MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Ölçme Tekniği Anabilim Dalı

Ölçme tekniği anabilim dalı, ölçme bilgisi ve mühendislik ölçmeleri bilim dallarından oluşmaktadır. Yeryüzündeki doğal ve yapay tesislerin belirli bir karşılaştırma yüzeyine göre konumlarının saptanması ve belirli bir ölçekte küçültülerek kağıt üzerine geçirilmesi için gerekli arazi ölçmeleri, hesap yöntemleri ölçme bilgisinin konusunu oluşturmaktadır. Mühendislik projelerinin araziye uygulanması, her türlü aplikasyon çalışmaları, mühendislik yapılarındaki ve yerkabuğundaki deformasyon ölçmeleri ve analizi ise mühendislik ölçmelerinin ilgi alanına girmektedir. Bu uygulamalar modern gözlem teknikleri ve modern ölçme aletleri kullanılarak gerçekleştirilirler. Ölçme tekniği ana bilimdali kısaca, Kadastro hizmetleri, İmar planı uygulamaları, Her türlü mühendislik projesine altlık halihazır haritaların üretimi, Parselasyon, kamulaştırma, Mühendislik projeleri vb.’nin araziye aplikasyonu, Yapay uydular ile konum belirlemeleri, Yerkabuğu hareketleri, baraj, köprü, kule ve büyük mühendislik yapılarındaki deformasyon ölçmeleri ve analizi, Karayolu, demiryolu, tünel, enerji nakil hatları ve su kanalları geçiş güzergahlarının belirlenmesi ve aplikasyonu, Elektronik uzunluk ölçerlerin kontrol ve kalibrasyonu, Hidrografik ölçmeler, Yeraltı ölçmeleri, Endüstriyel tesislerde jeodezik ölçmeler ve aplikasyon, Mühendislik yapılarının yatay ve düşey aplikasyonu vb. mühendislik hizmetlerinde bulunur.

Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Cevat İnal    cevat@selcuk.edu.tr