MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ŞABAN İNAM
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ YÖNETİMİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ARAZİ YÖNETİMİ
E-Mail :  sinam selcuk.edu.tr
Telefon : +90332.2231941
Adres : Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Öğretim Üyesi, Kampüs- Selçuklu/ Konya/TÜRKİYE
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tayfun Cay, Saban Inam, Fatih Iscan, Hasan Cagla,2009, Inventory Studies for Tourism Information System of Obruk Lake in Konya/Turkey, Journal of International Environmental Application & Science, Vol.4(1): 92-98 (2009).

Aslı Bozdağ,Şükran Yalpır, Şaban İnam, (2013) Determination Criteria Which Are AffectingReal Estate Value By The Survey Methodology, International Journal of Businessand Management Studies, ISSN:2158-1479,2(1):83-92.

 

Aslı Başarır, Şaban İnam, (2011) Multifactoral Approach in Urban Regeneration Projects, International Journal of Arts & Sciences, ISSN1944-6934, vol.4, n.17, 303-312.

 

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yalpır,Ş., Bozdağ, A., İnam, Ş. (2012) Determine of Regional Development Strategies in İzmir, FIG Working Week 2012-Knowing to Manage the Territory,protect the Environment, Evaluate the Cultural Heritage, TS01I-Master and Regional Planning-5982, Rome, Italy, 06-10 May 2012.

 

Bozdağ,A., İnam, Ş. (2012) Seeking Methods for Determining Sustainable Strategies in Urban Regeneration Application, FIG Working Week 2012-Knowingto Manage the Territory, protect the Environment, Evaluate the Cultural Heritage, TS07F-Planning and Environment-5759, Rome, Italy, 06-10 May 2012.

 

İnam, Ş., Ertaş, M., Bozdağ, A. (2012) The Importance of the Urban Land Policy forSustainable Development, Problems and Solution Recommendations, FIG WorkingWeek 2012-Knowing to Manage the Territory, protect the Environment, Evaluatethe Cultural Heritage, TS08D-Planning Environment and Tourism-5755, Rome,Italy, 06-10 May 2012.

 

Başarır,A., İnam, Ş. (2011) Urban Regeneration Projects And Existing Issues In Turkey, Fig Working Week, Planning Policies and Environmental Improvement, 5040

 

Başarır, A., İnam Ş., Ertaş M., Yalpır Ş.,Başarır A. (2011) Urban Renewal Projectsand Existing Issues in Turkey, FIG Working Week 2011& 6th National Congress of ONIGT.

 

İnam, Ş., Ertaş, M., Yalpır, Ş., Başarır,A., Akca, M. (2011) Renovation Studiesin Turkish Cadastre: Reasons and Project Results, FIG Working Week 2011,(5039), 18-22 May 2011, Marrakech-Morocco.

 

Başarır,A., İnam Ş. (2011) Multifactoral Approach İn UrbanRegeneration Projects, International Journal of Arts & Sciences (IJAS).

 

Ertaş,M., İnam, Ş. (2009) İmar Planında Yapılan Değişikliklerin Taşınmaz Değeri Üzerine Etkisi, 1.Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 2009, 27-29 Mayıs 2009, Konya.

 

Çağla,H., İnam, Ş. (2008) A Study on The Urban Transformation Project Format Done by The Leadership of The Local Governments in Turkey, FIG Working Week 2008, (2805), 14-19 June 2008, Stockholm-Sweden.

 

İnam, Ş., Çağla, H. (2006) A Research The Contribution of Urban Transformation Projects to The Renewal of Cadastral Activities in Turkey, XXIII International FIG Congress,(0347), October 8-13 2006, Munich-Germany.

 

Çay,T., Durduran, S.S., Erdi, A., Özkan, G., İnam,Ş., Yalpır, Ş., İşcan, F. (2006) GIS Update Problems of Cadastral 2014 Studies in Turkey, XXIII International FIG Congress, (0590), October 8-13 2006, Munich- Germany.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İnam, Ş., Çay, T., İşcan, F. (2015) Planlama ve İmar Kanunu Tasarısının Uygulanabilirliğinin Araştırılması, Selçuk Üniversitesi, TBMYO Teknik-Online Dergi, c.14, sayı:1-2015, ISSN 1302/6178.

 

İnam, Ş., Sonel, E. (2014) Türkiye’de Yapılan Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Harita- Tapu ve Kadastro Sektörü İçin Önemi, Selçuk Üniversitesi,TBMYO Teknik-Online Dergi, c.13, sayı:3-2014, ISSN 1302/6178.

 

Bozdağ,A., İnam, Ş., Durduran, S.S. (2011) Kentsel Dönüşüm uygulamalarına Çok Amaçlı Yaklaşım, Bursa (İnegöl) Kenti Örneği, Selçuk Üniversitesi, Müh.-Mim.Fak.Derg., c.26, s.4, ISSN 1300-5200.

 

Çay,T.,A. Erdi, G. Özkan, Ş. İnam, S.SavaşDurduran, Ş.Yalpır,Fatih İşcan (2007) Kadastrosunun Kadastro 2014 Vizyonuna Entegrasyonunun Sağlanabilirliğinin Araştırılması, TMMOB,Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Ankara , 2, 97, 40 - 47, 2007.

 

ÇayT., Durduran S.S., Erdi A., Özkan G., İnam, Ş., Yalpır Ş., İşcan F. (2007) Türkiye Kadastrosunun “Kadastro 2014” Vizyonuna Entegrasyonunun Sağlanabilirliğinin Araştırılması, HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi.

 

İnam, Ş. (2005) Türkiye'de Farklı Zaman ve Sistemlerde Üretilmiş Kadastro Paftalarının Zemine Uygulanma İncelikleri Üzerine Bir Araştırma I: Eski (Klasik) ve Grafik Kadastro Paftaları, hkm, Jeodezi-Jeoinformasyon-Arazi Yönetimi Dergisi, ISSN 1300-3534, 2005/92.

 

İnam, Ş. (2001) Türkiye Kadastrosu Çalışmalarında Farklı Sistemlerde Üretilmiş Kadastro Paftalarının Özellikleri ve Uygulanan Standartlara Göre Kullanılabilme İmkanlarının İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Dergisi, ISSN 1300-5200, C.16, S.1

 

Makale, diğer

Başarır,A., İnam, Ş. (2010) Kentsel Dönüşümde Toprak Mülkiyeti ve Sorunlar, ODTÜ’lüler Bülteni: 195, pp.22.

 

İnam, Ş., Çay, T., Çağla, H., İşcan, F.(2004) Çumra (Konya)'da Yapılan Kadastro Çalışmaları ve İstatistiksel Analizler, TAM-DER Mülkiyet Dergisi, Vol.55,pp.36-41, Ankara.

 

İnam, Ş. (2003) Türkiye Kadastrosunun Mevcut Durumu ve Özellikleri, TKMD Mülkiyet Dergisi, Vol.49, pp.25-32.

 

İnam, Ş. (2000) Türkiye'de Yapılan Özel İçerikli Kadastro Çalışmaları ve Üretilmiş Paftalar, TKMD Mülkiyet Dergisi, Vol.39, pp.14-17, Ankara.

 

Çay,T., Ş. İnam (1998) İmar Planı Uygulamalarında Yoldan İhdasların Kullanımı, Tapu ve Kadastro Müfettişleri Derneği, Mülkiyet Dergisi,31, 19-21.

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

İnam, Ş. (2015) İmar Planı Uygulamalarının Sosyal Hayata Yansımaları, Büyük Türkiye Yolunda Sürdürülebilir Taşınmaz Yönetim Stratejileri 1.ç Zirvesi, 17 Ocak 2015,Konya.

 

Ayber,A.H., İnam, Ş. (2013) 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Uygulamaları Bir Kentsel Dönüşüm Uygulamasımıdır?, TMMOB Harita Kurultayı- Piri Reis Haritasının 500. Yılı Etkinlikleri, 14-17 Mayıs 2013, Ankara.

 

İnam, Ş., Ertaş, M. (2011) Taşınmaz Değerini Etkileyen Bazı Unsurlar,III. Ulusal Ereğli Kemal Akman Meslek III. Ulusal Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Tebliğ Günleri, 28-29 Nisan 2011, Konya.

 

İnam, Ş., Başarır, A., Konuç, K. (2011) Sürdürülebilir Kentsel Mekan Üretiminde Arsa ve Arazi Düzenleme Uygulamalarının Rolü, III. Ulusal Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Tebliğ Günleri, 28-29 Nisan 2011, Konya.

 

Çay,T., İnam, Ş., Pınar, K. (2011) Mülkiyet Problemlerinin Çözüm Yollarının Karşılaştırılması, III. Ulusal Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Tebliğ Günleri, 28-29 Nisan 2011, Konya.

 

Başarır,A., İnam, Ş. (2011) Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, III. Ulusal Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Tebliğ Günleri, 28-29 Nisan 2011, Konya.

 

İnam, Ş., Başarır, A. (2010) Türkiye ve Dünyadan Uygulamalı Örnekler Eşliğinde Kentsel Dönüşüm, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 34. Kolokyumu-Planlamanın Dili, pp.551.

 

Çağla,H., İnam, Ş., Akkuş, S., Ayten, T.(2009) Kentsel Yenileme Üzerine Hukuki Düzenlemeler, Arazi Yönetiminde Denetim ve CBS Uygulamaları Sempozyumu, pp.215.

 

İnam, Ş., Başarır, A. (2009) Kentsel Dönüşüm ve Toprak Mülkiyeti Sorunları, Toprak Mülkiyeti Sempozyumu, pp. 256.

 

İnam, Ş., Özkan, S. (2009) Türkiye Kadastrosunda Üçüncü Boyut İhtiyacı,4. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, pp.406-418.

 

İnam, Ş., Esina, E. (2009) Türkiye Şartlarında Sürdürülebilir Arazi Yönetimi İhtiyacı, Toprak Mülkiyeti Sempozyumu, 17-18 Aralık 2009, ODTÜ,Ankara.

 

İnam, Ş., Çağla, H. (2007) Kadastronun Güncellemesi ve Kentsel Yenileme Projeleri Üzerine Bir İnceleme, TMMOB 11.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan 2007, Ankara.

 

Çay,T., Ayten, T., İşcan, F., İnam, Ş.,Çağla, H. (2005) Konya'da Yapılan Arazi Toplulaştırma Projelerinde Uygulama Problemleri, Türkiye'de Arazi Toplulaştırması Sempozyumu, 15-16 Eylül 2005, Konya.

 

Çay,T., İnam, Ş., İşcan, F., Ayten, T.,Çağla, H., Ayber, H. (2005) Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Yeniden Yapılandırılması Üzerine Bir Çalışma, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart-1 Nisan 2005, Ankara.

 

İnam, Ş., Çay, T., İşcan, F. (2004) Kentsel Dönüşüm Sürecinde İmar Planı Uygulamalarının Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyumu, ODTÜ, 8-10 Kasım 2004, Ankara.

 

İnam, Ş., Parmaksız, B. (2004) Afet Yönetimi, TAM-DER Mülkiyet Dergisi, S.55, Sf:18-22, Ankara.

 

Çay,T., İnam, Ş., İşcan, F. (2003) Grafik Kadastro Paftalarında Aplikasyon Problemleri, 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 31 Mart-4Nisan 2003, Sf:577-585, Ankara.

 

İnam, Ş., Ayber, H. (2002) e-Devlet İçerisinde e-Kadastro ve e-Tapu'nun Yeri, Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri MühendisliğiÖğretiminde 30. Yıl Sempozyumu, 16-18 Ekim 2002, Sf:515-519, Konya.

 

İnam, Ş., Çay, T. (2002) İmar ve Şehirleşme Kanun Tasarısı Üzerine Bir İnceleme, Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu,16-18 ekim 2002, Sf:174-182, Konya.

 

İnam,Ş., Dikici, M. (2002) Tapu ve Kadastro Teşkilatında Değişim İhtiyacı, Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu, 16-18 Ekim 2002,Sf:520-530, Konya.

 

9.6. Proje Raporları

İnam, Ş., Bozdağ,A. (2015) Kentsel DönüşümUygulamalarının Uzlaşmacı Arazi Kullanım Planlaması Açısından Analizi,Selçuk Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2015/13101028.

Çay,T.,İnam, Ş., Çağla, H., İşcan, F.(2006) Gökhüyük (Obruk Gölü) Turizm Planı Bilgi Sistemi Haritacılık Çalışmaları, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2004/040.

 

T.Çay,A. Erdi, G Özkan, S.İnam, S.Savaş Durduran, S.Yalpır, F.İşcan (2006) Türkiye Kadastrosunun "Kadastro 2014" Vizyonuna Entegrasyonunun Sağlanabilirliliğinin Araştırılması, S.Ü. BAP Koordinatörlüğü, Konya, 2006.

 

İnam, Ş., Çay, T., İşcan, F. (2005) İmar ve Şehirleşme Kanunu Tasarısının Uygulanabilirliğinin Araştırılması, Selçuk Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2003/126.

 

Diğer Yayınlar (Raporlar, İndekssiz Çalışmalar vb.)

İnam, Ş., Özcan, K., 2010, Sorunlu Kentsel Alanlarda Yapılacak Kentsel Dönüşümün Yerel Dinamiklerin Farklılığı ve Kendine Özgülüğü Dikkate Alınarak Kurgulanması İçin Yöntem Araştırması, Konya Teknokent Proje Değerlendirme Raporu, Proje No:KT-FR-006, 22.11.2010.

 

İnam, Ş., Yıldız, F., 2010, Kıyı Kanunu, İmar Kanunu ve Yıpranan Tarihi Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslakları, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Raporu, 17.12.2010.

 

İnam, Ş., 2009, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. Maddesi Gereğince, Fen Adamlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Raporu, 12.03.2009.


  Yönetilen Tezler
1. Esra SONEL, " Türkiyede Yapılan Kentsel Dönüşüm Çalışmalarının Harita- Tapu- Kadastro Sektörüne Sağlayacağı Katkılar Üzerine Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Harita Mühendisliği, 2013 - 2015, Tamamlandı
2. Şadi TÜLÜ, " Türkiyede Üretilmiş Kadastral Altlıkların Bilgi Sistemi Oluşturma İçerikli Çalışmalarda Kullanılabilirliğinin Araştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Harita Mühendisliği, 2011 - 2013, Tamamlandı
3. Arjan Sh. Al.OMAR, " Kentsel Alan Düzenlemelerinde Alternatif Uygulama Yöntemleri ve Sonuçların Analizi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Harita Mühendisliği, 2011 - 2013, Tamamlandı
4. Aslı BOZDAĞ, " Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Katılımcı Arazi Kullanımı Planlaması İlişkisinde Analizi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Harita Mühendisliği, 2011 - 2015, Tamamlandı
5. Necdet ŞAHİNER, " Kırsal Kalkınmada Kadastral Altyapının Önemi Türkiye ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler Örneğinde Konunun Analizi ", Selçuk Üniversitesi , Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Harita Mühendisliği, 2009 - 2011, Tamamlandı
6. Aslı BAŞARIR, " Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Çok Amaçlı Yaklaşım İnegöl Kenti Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Harita Mühendisliği, 2008 - 2010, Tamamlandı
7. Esra ESİNA, " Arazi Yönetimi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Harita Mühendisliği, 2007 - 2009, Tamamlandı
8. Sefa ÖZKAN, " Türkiye Kadastrosunda Üçüncü Boyut İhtiyacı ", Selçuk Üniversitesi , Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Harita Mühendisliği, 2007 - 2009, Tamamlandı
9. Nihad HASSAN, " Tarihi Sürecinde Irakta Mülkiyet Yapısı ve Kadastro ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Harita Mühendisliği, 2007 - 2011, Tamamlandı
10. Funda AYDIN SEYMEN, " Kadastro 2014 Çerçeve Projesi Hedeflerine Yaklaşımda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tarafından Alınacak Tedbirler ve Yükümlülükler ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Harita Mühendisliği, 2006 - 2008, Tamamlandı
11. Mustafa AKCA, " Kadastroda Yenileme Çalışmaları, Sorunlara Çözümsel Yaklaşımlar ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Harita Mühendisliği, 2005 - 2007, Tamamlandı
12. Hasan ÇAĞLA, " Kentsel Dönüşüm Çalışmalarının Mülkiyeti Kullanıma Etkisi Üzerine Bir Araştırma Konya Kenti Örneği ", Selçuk Üniversitesi , Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Harita Mühendisliği, 2005 - 2007, Tamamlandı
13. Erol YURDOĞLU, " Arazi ve Arsa Düzenleme Çalışmalarının Coğrafi Bilgi Sistemi Ortamında Eşdeğerlilik Yönteminde Yapılabilirliği Üzerine Bir Çalışma ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Harita Mühendisliği, 2004 - 2006, Tamamlandı
14. Bircan PARMAKSIZ, " Türkiyede Afet Kadastrosu Çalışmaları ve Uygulama Analizleri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Harita Mühendisliği, 2002 - 2004, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Sarayönü MYO, Müdür Yardımcısı19921996
Cihanbeyli MYO Müdürü20032012
Selçuk Üniversitesi Senatosu Üyeliği20032012

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Sarayönü Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.Yrd.08/10/199230/11/1995
S.Ü. Cihanbeyli Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.08/07/200308/07/2009
S.Ü. Cihanbeyli Meslek YüksekokuluMyo Müdür V.08/07/200916/07/2009
S.Ü. Cihanbeyli Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.16/07/200916/07/2012

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
DİKEY/YATAY GEÇİŞ İNTİBAK DANIŞMANLIĞI
İMAR BİLGİSİ
KADASTRO BİLGİSİ
ORMAN KADASTROSU (TSD3)
ORMAN KADASTROSU(TSD3)