MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. AYHAN CEYLAN
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ÖLÇME TEKNİĞİ
E-Mail :  aceylan selcuk.edu.tr
Telefon : 2231933
Adres : Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Ölçme Tekniği Anabilim Dalı
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü 19851987
Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Harita Müh. Bölümü1987 

  Akademik Yayınlar:

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlananmakaleler :

A1. Ceylan A., O. Baykal, “Precise Height Determination Using Leap-FrogTrigonometric Levelling”, Journal ofSurveying Engineering, Vol:132, No:3, 118-123, August 2006 (SCI-Expanded)

A2. Ceylan A., O. Baykal, “Precise Height DeterminationUsing Simultaneous-Reciprocal Trigonometric Levelling”, Survey Review, Vol:40, No:308, 195-205,April 2008,(SCI-Expanded)

A3. Mutluoğlu Ö., A. Ceylan, “An Investigation on Cost And Accuracy Analysis ofReal-Time Kinematic GPS Method In Acquisition Of Spatial Data for GIS”, Information Technology Journal, 8(6),929-933, 2009, ISSN 1812-5638

A4. Mutluoğlu Ö., A.Ceylan, “Accuracy and Cost Comparison of Spatial Data Acquisition Methods for TheDevelopment of Geographical Information Systems”, Journal of Geography andRegional Planning, 2(9),235-242, September, 2009

A5.A. Ceylan, “Determinationof the Deflection of Vertical Components via GPS and Leveling Measurement: A CaseStudy of a GPS Test Network in Konya, Turkey”, Scientific Research and Essay,Vol.4 (12), pp. 1438-1444, December, 2009, (SCI-Expanded)

A.6. A. Ceylan, H. Karabörk, İ. Ekizoglu, “An Analysis ofBathymetric Changes In Altinapa Reservoir”, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, September 2011,Vol. 6, No. 2, p. 15 – 24, (SCI-Expanded)

 

A.7. A. Ceylan, M. Gümüş, “Determination ofDeformations as a Result of Seismic Loadings on Two-Dimensional ReinforcedConcrete Frame via Terrestrial Laser Scanners”, ExperimentalTechniques, 2011,doi:10.1111/j.1747-1567.2011.00789.x

A.8. Yigit C.O, Gikas V., Alcay S., Ceylan A. (2013) Performance evaluation of short to long term GPS,GLONASS and ,GPS/GLONASS post-processed PPP, Survey Review, Online first,DOI:10.1179/1752270613Y.00000000068, (SCI-Expanded)

A.9. S. Alcay, C. O. Yigit, G. Seemala, A.Ceylan, GPS-Based Ionosphere Modeling:A Brief Review, FreseniusEnvironmental Bulletin, Volume 23 – No 3a.2014, page 815-824, (SCI-Expanded)

 

B. Uluslararasıbilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Çay, T., A. Ceylan, İ. Yılmaz, İ. Şanlıoğlu, H. Karabörk, M. Yakar, “GöktürkAnıtlarında Jeodezik Çalışma”, II.Milletler arası Göktürk Anıt ve Yazıtları Kollokyumu, 23-30 Nisan 2000,İstanbul

B2. A. Ceylan, C. İnal, İ. Şanlioğlu, “Modern HeightDetermination Techniques and Comparison of Accuracies”, FIG Working Week 2005 and GSDI-8, Egypt, 16-21 April 2005

B3. A. Ceylan, “EDM-TrigonometricLevelling”, Third Turkish-German JointGeodetic Days, June,1-4,1999, İstanbul, Turkey

B4. Çorumluoğlu, Ö., C.İnal, A. Ceylan, İ. Şanlıoğlu,İ. Kalaycı, “Determination of Geoid Undulation in the Region of Konya”, International Symposium on GeographicInformation System, 23-26 September 2002, İstanbul, Turkey

B5. A. Ceylan, Ö. Mutluoglu,C.Ö. Yiğit, “Cost And Accuracy Analysis Of Detail Measurements By Real-TimeKinematic GPS (RTK-GPS)”, Shaping theChange, XXIII FIG Congress, Munich, Germany, October, 8-13, 2006

B.6. A. Ceylan, O. S. Kirtiloglu, F. Sari, İ. Ekizoglu,“An Analysis of Batimetric Changes In Sille Dam Reservoir Between 1984 And 2008”, 10th InternationalMultidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM 2010, 387-394, 20-25June 2010, Albena Resort, Bulgaria

 

B.7. A. Ceylan, İ. Ekizoğlu, “A Study on TheAssessment of Bathymetric Changes Via GIS: Altinapa Dam (Konya) Example”, FIG WorkingWeek 2012, Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluatethe cultural heritage Rome, Italy, 6-10 May 2012

 

B.8. S. Alcay, C. O.Yigit, A. Ceylan, „Deformation MonitoringStudies In Ermenek Arch Dam, 10thInternational Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM 2013,119-126, 16-22 June 2013, Albena Co, Bulgaria, ISBN978-619-7105-01-8 / ISSN 1314-2704


D. Ulusalhakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. A. Ceylan, C. İnal, “Dış MerkezliTrigonometrik Nivelman”, S.Ü. Müh. Mim.Fakültesi Dergisi, C.11, S.1, Sayfa:1-6 Konya, 1996

D2. A. Ceylan, “ElektronikTakeometrelerle Trigonometrik Nivelman ve Doğruluk Analizi”, S.Ü. Müh. Mim.Fakültesi Dergisi, C.12, S.1, Sayfa:25-30, 1997, Konya

D3. A. Ceylan, “EDM-TrigonometrikNivelmandaki Hata Kaynakları”, S.Ü. Müh.Mim. Fakültesi Dergisi, C.13, S.2, 18-27, 1998, Konya

D4. İnal, C., A. Ceylan, “Dizi Nirengi Noktalarının Koordinatlandırılması”, S.Ü. Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, C.14,S.1, 1-7, 1999,Konya

D5.İnal, C., A. Ceylan,, “Deformasyon İzlemede Referans Noktalarının Stabilliğinin Analizi İçinBir Yöntem”, S.Ü. Müh. Mim. FakültesiDergisi, C.15, S.2, 41-48, 2000, Konya

D6. Ceylan, A., C. İnal, “KırılmaKatsayısı ve Ölçü Ağırlıklarının Trigonometrik Nivelman Dengelemesine Etkisi”: S.Ü. Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, C.16,S.2, 47-53, 2001, Konya

D7. İnal, C., A.Ceylan, “S-Transformasyonu ve Uygulama Alanları”, Selçuk Teknik Online, 1302-6, 1-10, 2002, Konya

D8. Çorumluoğlu Ö.,A. Ceylan, İ. Kalaycı,“GPS Serbest İstasyon Tekniği (GPS-SİT) İle Kutupsal Detay Alım Yöntemi”, HKMJeodezi, Jeoinformasyon, Arazi Yönetimi, Sayı 88 , Ocak 2003, 39-45, Ankara

D9. Mutluoğlu Ö.,A. Ceylan,CBS İçin Konumsal Verilerin Elde Edilmesinde GZK GPS Yönteminin Klasik JeodezikYönteme Göre Doğruluk ve Maliyet Analizlerinin Karşılaştırılması”, SelçukTeknik Online, Cilt 3,Sayı:1, 1-11, 2004, Konya

D10. MutluoğluÖ., A. Ceylan, “DijitalOrtofoto Haritalarda Konum Doğruluğu Ve Maliyet Karşılaştırması”, S.Ü. Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, C.20,Sayı 1, 35-41, 2005, Konya

D11. İnal C., İ. Şanlıoğlu,C.Ö. Yiğit, A. Ceylan, “Kontrol Bazlarının GPS ileÖlçeklendirilebilirliği”,  S.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 20, 2, 47-54, 2005

D12. A.Ceylan,T. Çay, M. Uyan, “Sayısal Harita Üretiminde Proje Planlaması Ve Yönetimi”, Jeodezi Jeoinformasyon Arazi Yönetimi,  2006/1, Sayı 94, 9-16, 2006

D13. Çay T.,A. Ceylan, İ. Yılmaz, İ. Şanlıoğlu, H. Karabörk, M. Yakar, “GöktürkAnıtlarında Jeodezik Çalışmalar”, TürkDil Araştırmaları Yıllığı Belleten, Sayı:786, 75-94, 2001

D14. A. Ceylan, “GPS ve Nivelman Ölçüleri ileÇekül Sapması Bileşenlerinin Hesaplanması ve Konya GPS Test Ağı Örneği”, HKM Jeodezi, Jeoinformasyon,Arazi Yönetimi, Sayı 103 , Temmuz 2010, 9-14,Ankara

D.15. Alçay, S., Yiğit C.Ö., Ceylan A. CSRS-PPP, magicGNSS ve APPS Web Tabanlı Yazılımların StatikPPP Modüllerinin Karşılaştırılması,Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi2013, 5(1) 1-12, 2013.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildirikitaplarında basılan bildiriler:

E1. Kalaycı, İ., A.Ceylan, , Ö. Çorumluoğlu, “GPS Destekli Detay Alımında Alternatif İki YeniYöntem”, Selçuk Üniversitesi Jeodezi veFotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu,16-18.Ekim 2002,205-209,  Konya

E2. Şanlıoğlu, İ., A.Ceylan, , C. İnal, Ö. Çorumluoğlu, İ. Kalaycı, “Konya Bölgesi İçin GPS İleElde edilen Elipsoidal Yüksekliklerden Ortometrik Yüksekliklerin Hesaplanması”,Selçuk Üniversitesi Jeodezi veFotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu, 211-218, 16-18.Ekim2002, Konya 

E3. A. Ceylan, C. İnal, “ModernYükseklik Belirleme Teknikleri Ve Doğruluklarının Karşılaştırılması”, I.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu,30-31 Ekim 2003, 399-412, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

E4. Kalaycı, İ., Ö.Çorumluoğlu, A. Ceylan, “GPS İle Detay Alımında GPSSİT'in Yeri VeUygulama Sonuçları”, I.Ulusal MühendislikÖlçmeleri Sempozyumu, 30-31 Ekim 2003, 303-321, Yıldız Teknik Üniversitesi,İstanbul

E5.Yılmaz, S., A. Ceylan, C. Öztürk, “Konya-AnkaraHızlı Tren Projesi Ve Jeodezik Çalışmalar”, HKMO-MühendislikÖlçmeleri STB Komisyonu 3. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 24 -26 Ekim2007, 184-195, Konya

E6. Ceylan A., M.Akkul, “GPS ve Nivelman Ölçüleri ileÇekül Sapması Bileşenlerinin Hesaplanması Üzerine Bir Çalışma”, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. TürkiyeHarita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 11-15 Mayıs 2009, 1-13, Ankara

 

E7. A. Ceylan, C.Ö. Yiğit, İ. Ekizoğlu, A. Özdendinler, A. Bilgin, Ş.Hisoğlu, A. Toprakkale, “Barajlardaki Batimetrik Ölçmeler: Sille Barajı Örneği”,HKMO-Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu4. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 272-280, 14-16 Ekim 2009,KTÜ, Trabzon

E8. Çorumluoğlu, Ö., İ. Kalaycı, A. Ceylan, “ApsisAraç Takip Sistemi İle Şehir Haritalarının Sayısallaştırılması”, Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve FotogrametriMühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu, 536-540, 16-18.Ekim 2002,Konya

E9. Kalaycı, İ., A. Ceylan, Ö. Çorumluoğlu, “GPSserbest İstasyon Tekniği (GPSSIT) ile Detay Alım Yöntemleri ve UygulamaSonuçları”, CBS ve Jeodezik ağlarÇalıştayı,186-191,  24-26 Eylül 2003,Konya

E10. A. Ceylan, T. Çay, M. Uyan, “Kazanılmış Değer Tekniğinin SayısalHarita Üretiminde Uygulanması Üzerine Bir Çalışma”, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart- 01 Nisan 2005,1-8, Ankara

E11. A. Ceylan, Ö. Mutluoğlu, R. Günaslan, “1/1000Ölçekli Kadastro Paftalarının Kartografik Yöntemlerle Sayısal HaleDönüştürülmesi ve Doğruluk Analizi”, 10.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 746-754,  2005,Ankara

E12. A. Ceylan, O. Kaya, “Kampus Nivelman Ağında Kısa BazUzunluklarında Jeoit Yüksekliklerinin Karşılaştırılması”, 11.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan 2007,1-7, Ankara

E13. A. Ceylan, H.İ. Çatal, “Sayısal Nivolar ve Hata Kaynakları”, HKMO-Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu 3.Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 24 -26 Ekim 2007, 264-275, Konya

E14. A.Ceylan, “Modern Yükseklik BelirlemeTeknikleri: Geometrik Nivelman Tarih mi Oluyor?”, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimselve Teknik Kurultayı, 11-15 Mayıs 2009, 1-8,  Ankara

E15. Doğanalp S., C.Ö. Yiğit, C. İnal, B. Turgut, A. Ceylan, İ. Şanlıoğlu, “SelçukÜniversitesi Hukuk Fakültesindeki Düşey Hareketlerin Jeodezik Yöntemlerleİzlenmesi ve Analizi”, HKMO-Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu4. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 663-672, 14-16 Ekim 2009,KTÜ .Trabzon

E.16. A. Ceylan, H. B. Gürses, A. Üstün, S. Doğanalp,Şeritvari Projelerde Ortometrik Yükseklik Hesabı İçinPolinom Eğrisi Yaklaşımı”, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 469-479, 20-22 Ekim 2010,ZKÜ – Zonguldak

E.17. M. Gümüş,A. Ceylan, “Yersel Lazer Tarayıcıların Deformasyon ÖlçmelerindeKullanılabilirliği Üzerine Bir Çalışma”, Haritave Kadastro Mühendisleri Odası, Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu 5. UlusalMühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 515-524, 20-22 Ekim 2010, ZKÜ – Zonguldak

E.18. A. Ceylan, A. Üstün, S. Doğanalp, H.B. Gürses,“Karayolu Ve Demiryolu Projelerinde Ortometrik YükseklikHesabı: En Küçük Kareler İle Kollokasyon”, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 13. TürkiyeHarita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 1-8, 18-22 Nisan 2011, Ankara, 

E.19. A. Ceylan, S.E. Şireci, “NivelmanÖlçme Duyarlılıklarının Değişik Nivolar Üzerinden Karşılaştırılması” HKMO-Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu,6. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 3-5 Ekim 2012, Afyon Kocatepe Üniversitesi- Afyonkarahisar

E.20.F.Yıldız, E. Tuşat, A. Ceylan, K.İlgün, A. Demıröz, E. Karasaka, “Mevlana Müzesi Gerçek Zamanlı Jeodezik veJeoteknik Deformasyon İzleme Sistemi HKMO-MühendislikÖlçmeleri STB Komisyonu, 6. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu,3-5 Ekim 2012, Afyon Kocatepe Üniversitesi- Afyonkarahisar

 

F. Diğer yayınlar :

F.1. Ders Notları

F1.1 Tombaklar Ö., A. Ceylan, “Ölçme Bilgisi 3”,Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Yayın No: 47, Konya, 2000

F.1.2. Tombaklar Ö., A. Ceylan, “Ölçme Bilgisi 4”,Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Yayın No: 46, Konya, 2000

F.1.3. Tombaklar Ö., A. Ceylan, “Ölçme Bilgisi (Topografya)”, Selçuk ÜniversitesiMühendislik-Mimarlık Fakültesi,YayınNo: 56, Konya, 2006

F.1.4. Ceylan A., “Jeodezik Hesap”, Selçuk ÜniversitesiMühendislik-Mimarlık Fakültesi,YayınNo: 65, Konya, 2006  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Hadim Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı19921994
Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölüm Başkanlığı19951998
Harita Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı2012 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
MADENCİLİK ÖLÇMELERİ (TSD1)
ÖLÇME BİLGİSİ -1
ÖLÇME BİLGİSİ -1
YOL BİLGİSİ VE PROJESİ
YOL BİLGİSİ VE PROJESİ