MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. SAADETTİN ERHAN KESEN
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ . A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ .
E-Mail :  skesen selcuk.edu.tr
Telefon : 3322231996
Adres : Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü B Blok 238
Url : www.sekesen.com
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi20012004
Gazi Üniversitesi20042008
New Jersey Institute of Technology (USA)20082009
Gazi Üniversitesi20092010
Kara Harp Okulu20102011
Selçuk Üniversitesi20112014
University of Southampton (UK)20142015
Selçuk Üniversitesi2015 

  Akademik Yayınlar:

ULUSLARARASI YAYINLAR (SCI)

 • Karaoğlan, İ., Kesen, S.E., "The coordinated production and transportation scheduling problem with a time-sensitive product: a branch-and-cut algorithm", International Journal of Production Research,  55(2): 536-557 (2017). 
 • Kesen, S.E., "Capacity-constrained supplier selection model with lost sales under stochastic demand behaviour", Neural Computing & Applications , 24(2):347-356 (2014). 
 • Kesen, S.E., Güngör, Z., "Job scheduling in virtual manufacturing cells with lot-streaming strategy: A new mathematical model formulation and a genetic algorithm approach", Journal of the Operational Research Society, 63(5): 683-695 (2012).
 • Güngör, Z., Delice, E.K., Kesen, S.E. "New product design using FDMS and FANP under fuzzy environment", Applied Soft Computing, 11(4): 3347-3356 (2011).
 • Kesen, S.E., Güngör, Z., "How important is the batch splitting activity in scheduling of virtual manufacturing cells (VMCs)?", International Journal of Production Research, 49(6): 1645-1667 (2011).
 • Kesen, S.E., Kanchanapiboon, A., Das, S.K., "Evaluating supply chain flexibility with order quantity constraints and lost sales", International Journal of Production Economics, 126(2): 181-188 (2010).
 • Kesen, S.E., Das, S.K., Güngör, Z., "A genetic algorithm based heuristic for scheduling of virtual manufacturing cells (VMCs)", Computers & Operations Research, 37(6): 1148-1156 (2010).
 • Kesen, S.E., Das, S.K., Güngör, Z., "A mixed integer programming formulation for scheduling of virtual manufacturing cells (VMCs)", International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 47(5-8): 665-678 (2010).
 • Kesen, S.E., Toksarı, M.D., Güngör, Z., Güner, E., "Analyzing the behaviors of virtual cells (VCs) and traditional manufacturing systems: Ant colony optimization (ACO)-based metamodels", Computers & Operations Research, 36(7): 2275-2285 (2009).
 • Güngör, Z., Serhadlıoğlu, G., Kesen, S.E., "A fuzzy AHP approach to personnel selection problem", Applied Soft Computing, 9(2): 641-646 (2009).
 • Balcı, D., Kesen, S.E., Baykoç, O.F., "Adaptability of just-in-time (JIT) philosopy to service systems: A case study", Simulation: Transactions of The Society for Modelling and Simulation International, 83(9): 631-642 (2007).
 • Kesen, S.E., Baykoç, O.F., "Simulation of automated guided vehicle (AGV) systems based on just-in-time philosopy in a job-shop environment", Simulation Modelling Practice and Theory, 15(3): 272-284 (2007).

ULUSLARARASI DİĞER YAYINLAR

 • Işleyen, S.K., Kesen, S.E., Baykoc, O.F., "From analytical perspective to heuristic approach: Travelling salesman problem with discrete fuzzy travel times,"Gazi University Journal of Science, 22(4): 267-276 (2009)

ULUSAL YAYINLAR

 • Kesen, S.E. "Bütünleşik üretim ve dağıtım problemleri için yeni bir çözüm yaklaşımı: Matematiksel modelleme,"Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27(3): 99-110 (2012)

ULUSLARARASI BİLDİRİLER

 • Güngör, Z., Kesen, S.E., "On an analysis of scheduling for virtual manufacturing cells: batch splitting",INFORMS, annual meeting, San Diego (2009)

ULUSAL BİLDİRİLER

 • Kesen, S.E., "Dış kaynak kullanımının ekonomik üretim miktarı üzerindeki etkileri" II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Aksaray, (2013).
 • Kesen, S.E., Güngör, Z., "Sanal imalat hücrelerinde iş çizelgelenmesinde için yeni bir matematiksel model ve genetik algoritma yaklaşımı" YA/EM 2010- Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXX. Ulusal Kongresi. İstanbul, (2010).
 • Kesen, S.E., Güngör, Z., "Sanal imalat hücrelerinin çizelgelenmesinde parti bölünmesinin etkisi" YA/EM 2009- Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXIX. Ulusal Kongresi. Ankara, (2009).
 • Kesen, S.E., Güngör, Z., "Sanal imalat hücrelerinin geleneksel imalat sistemleri ile karşılaştırılması" YA/EM 2007- Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXVII. Ulusal Kongresi, İzmir, (2007).
 • Güngör, Z., Serhadlıoğlu, G., Kılıç, E., Arıkan, F., Kesen, S.E. "Personel seçim problemine analitik hiyerarşi prosesi yaklaşımı" XII. Ulusal Ergonomi Kongresi Ankara, (2006).
 • Kesen, S.E., Baykoc, O.F., "Atölye tipi üretim ortamında tam zamanında üretim felsefesini uygulamaya yönelik otomatik yönlendirmeli araç sistem simülasyonu" YA/EM 2005- Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXV. Ulusal Kongresi, İstanbul, (2005).

  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Değişim Programları Koordinatörlüğü (Erasmus, Farabi, Yandal)20112013

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler