretiminde30. Yıl Sempozyumu, 16-18 Ekim, 174-184, Konya, 2002.

E8. Erdi, A., T. Çay ve G. �zkan  “ T�rkiye’de Arazi D�zenleme�alışmalarında Hedefler ve Uygulamalar”, Sel�uk�niversitesi Jeodezi Ve Fotogrametri M�hendisliği �ğretiminde 30. YılSempozyumu, 16-18 Ekim, 294-309, Konya, 2002.

E9. Esen, Ö. Ve T. Çay,  ”Coğrafi Bilgi Sisteminde Numarataj İşlemininCPM-PERT Y�ntemiyle Planlanması”, 9. T�rkiyeHarita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 31 mart- 4 Nisan,  491-508, Ankara, 2003.

E10. Çay, T., Ş. İnam ve F. İşcan, ” Grafik Kadastro Paftalarında AplikasyonProblemleri”, 9. T�rkiye HaritaBilimsel ve Teknik Kurultayı, 31 Mart- 4 Nisan,  577-585, Ankara, 2003.

E11. İnam, Ş., T. Çay ve F. İşcan, “Kentsel D�n�ş�m S�recinde İmar PlanıUygulamalarının Sonu�ları �zerine Bir Değerlendirme”,  8 Kasım D�nya Şehircilik G�n� 28.Kollokyumu: Değişen-D�n�şen Kent ve B�lge, 8-10 Kasım, Cilt I, 401-415, Ankara,2004.

E12. Çay, T., Ş. İnam, F. İşcan, T. Ayten, H.�ağla ve H. Ayber, ” Tapu veKadastro Genel M�d�rl�ğ�’n�n yeniden Yapılandırılması �zerine Bir �alışma”,10. T�rkiye Harita Bilimsel ve TeknikKurultayı, 28 Mart- 1 Nisan, Cilt 1, 686-700, Ankara, 2005.

E13. Çay, T., T. Ayten, H. �ağla ve F. İşcan,” AraziToplulaştırma Kanun Tasarısı �zerine Bir İnceleme”, 10.T�rkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart- 1 Nisan, Cilt 2,730-745, Ankara, 2005.

E14. Çay, T. ve F. İşcan, ” Karkın Kasabasıve Şatır K�y�nde Yapılan Arazi Toplulaştırma �alışmalarının Değerlendirilmesi”,T�rkiye’de Arazi Toplulaştırma Sempozyumu,15-16 Eyl�l,  12-26, Konya, 2005.

E15. Çay, T., T. Ayten,  F. İşcan, Ş. İnam ve H. �ağla, ”Konya’daYapılan Arazi Toplulaştırma Projelerinde Uygulama Problemleri”, T�rkiye’de Arazi Toplulaştırma Sempozyumu,15-16 Eyl�l,  34-44, Konya, 2005.

E16. Çay, T., H. �ağla, T. Ayten ve F. İşcan,” Harita ve Kadastro Teknikerlik Eğitiminde Yeni Hedefler”, 3. Ulusal Meslek Y�ksekokulları Sempozyumu,28-30 Eyl�l, 387-392, Burdur, 2005.

E17. Pınar, K. Ve T. Çay, “Kadastro’da M�lkiyet Problemlerinin ��z�m YollarınınKarşılaştırılması”, 2. Ulusal M�hendislik�l�meleri Sempozyumu, 23-25 Kasım, 365-376, İstanbul, 2005.

E18. Çay,  T. Ve A. Değer, “Coğrafi BilgiSistemlerinde Arazi Analizi İ�in Proje Planlaması”,  BilgiTeknolojileri Kongresi IV Akademik Bilişim 2006, 9-11 Şubat,  539-543, Denizli,  2006.

 

E19. Çay, T. Ve N.Evren, “Kamulaştırma Uygulamalarında Uzlaşma Başarımı”, 11. T�rkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan, Ankara,2007.

E20. Çay, T.,B. Nas, A. Berktay ve F. İşcan, “  Katı Atık Deponi Alanlarının YerSe�iminde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uygulaması”,  Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi,30 Ekim- 2 Kasım, 239-248,  Trabzon,2007.

E21. Uyan, M. VeT. Çay, Mek�nsal Uygulamalar İ�inVeri Madenciliği Yaklaşımı”, 2. UzaktanAlgılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 13-15 Ekim,531-538,Kayseri, 2008.

 

E22. Çay, T., F. İşcan ve T. Ayten, “ AraziToplulaştırması Projelerinde M�lakat Ve Blok �ncelik Esaslı DağıtımModellerinin Karşılaştırılması”, 4.M�hendislik �l�meleri Sempozyumu, 14-16Ekim, 418-427, Trabzon, 2009.

 

F. Diğeryayınlar :

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda b�l�mler :

F1. Çay, T.,Arazi D�zenlemesi ve Mevzuatı, Petek Ofset, ISBN: 975-97743-0-5, Konya, 2001.

Uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler :

F2. Yakar, M., T. Cay Ve F. Iscan, “Planning And Cost Analysis in Orthorectification  IKONOS Satellite Images”. Asian Journal of Earth Sciences, 2(1), 22-27, (2009).

Ulusal  dergilerde yayımlananmakaleler :

F3. Çay, T. Ve S.S.Durduran,“Teknik Altyapı Kadastrosu ve Konya �rneği”. Tapu ve Kadastro M�fettişleri Derneği, M�lkiyet Dergisi, 20, 17-21, (1996).

 

F4. Çay, T. Ve H. Özen, “İmarUygulamalarında Karşılaşılan Problemler ve Konya Örneği”, Tapu ve Kadastro M�fettişleri Derneği, MÜlkiyet Dergisi, 28, 8-13, (1998).

 

F5. Çay, T. Ve Ş. İnam, “İmarPlanı Uygulamalarında Yoldan İhdasların Kullanımı”, Tapu ve Kadastro M�fettişleri Derneği, M�lkiyet Dergisi, 31, 19-21, (1998).

F6. İnceyol, Y. Ve T. Cay, ” G�neydoğu Anadolu Projeleri'nde (GAP) Yapılan Arazi Toplulaştırma�alışmalarında Koordinasyon Sorunları”,   Sel�uk �niversitesi M�hendislik Mimarlık Fak�ltesi Dergisi, 16, 1, 34 – 40 ( 2001).

F7. İşcan, F. Ve T. Cay, “Taşınmaz MalDeğerlendirilmesinde Hukuki Mevzuat”, Tapuve Kadastro Müfettişleri Derneği, M�lkiyet Dergisi, 45, 16-28, (2002).

F8. Çay, T. Ve F. İşcan ” Konya Ovaları Projeleri'nde (KOP) YapılanArazi Toplulaştırması �alışmalarının Değerlendirilmesi”,   Sel�uk �niversitesi M�hendislik MimarlıkFak�ltesi Dergisi, 17, 2, 35 –44 ( 2002).

F9. �ay, T., F. İşcan Ve İ. Yılmaz, “Arazi Toplulaştırma Yazılımı İ�inProgramlama Dili Se�imi”, Tapu veKadastro M�fettişleri Derneği, M�lkiyet Dergisi, 50, 25-29, (2003).

F10. İnam, Ş, T. �ay, H.�ağla ve F. İşcan, “�umra’ da Yapılan Kadastro �alışmaları ve İstatistiksel Analizler”, Tapu ve Kadastro M�fettişleri Derneği,M�lkiyet Dergisi, 55, 36-41, (2004).

F11. �ay, T., H. �ağla ve F. İşcan, “T�rkiye’de  Harita ve Kadastro TeknikerlikEğitimi ve Sorunları”, Sel�uk�niversitesi Teknik Bilimler Meslek Y�ksekokulu Teknik-Online Dergi, 4, 2, 53-72 (2005).

Eğitim semineri

 

F12. �ay, T., “Kamulaştırmaya Hazırlık,Teknik�alışmalar ve Hukuksal �er�eve”, KamulaştırmaBilirkişiliği Temel Eğitimi, Harita ve kadastro M�hendisleri odası KonyaŞubesi, 26-28 Kasım, 2007

 

F13. �ay, T., “Kamulaştırmaya Hazırlık,Teknik�alışmalar ve Hukuksal �er�eve”, KamulaştırmaBilirkişiliği Temel Eğitimi, Harita ve kadastro M�hendisleri odası Antalya Şubesi,01-02 Aralık, 2007

 

Atıflar

 

F14. Batmunkh, D., S.Tosun, B.Gundogdu, M.E.Candansayar and  E.U.Ulugergerli, “HLEM and Magnetic Surveys: Examples fromthe Orkhun Valley, Mongolia”, Archaeological Prospection, DOI: 10.1002/arp.225, (2004). (C2)

               

F.15. Ayranci, Y., “Re-AllocationAspects in Land Consolidation: A new Model and Its Application”, Journal of Agronomy, 6 (2), ISSN:1812-5379,270-277,(2007). (B7)

 

F.16. Li Li, Ming Luo, Chao Zhang, Wei Su, Yijun Jiang and Daoliang Li, “Adaptive Kalman Procedurefor SAR High Resolution Image Reconstruction in the Planning Phase of LandConsolidation”, WSEAS Transactions on Computers, 7, ISSN:1109-2750,  899-908, (2008).  (B6)

 

F.17. Yakar, M., ”UsingClose Range Photogrammetry To Measure The Position Of InaccessibleGeological Features, ExperimentalTechniques,DOI:10.1111/j.1747-1567.2009.00583.x,(2009). (B8)

 


  Yönetilen Tezler
1. Mevlüt UYAN, " Arazi Düzenleme Çalışmalarında Karar Destek Sistemi Uygulaması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Harita Mühendisliği, 2009 - 2012, Tamamlandı
2. Necati EVREN, " Türkiyede Kamulaştırma Çalışmaları İçin Alternatif Yaklaşımlar ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Harita Mühendisliği, 2008 - 2012, Tamamlandı
3. Fatih İŞCAN, " Arazi Düzenleme Çalışmalarında Bulanık Mantık Uygulaması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Harita Mühendisliği, 2006 - 2009, Tamamlandı
4. Hatice ÖZEN, " Türkiyede Yapılan İmar Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Konya Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Harita Mühendisliği, 1996 - 1997, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı başkanlığı20042007
Bölüm Başkan yardımcılığı20052006

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Arazi Yönetimi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.26/11/2012 

 Ek Bilgi
Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 Dersler
Dersin Adı
KAMU ÖLÇMELERİ
KAMULAŞTIRMA HUKUKU (TSD3)
PROJE PLANLAMASI