MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: ARŞ.GÖR. SERCAN BÜLBÜL
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
E-Mail :  sbulbul selcuk.edu.tr
Telefon : 0332 223 19 46
Adres : Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Oda No: A-341, Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu-Konya / TÜRKİYE
Url : https://www.researchgate.net/profile/Sercan_Buelbuel
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi20102011
Selçuk Üniversitesi2011 

  Akademik Yayınlar:

Projelerde Yaptığı Görevler:
Afyonkarahisar İli ve İlçeleri 2017-2018 Yılları Yüzey Araştırmaları, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: KOÇAK ÖZDEMİR, Araştırmacı: KÜÇÜKBEZCİ HATİCE GÜL, Araştırmacı: KIZGUT RAHİM, Araştırmacı: TURGUT MURAT, Araştırmacı: ESEN ÖMÜR, Araştırmacı: BÜLBÜL SERCAN, 26/01/2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

Eserler
A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1.İNAL CEVAT, BÜLBÜL SERCAN, BİLGEN BURHANEDDİN (2018).  Statistical analysis of accuracy and precision of GNSS receivers used in network RTK.  Arabian Journal of Geosciences, 11(10), 227, Doi: 10.1007/s12517-018-3581-8 (Yayın No: 4236941)

A2.BAŞÇİFTÇİ FUAT, İNAL CEVAT, YILDIRIM ÖMER, BÜLBÜL SERCAN (2018).  Automatic Data Downloading Program (DDP) in Determining Regional Ionosphere ModelJournal of New Results in Science, 7(1), 17-28. (Yayın No: 4275951)

A3.İNAL CEVAT, YETKİN MEVLÜT, BÜLBÜL SERCAN, BİLGEN BURHANEDDİN (2018).  Comparison of L1 Norm and L2 Norm Minimisation Methods in Trigonometric Levelling Networks.  Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 25(Supplement 1), 216-221., Doi: 10.17559/TV-20160809163639 (Yayın No: 4236936)

A4.BAŞÇİFTÇİ FUAT, İNAL CEVAT, YILDIRIM ÖMER, BÜLBÜL SERCAN (2018).  Comparison of Regional and Global TEC Values: Turkey ModelInternational Journal of Engineering and Geosciences, 3(2), 61-72., Doi: 10.26833/ijeg.382604 (Yayın No: 4224733)

A5.BÜLBÜL SERCAN, İNAL CEVAT, YILDIRIM ÖMER, BAŞÇİFTÇİ FUAT (2017).  Velocity Estimation of Turkish National Permanent GNSS Network Active Points Located at Central Anatolia Region.  Bilge International Journal of Science and Technology Research, 1(Special Issue), 18-25. (Yayın No: 3906818)

A6.BAŞÇİFTÇİ FUAT,İNAL CEVAT,YILDIRIM ÖMER, BÜLBÜL SERCAN (2017).  Determining regional ionospheric model and comparing with global modelsGeodetski vestnik, 61(03), 427-440., Doi: 10.15292//geodetski-vestnik.2017.03.427-440 (Yayın No: 3676836)

A7.İNAL CEVAT, KOÇAK ÖZDEMİR, ESEN ÖMÜR, BÜLBÜL SERCAN, KIZGUT RAHİM (2017).  Surveying and Mapping Using Mobile Phone in Archeological SettlementsGeographia Technica, 12(2), 82-96., Doi: 10.21163/GT_2017.122.08 (Yayın No: 3676851)

A8.İNAL CEVAT, BÜLBÜL SERCAN, YILDIRIM ÖMER (2015).  The Comparison of KOSAGA and CORS-TR in Real Time Kinematic PositioningINTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCES(5), 1-1., Doi: 10.17366/UHMFD.2015514492 (Yayın No: 3676819)

A9.İNAL CEVAT, BÜLBÜL SERCAN (2015).  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KONTROL BAZISelcuk University Journal of Engineering ,Science and Technology, 1(3), 12-12., Doi: 10.15317/Scitech.2015310833 (Yayın No: 1668948)

A10.BÜLBÜL SERCAN, İNAL CEVAT, YILDIRIM ÖMER (2015).  Comparisonof RTK, Network RTK and Total Station Data in Determination of Point PositionsHarita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 7, 27-35., Doi: 10.15659/hartek.15.06.52 (Yayın No: 1899966)

A11.İNAL CEVAT, BÜLBÜL SERCAN, YILDIRIM ÖMER (2014).  Repeatable of Network RTK MeasurementAfyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering, 14(2), 1-7., Doi: 10.5578/fmbd.8548 (Yayın No: 3398202)

A12.İNAL CEVAT, GÜNDÜZ AHMET METE, BÜLBÜL SERCAN (2014).  Comparison of Classic RTK and Network-RTK MethodsSelcuk University Journal of Engineering ,Science and Technology, 2(2), 21-21., Doi: 10.15317/Scitech.201426890 (Yayın No: 1432583)

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B1.BİLGEN BURHANEDDİN, İNAL CEVAT, BÜLBÜL SERCAN (2018).  The Effect of Session Duration in Determination of Point Movements with GNSSFIG International Congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4277740)

B2.GELİŞKAN ŞEYDA, İNAL CEVAT, BÜLBÜL SERCAN,GÜNDÜZ AHMET METE (2018).  The Comparison of Accuracies of Results Obtained from Bernese v5.2 Software and Web-Based PPP ServicesFIG International Congress 2018 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4236961)

B3.BAŞÇİFTÇİ FUAT, İNAL CEVAT, YILDIRIM ÖMER, BÜLBÜL SERCAN (2017).  Automatic Data Downloading Program (VIP) in Determining Regional Ionosphere Model.  ISMSIT2017, 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3677008)

B4.BÜLBÜL SERCAN, İNAL CEVAT, YILDIRIM ÖMER, BAŞÇİFTÇİ FUAT (2017).  Velocity Estimation of Turkish National Permanent GNSS Network- Active Points Located at Central Anatolia Region.  ISMSIT2017, 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3677001)

B5.BİLGEN BURHANEDDİN, İNAL CEVAT, BÜLBÜL SERCAN,TURGUT BAYRAM (2017).  Determinability of the Changes in East-West and North-South Directions With GNSS TechniqueFIG Working Week 2017 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3526358)

B6.BAŞÇİFTÇİ FUAT, İNAL CEVAT, YILDIRIM ÖMER, BÜLBÜL SERCAN (2017).  Determination of Regional TEC Values by GNSS Measurements, A Case Study: Central Anatolia Sample, Turkey.  FIG Working Week 2017 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3676995)

B7.KOÇAK ÖZDEMİR, ESEN ÖMÜR, BÜLBÜL SERCAN (2017).  Afyonkarahisar İli ve İlçeleri 2016 Yılı Yüzey Araştırmaları.  39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3562458)

B8.BÜLBÜL SERCAN, İNAL CEVAT (2016).  Effect of Receiver Choosing on Point Positions Determination In Network RTKEuropean Geosciences Union General Assembly 2016 (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3398151)

B9.BÜLBÜL SERCAN, İNAL CEVAT (2014).  Usability of Cholesky Factorization Method in The Determination of Horizontal Deformations A Case Study  Ermenek DamXXV FIG CONGRESS (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1432460)

B10.BÜLBÜL SERCAN, YAĞCI CEREN (2012).  The Applicability of The Model Three Dimensional Surveying for The Protection of Historical and Cultural Heritage  an Example of The Province of Konya Sille.  International Multudsiciplary 12th Scientific GeoConfference SGEM 2012, 2, 1169-1175., Doi: 10.5593/SGEM2012/S09.V2033 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:203368)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1.İNAL CEVAT, FAKIOĞLU PELİN, BÜLBÜL SERCAN (2015).  Hidrografik Ölçmeler ile Barajlardaki Sediment Miktarlarının Belirlenmesi.  Selçuk Üniversitesi  Mühendislik  Bilim ve Teknoloji  Dergisi, 3(4), 1-12. (Kontrol No: 1797281)

D2.İNAL CEVAT, BÜLBÜL SERCAN (2013).  Bağıl Güven Elipsleri Yöntemiyle Deformasyon Analizi Ermenek Barajı ÖrneğiSelçuk Üniversitesi Mühendislik Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1(3), 9-20. (Kontrol No: 139796)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.BÜLBÜL SERCAN, İNAL CEVAT, BİLGEN BURHANEDDİN (2016).  Ağ Gzk da Alıcı Seçiminin Nokta Konumlamaya Etkisi8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3398247)

E2.BİLGEN BURHANEDDİN, İNAL CEVAT, BÜLBÜL SERCAN (2016).  GNSS Tekniği ile Yatay Yöndeki Deformasyonların Araştırılması 8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3398263)

E3.BÜLBÜL SERCAN, İNAL CEVAT, YILDIRIM ÖMER (2014).  Nokta Konumlarının Belirlenmesinde Klasik RTK,  Ağ RTK ve Total Station Tekniklerinin Karşılaştırılması.  7. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1432432)


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği A.B.D.Enstitü Kadrosunda Birimde Görevli05/12/201107/10/2012
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği A.B.D.Enstitü Kadrosunda Birimde Görevli07/10/201224/01/2018
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği A.B.D.Enstitü Kadrosunda Birimde Görevli28/05/2018 

 Ek Bilgi

 Dersler