MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. DAĞISTAN ŞİMŞEK
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
E-Mail :  dsimsek selcuk.edu.tr
Telefon : 05347421609
Adres : Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Niğde Üniversitesi19952001
Selçuk Üniversitesi2001 

  Akademik Yayınlar:
1. D. Şimşek, C. Çinar, İ. Yalçınkaya, " On The Recursive Sequence x(n+1) = x(n-3) / 1+x(n-1) ", International Journal of Contemporary Mathematical Sciences, Vol.1, No.10, , 475-480, 2006,( Diğer )

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. D. Şimşek, C. �inar, İ. Yal�ınkaya, “On The Recursive Sequence x(n 1) = x(n-3) / 1 x(n-1)”, International Journal of Contemporary Mathematical Sciences, Vol.1, No.10, 475-480 pp, 2006.

 

A2. D. Şimşek, C. �inar, İ. Yal�ınkaya, “On The Solutions of the Difference Equation x(n 1) = max{1 / x(n-1), x(n-1)}”, International Journal of Contemporary Mathematical Sciences, Vol.1, No.10, 481-487 pp, 2006.

 

A3. R. Karataş, C. �inar, D. Şimşek, “On Positive Solutions of the Difference Equation x(n 1) = x(n-5) / 1 x(n-2)x(n-5)”, International Journal of Contemporary Mathematical Sciences, Vol.1, No.10, 495-500 pp, 2006.

 

A4. D. Şimşek, C. �inar, R. Karataş, İ. Yal�ınkaya, “On The Recursive Sequence x(n 1) = x(n-5) / 1 x(n-2)”, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol.27, No.4, 501-507 pp, 2006. (Doktora Tezinden)

 

A5. D. Şimşek, C. �inar, R. Karataş, İ. Yal�ınkaya, “On The Recursive Sequence x(n 1) = x(n-5) / 1 x(n-1)x(n-3)”, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol.28, No.1, 117-124 pp, 2006.

 

A6. D. Şimşek, C. �inar, İ. Yal�ınkaya, “On The Recursive Sequence x(n 1) = xn-(5k 9) / 1 x(n-4)x(n-9)…xn-(5k 4)”, Taiwanese Journal of  Mathematics(ISI), Vol.12, No.5, 1087-1098 pp, 2008.

 

A7. İ. Yal�ınkaya, C. �inar, D. Şimşek, “Global asymptotic stability of a tem of difference equation”, Applicable Analyis(ISI), Vol.87, No.6, 677-687 pp, 2008.

 

A8. D. Şimşek, B. Demir, C. Cinar, “On the Solutions of the System of Difference Equations x{n 1} = max {(A/(x{n})) ,((y{n})/(x{n}))}, y{n 1} = max {(A/(y{n})) ,((x{n})/(y{n}))}”, Discrete Dynamics in Nature and Society(ISI), Vol. 2009, 11 pages, 2009, DOI: 10.1155/2009/325296.

 

A9. A.S. Kurbanlı, C. Cinar, D. Şimşek, “On the Periodicity of Solutions of the System of Rational Difference Equations x{n 1}=x(n-1) y(n)/y(n)x(n-1)-1, y{n 1}=y(n-1) x(n)/x(n)y(n-1)-1”, Applied Mathematics, Vol. 2, 410-413 pp, 2011, doi:10.4236/ am.2011.24050.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1 N. Atasever, C. �inar, D. Şimşek, İ. Yal�ınkaya, July 21-25, 2008, “On a class of rational difference equations”, 14th International Conference on Difference Equations and Applications, Bah�eşehir University, İstanbul.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda b�l�mler :

C1. D. Şimşek, C. Cinar, A. S. Kurbanlı ve İ. Yal�ınkaya, GENEL MATEMATİK, Dizgi Ofset, ISBN:978-975 01501- 0-4, 2007.


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. D. Şimşek, “SVD Algoritması İle Ax = f Probleminin ��z�m� Ve Format ��z�mlerinin  Karşılaştırılması”, S. �. Eğitim Fak�ltesi Dergisi, No:21-22, 379-390 pp, 2006. (Y�ksek Lisans Tezinden)

 

D2.  D. Şimşek, “On The Recursive Sequence x(n 1) = x(n-11) / 1 x(n-1)x(n-3)x(n-5)x(n-7)x(n-9)”, Selcuk Journal of Applied Mathematics, Vol.8, No.1, 15-26 pp, 2007.

 

D3. D. Şimşek, “x(n 1) = max{1/x(n-2),x(n-2)} Fark Denkleminin ��z�mleri”, S. �. Eğitim Fak�ltesi Dergisi, No:23-24, 367-377 pp, 2007. (Doktora Tezinden)

 

D4. D. Şimşek, B. Demir, A.S. Kurbanlı, “x{n 1} = max{(1/(x{n})), ((y{n})/(x{n}))}, y{n 1} = max{(1/(y{n})) , ((x{n})/(y{n}))} Denklem Sistemlerinin ��z�mleri �zerine”, S.�. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak�ltesi Dergisi, No:28, 91-104 pp, 2009.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. D. Şimşek, C. �inar, İ. Yal�ınkaya ve R. Karataş, “x(n 1)=x(n-9)/1 x(n-1)x(n-3)x(n-5)x(n-7) Fark Denkleminin ��z�m�”, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, 159-166 pp, 22-25 Ağustos 2006, Dumlupınar �niversitesi, K�tahya.

E2. R. Karataş, C. �inar, D. Şimşek ve İ. Yal�ınkaya, “x(n 1)=cos(n)x(n-2)/1 cos(n)x(n)x(n-1)x(n-3) Rasyonel Fark Denkleminin ��z�mleri �zerine”, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, 539-543 pp, 22-25 Ağustos 2006, Dumlupınar �niversitesi, K�tahya.

 

E3. D. Şimşek, C. �ınar, A.S. Kurbanlı, N. Battaloğlu, “x(n 1)=x(n-4)/1 x(n)x(n-1)x(n-2)x(n-3) Fark Denkleminin ��z�m�”, XX. Ulusal Matematik Sempozyumu, 34 pp, 03-06 Eyl�l 2007, Atat�rk �niversitesi, Erzurum.

 

E4. N. Atasever, C. �ınar, D. Şimşek, A.S. Kurbanlı, “x(n 1)=A*x(n-5)/B C*(x(n-6))^k Fark Denkleminin Global Asimptotik Kararlılığı”, XX. Ulusal Matematik Sempozyumu, 109 pp, 03-06 Eyl�l 2007, Atat�rk �niversitesi, Erzurum.

 

E5. N. Battaloğlu, C. �ınar, D. Şimşek, N. Atasever, “x(n 1)= a*x(n-3)/b g*(x(n-6))^P Fark Denkleminin Global Asimptotik Kararlılığı”, XX. Ulusal Matematik Sempozyumu, 110 pp, 03-06 Eyl�l 2007, Atat�rk �niversitesi, Erzurum.

E6. D. Şimşek, A. S. Kurbanlı, M. E. Erdoğan , “x(n 1) =  max{1\x(n-1)  y(n-1) \  x(n-1)}  y(n 1) = max{1\ y(n-1)  x(n-1) \ y(n-1)} Fark Denklem Sisteminin ��z�mleri”, XXIII. Ulusal Matematik Sempozyumu, 153 pp, .04-07 Ağustos 2010, Erciyes �niversitesi.

E7. A. S. Kurbanlı, D. Şimşek, M. E. Erdoğan, “(un-v,un, un v) Heron ��genleri İle Fark Denklemler Arasındaki ilişki �zerine”, ‘''''XXIII. Ulusal Matematik Sempozyumu, 140 pp, 04-07 Ağustos 2010, Erciyes �niversitesi.


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı2007 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler