MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. TURAN PAKSOY
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
E-Mail :  dr.tpaksoy gmail.com
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi (Arş. Gör. Dr.)20042007
Selçuk Üniversitesi (Yrd. Doç. Dr.)20072009
Selçuk Üniversitesi (Doç. Dr.)20092015
Kingston University, Kingston Business School (Prof. Dr.)20152015
Selçuk Üniversitesi (Prof. Dr.)20152018

  Akademik Yayınlar:

PROJELER:

 

 1. Akıllı Atık Yönetim Sistemi Danışmanı, 01 Ağustos 2017- 01 Haziran 2018, Akıllı Atık Toplama Sistemi Tasarımı ve Optimizasyonu Projesi, Selçuklu Belediyesi, Konya (TAMAMLANDI).

 

 1. Yalın Üretim Danışmanı, 1 Ocak 2015- 30 Haziran 2017 (30 Ay), Elektronik Kart İmalatında Yalın Dönüşüm ve Yalın Bilgi Sistemi Geliştirme, (KAREL Elektronik San. ve Tic. A.Ş.), TÜBİTAK 1501 Projesi (Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı), Proje No: (3150066), TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Grubu, Bütçe: 1.750.000 TL (TAMAMLANDI).

 

 1. Proje Yürütücüsü, 14.11.2012- 14.11.2013, Demontaj Hattı Planlaması Problemi İçeren Kapalı Çevrim Tedarik Zincirlerinin Bulanık Ortamda Modellenmesi ve Optimizasyonu, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma (BAP) Projesi, Proje No: (BAP/12401048), Bütçe: 5.243 TL (TAMAMLANDI).

 

 1. Lojistik Uzmanı (Teknik Koordinatör), Eylül 2011-Ocak 2012 (4 ay), TR52 Bölgesi Lojistik Strateji Planı Önhazırlık Raporu Projesi, Mevlana Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Projesi, Proje no: (MEVKA DFD-10), Bütçesi: 73.785 TL (TAMAMLANDI).

 

 1. Yalın Üretim Danışmanı, Mayıs 2011- Ekim 2012 (18 Ay), Döner Fırın İmalatında Geleneksel Üretimden Yalın Üretime Geçiş Uygulaması, (Enkomak Makine Sanayi A.Ş.), TÜBİTAK 1501 Projesi (Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı), Proje No: (3110185), TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Makine İmalat Teknolojileri Grubu, Bütçe: 161.132,24 TL (TAMAMLANDI).

 

 1. Proje Yürütücüsü, Kasım 2011- Haziran 2013 (18 Ay), Demontaj Hattı Planlaması Problemi İçeren Kapalı Çevrim Tedarik Zincirlerinin Bulanık Ortamda Modellenmesi ve Optimizasyonu, TÜBİTAK 1001 Projesi (Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı), Proje No: (111M040), TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), Bütçe: 91.423 TL (TAMAMLANDI).

 

 1. Proje Yürütücüsü, Mayıs 2009- Ekim 2009 (6 ay), Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma (BAP) Projesi, Proje No: (BAP/09201006), Tedarik Zinciri Yönetiminde Üretim/Dağıtım Planlama Karar Sürecinde Tasarım ve Optimizasyon, Bütçesi: 3.000 TL (TAMAMLANDI).

 

 

 

DANIŞMANLIKLAR

 

 

 1. Direktör, 2017- Devam ediyor, Lean & Green SCM Lab, KTO Karatay Üniversitesi, Konya, (https://lgscmlab.karatay.edu.tr/index.html).

 

 1. Lojistik Danışmanı, 2011-2012, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi.

 

 1. Yalın Üretim Danışmanı, 2010-2012, Enkomak Makine Sanayi A.Ş., Konya.

 

 

YAYINLAR

A1. Uluslararası HakemliDergilerde (SCI Kapsamında) Yayımlanan Makaleler:

 

[1] ÇALIK,A., PEHLİVAN, N. Y., PAKSOY, T.,WEBER, G. W., 2018, A Novel Interactive Fuzzy Programming Approach forOptimization of Allied Closed-Loop Supply Chains, InternationalJournal of Computational Intelligence Systems, Vol.11 (2018) 672–691, (SCI Expanded).

[2] YILDIZBAŞI,A., ÇALIK, A., PAKSOY, T., FARAHANI,R. Z., WEBER, G. W., 2018, Multi-Level Optimization of an AutomotiveClosed-Loop Supply Chain Network with Interactive Fuzzy Programming Approaches,Technological and Economic Development of Economy, 24(3), 1004-1028, (SCI Expanded).

[3] ÇALIK,A., PAKSOY, T., YILDIZBAŞI, A.,PEHLİVAN, N. Y., 2017, A Decentralized Model for Allied Closed-Loop SupplyChains: Comparative Analysis of Interactive Fuzzy Programming Approaches, InternationalJournal of Fuzzy Systems, Vol. 19, Issue 2, pp367-382, (SCI Expanded).

[4] ÖZCEYLAN, E., PEHLİVAN,N.Y., PAKSOY, T., 2015, FuzzyProgramming Approach to an Environmental Supply Chain Network Design Problem, Journalof Multiple Valued Logic and Soft Computing, 25 (1), pp 81-103, (SCI Expanded).

[5] ÖZCEYLAN, E., PAKSOY, T., 2014, Fuzzy Mathematical ProgrammingApproaches for Reverse Supply Chain Optimization with Disassembly LineBalancing Problem, Journal of Intelligentand Fuzzy Systems, Vol. 26, No: 4, pp 1969-1985, (SCI Expanded).

[6] DEMİREL, N., ÖZCEYLAN.,E., PAKSOY, T., GÖKÇEN, H., 2014, A Genetic Algorithm Approach forOptimizing a Closed-Loop Supply Chain Network with Crisp and Fuzzy Objectives, International Journal of ProductionResearch, Vol. 52, No. 12, pp. 3637-3664 (SCI).

[7] ÖZCEYLAN, E., PAKSOY, T.,BEKTAŞ, T., 2014, Modeling andOptimizing the Integrated Problem of Closed-Loop Supply Chain Network Designand Disassembly Line Balancing, TransportationResearch Part E: Logistics and Transportation Review, Vol. 61, pp 142-164, (SCI).

[8] AYAZI, S. A., MORADI, J. S., PAKSOY,T,  2014, Supplier Selectionand Order Size Determination in a Supply Chain by Using Fuzzy MultipleObjective Models, Journal ofMultiple-Valued Logic and Soft Computing, Vol.23, No. 1-2, pp 135-160, (SCI Expanded).

[9] ÖZCEYLAN., E., PAKSOY, T.,2014, Interactive Fuzzy Programming Approaches to the Strategic and TacticalPlanning of a Closed-Loop Supply Chain under Uncertainty, International Journal of Production Research, Vol. 52, No. 8, pp2363-2387, (SCI).

[10]PAKSOY, T., ÖZCEYLAN, E., 2014, Environmentally ConsciousOptimization of Supply Chain Networks, Journal of Operational Research Society (JORS), Vol. 65, Issue.6, pp 855-872, (SCI).

[11] PAKSOY, T., GÜNGÖR, A., ÖZCEYLAN, E., HANCILAR, A., 2013, MixedModel Disassembly Line Balancing Problem with Fuzzy Goals, International Journal of Production Research, Vol. 51,No. 20, pp. 6082-6096, (SCI).

[12] ÖZCEYLAN, E., PAKSOY, T., 2013, Reverse Supply ChainOptimization with Disassembly Line Balancing, International Journal of Production Research, Vol. 51,No. 20, pp. 5985-6001, (SCI).

[13] BÜLBÜL, H., ÖMÜRBEK, N., PAKSOY, T., BEKTAŞ, T., 2013, Anempirical investigation of advanced manufacturing technology investmentpatterns: Evidence from a developing country, Journal of Engineering and Technology Management, Vol.30, No. 2,pp. 136-156, (SSCI).  

[14] FAHIMNIA, B., REISI, M., PAKSOY,T., ÖZCEYLAN, E., 2013, TheImplications of Carbon Pricing in Australia: An Industrial Logistics PlanningCase Study, Transportation Research PartD: Transport and Environment, Vol.18, pp. 78-85, (SSCI).

[15] ÖZCEYLAN, E., PAKSOY, T., 2013, Fuzzy Multi Objective LinearProgramming Approach for Optimizing a Closed-Loop Supply Chain Network, International Journal of Production Research,Vol. 51, No. 8, pp. 2443-2461 (SCI).   

[16] ÖZCEYLAN, E., PAKSOY, T., 2013, A Mixed Integer Programming Modelfor a Closed-Loop Supply Chain Network, InternationalJournal of Production Research, Vol. 51, No. 3, pp. 718-734, (SCI).

[17]PAKSOY, T., ÖZCEYLAN, E., WEBER, G. –W., 2013,Profit Oriented Supply Chain Network Optimization, Central European Journal of Operational Research, Vol. 21, Issue:2, pp. 455-478, (SCI Expanded).

[18] PAKSOY, T., PEHLİVAN, N. Y., ÖZCEYLAN, E., 2013, A NewTrade-off Model for Fuzzy Supply Chain Network Design and Optimization, Human and Ecological RiskAssessment: An International Journal, Vol. 19, pp. 492–514 (SCI).

[19] KIRAN, M. S., ÖZCEYLAN, E., GÜNDÜZ, M., PAKSOY, T., 2012, Swarm Intelligence Approaches to EstimateElectricity Energy Demand of Turkey, Knowledge-BasedSystems, Vol. 36, pp. 93-103, (SCI).

[20]PAKSOY, T., ÖZCEYLAN, E., 2012, Supply Chain Optimizationwith U-Typed Assembly Line Balancing, InternationalJournal of Production Research, Vol. 50, No. 18, pp. 5085-5105, (SCI).

[21]PAKSOY, T., PEHLİVAN, N. Y., 2012, A fuzzy linearprogramming model for the optimization of multi-stage supply chain networkswith triangular and trapezoidal membership functions, Journal of the Franklin Institute: Engineering and Applied Mathematics,349, pp. 93-109, (SCI Expanded).

[22] KIRAN, M. S., ÖZCEYLAN, E., GÜNDÜZ, M., PAKSOY, T., 2012, ANovel Hybrid Approach Based on Particle Swarm Optimization and Ant ColonyAlgorithm to Forecast Energy Demand of Turkey, Energy Conversion and Management, Vol.53, pp. 75-83 (SCI).

[23] PAKSOY,T., PEHLİVAN, N. Y., ÖZCEYLAN, E, 2012, Fuzzy Multi-objective Optimizationof Green Supply Chain Network with Risk Management that IncludesEnvironmental Hazards, Human andEcological Risk Assessment: An International Journal, Vol. 18,pp. 1120-1151, (SCI).

[24] PAKSOY,T., ÖZCEYLAN, E., GÖKÇEN, H., 2012, SupplyChain Optimization with Assembly Line Balancing,   International Journal of ProductionResearch, Vol.50, No. 11, pp. 3115–3136, (SCI).  

[25] PAKSOY,T., PEHLİVAN, N. Y., KAHRAMAN, C., 2012, Developing theOrganizational Strategy Using the Fuzzy AHP and Hierarchical Fuzzy Topsis inDistribution Channel Management, ExpertSystems with Applications- An International Journal, Vol. 39, Issue 3, pp.2822-2841, (SCI).  

[26] PAKSOY,T., PEHLİVAN, N. Y., ÖZCEYLAN, E., 2012, Application offuzzy optimization to a supply chain network design: A case study of anedible vegetable oils manufacturer, AppliedMathematical Modeling, Vol. 36, pp. 2762-2776, (SCI Expanded).  

[27] PAKSOY, T., BEKTAŞ, T., ÖZCEYLAN, E., 2011, Operational andenvironmental performance measures in a multi-product closed-loop supply chain,Transportation Research Part E: Logisticsand Transportation Review, Vol.47, Issue 4, pp. 532-546, (SCI).

[28] PAKSOY,T., PEHLİVAN, N. Y., ÖZCEYLAN, E., 2010, Applicationof Fuzzy Mathematical Programming Approach to the AggregateProduction/Distribution Planning in a Supply Chain Network Problem, Scientific Research and Essays,Vol. 5, No. 22, pp 3384-3397, (SCI Expanded). 

[29] PAKSOY,T., 2010, Optimizing a Supply Chain Network with EmissionTrading Factor, Scientific Researchand Essays, Vol. 5, No. 17, pp 2535-2546, (SCIExpanded).    

[30] PAKSOY, T., CHANG, C.- T., 2010, Revised Multi-Choice GoalProgramming for Multi-Period, Multi-Stage Inventory Controlled Supply ChainModel with Popup Stores in Guerrilla Marketing, Applied Mathematical Modeling, Vol.34, No.11, pp3586-3598 (SCI). 

[31] KARA, Y., PAKSOY, T., CHANG, C.- T., 2009, Binary Fuzzy GoalProgramming Approach to Single Model Straight and U-Shaped Assembly LineBalancing, European Journal ofOperational Research, Vol.195, pp 335-347 (SCI Expanded).

[32] ALTIPARMAK, F., GEN, M., LIN, L., PAKSOY, T., 2006, A GeneticAlgorithm Approach for Multi-objective Optimization of Supply Chain Networks, Computers and Industrial Engineering,Volume 51, Issue 1, pp 196-215 (SCI).

 

A2.Uluslararası Diğer İndeksli/Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 

[1]ALJBOUR, I., PAKSOY, T,ÇALIK, A., 2017, Evaluation of Lean ManufacturingAwareness and Performance of Petrochemical Companies In Middle East by UsingAHP Method, International Journal ofLean Thinking,Volume 8, Issue 2, pp 30-48.

[2]PAKSOY, T, KARAOĞLAN, I., GÖKÇEN, H., PARDALOS, P. M.,TORĞUL, B., 2016, An Experimental Research on Closed Loop Supply ChainManagement with Internet of Things, Journal of EconomicsBibliography,Volume 3, Issue 1S, pp 1-20.

[3] PAKSOY, T., ÖZCEYLAN, E.,PEHLIVAN, N. Y., WEBER, G.-W., 2012, Particle Swarm Optimization Approach forEstimation of Energy Demand of Turkey, Global Journal of Technology &Optimization, Vol.3, No.1, pp.1-9.

[4] PAKSOY,T., ÖZCEYLAN, E., WEBER, G. –W., 2011, A MultiobjectiveModel for Optimization of a Green Supply Chain Network, Global Journal ofTechnology & Optimization, Vol. 2, No.1, pp 84-95.

[5] PAKSOY, T., B.CAVLAK, E., 2011, Development andOptimization of a New Linear Programming Model for Production/DistributionNetwork of an Edible Vegetable Oils Manufacturer, International Journal ofLogistics Systems and Management,  Vol. 9, Issue 1, pp 1-21, DOI:10.1504/IJLSM.2011.040057.

[6] PAKSOY,T., PEHLİVAN, N. Y., CHANG, C. T., 2010, Analternative method for fuzzy regression: Fuzzy radial basis function network,International Journal of Lean Thinking, Vol.1, No. 1, pp 1-15, ISSN:2146-0337.   

[7] PAKSOY, T.,ÖZCEYLAN, E., WEBER, G. –W., 2010, A Multi-Objective Mixed Integer ProgrammingModel For Multi Echelon Supply Chain Network Design and Optimization, SystemResearch and Information Technologies, No.4, pp 47-57, ISSN: 1681-6048, KievPolytechnic Institute, Ukraine.

[8] KARA, Y., PAKSOY,T., CHANG, C.- T., 2008, An integrated approach for fuzzy set basedpart–machine cell formation, Selçuk Journal of Applied Mathematics, ISSN1302-7980, Vol. 9, No. 1, pp 31-47.

[9] PAKSOY, T., GULES, H. K.,BAYRAKTAR, D., 2007, Design and Optimization of a StrategicProduction-Distribution Model for Supply Chain Management: Case study of aplastic profile manufacturer in Turkey, Selçuk Journal of Applied Mathematics,ISSN 1302-7980, Vol. 8, No. 2, pp 83-99.

[10] PAKSOY, T.,GÜLEŞ, H., K., 2006, A Performance Analysis for Minimum Spanning Tree BasedGenetic Algorithm Approach to Design and Optimize Distribution Network Problem,Selçuk Journal of Applied Mathematics, ISSN 1302-7980, Vol. 7, No. 1, pp 69-93.

[11] PAKSOY, T., ATAK, M.,2005, A Stochastic Approach to Interactive Fuzzy Multi-Objective LinearProgramming for Aggregate Production Planning, Selçuk Journal of AppliedMathematics, Summer-Autumn, ISSN 1302-7980, Vol. 6, No. 2, pp 79-98.

 

B. UluslararasıBildiriler:

 

[1] EROL, Ö., PAKSOY, T, 2018, ÇokKriterli Karar Verme Yöntemine Dayalı Yeşil Tedarikçi Seçimi: Bir İşletmeUygulaması, VII. InternationalBalkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, IBANESS ConferenceSeries, March 24-25, Vol 2, 337-346, Tekirdağ, Turkey.

[2] TORĞUL, B., PEKER, A., PAKSOY, T, 2017, A Hybrid Fuzzy MultiCriteria Decision Making Approach for Multi Objective Supplier Selection, XV. InternationalLogistics and Supply Chain Congress, October 19-20, Istanbul, Turkey.

[3] ENGİN, B. E., PAKSOY, T, 2017, An Environmentally Conscious Multi-Objective Weber Problem forGreen Location and Distribution Planning: A Fuzzy Weighted Additive Approach, XV. InternationalLogistics and Supply Chain Congress, October 19-20, Istanbul, Turkey.

[4] PAKSOY, T, ÇALIK, A., YILDIZBAŞI, A., KUMPF, A., 2017, A Mixed Integer ProgrammingModel for Green Location and Transportation in a Closed-Loop Supply Chain, OR2017 Berlin, International Conference onOperations Research,  pp 53,September 06-08, Berlin, Germany.

[5] YILDIZBAŞI,A., ÇALIK, A., PAKSOY, T, 2017,Comparison of City Sustainability Performances with a Hybrid FuzzyMulti-Criteria Decision Making Method: A Case Study of Turkey, OR2017 Berlin, International Conference on Operations Research,  pp68, September 06-08, Berlin, Germany.

[6] ÇALIK,A., YILDIZBAŞI, A., PAKSOY, T, KUMPF,A., 2017, An Integrated Approach for Assesment of GreenSuppliers with Interval Type-2 Fuzzy Sets, OR2017 Berlin, International Conference on Operations Research,  pp11, September 06-08, Berlin, Germany.

[7] ÇALIK,A., PAKSOY, T, 2016, A Multi-Objective NonlinearOptimization Model for Closed-Loop Supply Chain Optimization ConsideringAdvertisement Strategies, XIV. International Logistics and Supply ChainCongress,  November 1-2 December,Izmir.

[8] ENGİN, B., KARAOĞLAN, I., PAKSOY,T, 2016, A Mixed Integer Linear Programming Model to AVariant Of Heterogeneous Vehicle Routing Problem With Fuel Stations, XIV. International Logistics and Supply Chain Congress,  November 1-2 December, Izmir.

[9] PAKSOY, T., ÇALIK, A., YILDIZBAŞI, A., PEHLİVAN, N. Y., 2015, A Fuzzy Analytic HierarchyProcess Based Approach for a Multi-Objective Multi-Level Closed-Loop SupplyChain Model, 23rd International Conference on Multiple CriteriaDecision Making-MCDM 2015, pp 4, August 2nd-7th, Hamburg,Germany.

[10] ÇALIK,A., YILDIZBAŞI, A., PAKSOY, T, PEHLİVAN,N. Y., 2015, A Multi-Level LinearProgramming Approach for Optimizing a Closed-Loop Supply Chain with MCDMMethods, 23rd International Conference on Multiple Criteria DecisionMaking-MCDM, pp 5, August 2nd-7th, Hamburg, Germany.

 

[11] YILDIZBAŞI,A., PAKSOY, T, PEHLİVAN, N. Y.,ÇALIK, A., 2015, A New Multi Objective Linear Programming Model for Optimizinga Closed Loop Supply Chain Network Using Fuzzy AHP, 23rdInternational Conference on Multiple Criteria Decision Making-MCDM, pp 6,August 2nd-7th, Hamburg, Germany.

 

[12] ÇALIK,A., PEHLİVAN, N. Y., PAKSOY, T, 2015,An Integrated Model for DecentralizedClosed-Loop Supply Chains with Common Sources: Comparative Analysis ofInteractive Fuzzy Programming Approaches,XIII. International Logistics and SupplyChain Congress, pp 103-115, October 22-23, Izmir.

 

[13] PAKSOY, T, KARAOĞLAN, I., GÖKÇEN, H., TORĞUL, B.,2015, Closed-Loop Supply Chain Optimization withInternet of Things, XIII. International Logistics and SupplyChain Congress, pp 89-102, October 22-23, Izmir.

[14] KAYAPINAR, S., TORĞUL,B., PAKSOY, T, GÖKÇEN, H., 2015, A Multi-ObjectiveOptimization Model for Closed-Loop Supply Chain, XIII. International Logistics and SupplyChain Congress, pp 116-124, October 22-23, Izmir.

[15] ÖZCEYLAN, E., PAKSOY, T., 2014, Optimization of Assembly andDisassembly Planning in A Closed-Loop Supply Chain Network Design, XII. International Logistics andSupply Chain Congress, October30-31, pp 751-759, Istanbul.

[16] YILDIZBAŞI, A., PAKSOY, T., GÖKÇEN, H., YÜZÜGÜLLÜ, N., 2014, Multi-CriteriaDecision Making for Recycling Planning in the Automotive Industry, 20th Conference ofthe International Federation of Operational Research Societies, IFORS 2014 July13-18, pp 147, Barcelona.

[17] PEHLİVAN, N. Y., ÇALIK, A., PAKSOY, T., 2014, A NovelInteractive Fuzzy Programming Approach based on MultiMOORA Method for ClosedLoop Supply Chain Network Optimization under Fuzzy Environment, 20th Conference ofthe International Federation of Operational Research Societies, IFORS 2014 July13-18, pp 147, Barcelona.

[18] ÇALIK, A., PAKSOY, T., PEHLİVAN, N. Y.,2014, A Closed Loop Supply Chain Network Design: A NewTOPSIS Based Interactive Fuzzy Programming Approach, 20th Conference of the InternationalFederation of Operational Research Societies, IFORS 2014 July 13-18, pp 147,Barcelona.

[19] ÖZCEYLAN, E., KESEN, S. E., PAKSOY,T., 2013, Simulation Modeling of A Closed-Loop Supply Chain Network, XI. International Logistics& Supply Chain Congress, 07-09 November 2013, pp 369-378, Kayseri.

[20] PAKSOY, T., PEHLIVAN, N.Y., ÖZCEYLAN, E., 2013, Optimization of AClosed-Loop Flexible Supply Chain in Fuzzy Environment, 3rd International FuzzySystems Symposium, 24-25 Ekim, pp. 59-72, İstanbul.

[21] PAKSOY, T., ÖZCEYLAN, E., 2013, An interactive fuzzy programming approach for a decentralized closed-loopsupply chain network design problem, 26th European conference onOperational Research, 1-4 July 2013, pp 65, Rome, Italy.

[22] YILDIZBAŞI, A., ÖZCEYLAN, E., PAKSOY,T., 2013, Fuzzy Mathematical ProgrammingApproaches to Reverse Supply Chain Network with Disassembly Line Balancing, 26thEuropean conference on Operational Research, 1-4 July 2013, pp 65, Rome, Italy.

[23] ÖZCEYLAN, E., PAKSOY, T., BEKTAŞ, T., 2013, Asimulated annealing approach for a closed-loop supply chain network designproblem, 26th European conference on Operational Research, 1-4 July2013, pp 65, Rome, Italy.

[24] PEHLIVAN, N., ÖZCEYLAN, E., PAKSOY, T., 2013, Comparison of DifferentFuzzy Multi-Criteria Decision Making Methods for Closed Loop Supply ChainNetworks with Disassembly Line Balancing Problem, 26th Europeanconference on Operational Research, 1-4 July 2013, pp 65, Rome, Italy.

[25] ERGEN, Z., KARABOĞA, K., PAKSOY, T., GÜLEŞ, H.K., 2012, Closed-Loop SupplyChain Management: A State of the Art, X. International Logistics andSupply Chain Congress, November 8-9,pp 496-503, Istanbul.

[26] KARABOĞA, K., ERGEN, Z., PAKSOY, T., GÜLEŞ, H.K., 2012, Supply Chain Managementfrom the Perspective of Lean Thinking, X. International Logistics andSupply Chain Congress, November 8-9,pp 488-495, Istanbul.

[27] PAKSOY, T., ÖZCEYLAN, E., PEHLIVAN, N. Y.,  2012, Comparison Of Particle SwarmOptimization And Artificial Neural Network In Supplier Selection Based On FuzzyInference System, X.International Logistics and Supply Chain Congress, November 8-9, pp 117-133, Istanbul.

[28] ÖZCEYLAN, E., PAKSOY, T., BEKTAŞ, T.,  2012, An Integrated Model ForClosed-Loop Supply Chain Network Design And Disassembly Line Balancing Problems, X. International Logistics andSupply Chain Congress, November 8-9,pp 598-613, Istanbul.

[29] KIRAN, M.S., ÖZCEYLAN, E., PAKSOY, T., 2012,Artificial Bee Colony Algorithm for Solving Uncapacitated Facility LocationProblems, 25th European Conference on Operational Conference, pp 165, July8-11, Vilnius, Lithuania.

[30] PEHLİVAN, N.Y., ÖZCEYLAN, E., PAKSOY, T., 2012,Comparisons of Different Fuzzy Mathematical Programming Approaches on SupplyChain Network Design Problem, 25th European Conference on OperationalConference, pp 165, July 8-11, Vilnius, Lithuania.

[31] ÖZCEYLAN, E., PAKSOY, T., 2012, Integration ofReverse Supply Chain Optimization and Disassembly Line Balancing, 25th EuropeanConference on Operational Conference, pp 165, July 8-11, Vilnius, Lithuania.

[32]ÖZCEYLAN, E., PEHLİVAN, N.Y., PAKSOY, T., 2011, Fuzzy Mathematical Programming Approach to a SupplyChain Network Problem with Environmental Impacts, 2nd International Fuzzy Systems Symposium, pp 217-222, November17-18, Ankara, Turkey.

[33] PAKSOY, T., PEHLIVAN, N. Y., ÖZCEYLAN, E., 2011, Fuzzy Optimization of a Supply Chain Network with Emission TradingFactor, 12. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Kongresi, pp 265, 26-29 Mayıs,Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

[34] PAKSOY,T., ÖZCEYLAN, E., PEHLIVAN, N. Y., WEBER, G.-W., 2011, ParticleSwarm Optimization Approach For Estimation Of Energy Demand Of Turkey, The Fifth Global Conference on Power Controland Optimization, Proceedings Book (CD),1-3 June, Dubai, Unites Arab Emirate.

[35] PAKSOY, T., PEHLİVAN,N. Y., ÖZCEYLAN, E., 2011, A New Tradeoff Model for Fuzzy Supply Chain NetworkDesign and Optimization, 3rdInternational Conference on Risk Analysis and Crisis Response - RACR 2011,pp 48-53, 22 -25 May 2011, Texas, USA.

[36] PAKSOY, T., PEHLİVAN, N. Y., ÖZCEYLAN, E., 2011, Fuzzy MultiobjectiveOptimization of Green Supply Chain Network, 3rd International Conference on Risk Analysis and Crisis Response -RACR 2011, pp 171-177, 22 -25 May 2011, Texas, USA.  

[37] PAKSOY, T., ÖZCEYLAN, E., TOPAK, B., 2010, Supplier Selection withQuality Function Deployment Approach: An Application in a Vehicle MountedCranes Facility, VIII. International Logistics and Supply ChainCongress, November 4-5, pp 105-116, İstanbul.

[38] PAKSOY, T., PEHLİVAN,N.Y., ÖZCEYLAN, E., 2010, A Multi Objective Optimization of a Green SupplyChain Network Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process, VIII. InternationalLogistics and Supply Chain Congress, November 4-5, pp 45-64,İstanbul.

[39] PAKSOY, T., ÖZCEYLAN, E., 2010, Cold Supply Chain Management for PerishableFoods Transportation: A Review and Perspectives, VIII. InternationalLogistics and Supply Chain Congress, November 4-5, pp 398-404,İstanbul.

[40] PAKSOY, T., ÖZCEYLAN,E., 2010, Optimizing Flexible Supply Chain Networks with Implications ofCross-Docking and Consolidation Services, VIII. International Logistics andSupply Chain Congress, November 4-5, pp 315-326, İstanbul.

[41] PAKSOY, T., BEKTAŞ, T., ÖZCEYLAN, E., 2010, Network Design of Green SupplyChains under Environmental Impacts, VIII. International Logistics and SupplyChain Congress, November 4-5, pp 441-455, İstanbul.

[42] PAKSOY,T., ÖZCEYLAN, E., 2010, Optimizing The Supply ChainStreamlining of The Konya Sugar Industry, VIII. International Logistics and Supply ChainCongress, November 4-5, pp474-485, İstanbul.

[43] KALAYCI, E., WEBER, G.-W., ÖZCEYLAN, E.,PAKSOY, T., ROSARIO, E.D., KROPAT, E., 2010, A Review on Development Statesas Expressed by the Energy Sector – The Examples of Turkey and Philippines,International Conference on Operations Research, pp 212, September 1-3, Munich,Germany.

[44] PAKSOY, T., PEHLİVAN, N.Y.,ÖZCEYLAN, E., 2010, A Fuzzy Multi Objective Mixed IntegerProgramming Model for Multi Echelon Supply Chain Network Design andOptimization, 3th Conference on Nonlinear Science and Complexity, ProceedingsBook (CD), July 28-31, Ankara.

[45] ÖZCEYLAN, E., PAKSOY, T., ROSARIO, E. D., KROPAT, E.,WEBER, G.-W., 2010, A Review On The State Of The Energy Sector Of Turkey FromThe Perspective Of Operational Research - An Invitation By OR, Third Global Conference on Power Control andOptimization, AIP Conference Proceedings Book (CD), 2-4 February, GoldCoast, Australia.

[46]PAKSOY, T., ÖZCEYLAN, E., WEBER, G.-W., 2010, A Multi Objective Model for Optimizationof a Green Supply Chain Network, Third Global Conference on Power Control andOptimization, AIP Conference Proceedings (CD), ISBN:978-0-7354-0785-5, Volume: 1239, Issue: 1, pp 311-320, 2-4 February, GoldCoast, Australia.

[47] PAKSOY, T., PEHLİVAN, Y. N., ÖZCEYLAN, E., 2009, Fuzzy Optimization of A Multi Stage MultiItem Closed-Loop Flexible Supply Chain Network Under Fuzzy Material RequirementConstraints, 14th International Congresson Computational and Applied Mathematics (ICCAM 2009), Abstracts Book, pp106, September 29 and October 2, Antalya.

[48] PAKSOY, T., ÖZCEYLAN, E., 2009, Modeling Facility Locationand Supplier Selection with Supplier’s Product Quality and Contract Fee forStrategic Supply Chain Design, 14thInternational Congress on Computational and Applied Mathematics (ICCAM 2009),Abstracts Book, pp 23, September 29 and October 2, Antalya.

[49] PAKSOY, T., ÖZCEYLAN, E., 2009, A Multi-Objective MixedInteger Programming Model for Multi Echelon Supply Chain Network Design andOptimization, 14th International Congresson Computational and Applied Mathematics (ICCAM 2009), Abstracts Book, pp138, September 29 and October 2, Antalya.

[50] PAKSOY, T., PEHLİVAN, Y. N., 2009, Afuzzy linear programming model for the optimization of multi-stage supply chainnetworks with triangular and trapezoidal membership functions, 1stInternational Fuzzy Systems Symposium, Proceedings Book (CD), pp 167-176,October 1-2, Ankara.

[51] PAKSOY,T.,ÖZCEYLAN, E., B.CAVLAK, E., 2009, Supply ChainOptimization: Case Study of an Edible Vegetable Oils Manufacturer, VII.International Logistics and Supply Chain Congress, pp 483- 493, November5-6, Istanbul.

[52] PAKSOY, T., ÖZCEYLAN, E.,2009, Supply Chain NetworkOptimization with Aggregated Production Planning under Material RequirementsConstraints, VII. International Logisticsand Supply Chain Congress, pp 16-26, November 5-6, Istanbul.

[53] PAKSOY, T., ÖZCEYLAN, E.,GULES, H. K., 2009, A multi stage multi item closed-loop flexible supply chain model undermaterial requirement constraints, VII.International Logistics and Supply Chain Congress, pp 150-164, November5-6, Istanbul.

[54] PEHLIVAN, N.Y., PAKSOY, T.,  CHANG, C. T., 2009, “A Fuzzy MultiobjectiveFractional Goal Programming Approach to Portfolio Selection Problem”, 13th International Congress onInsurance: Mathematics and Economics (IME2009), Abstracts Book, pp 154, May27 - 29, Istanbul. 

[55] PAKSOY, T., KARA, Y., KOCABAŞ, M., 2007, "World Wide ElectronicMarketplaces and Their Impact on Supply Chain ManagementEfficiency: A Conceptual Framework and A Comparative Analysis", 5th International Logistics and Supply Chain Congress, November 8-9, İstanbul, pp 251-259.

[56] PAKSOY, T., BAYRAKTAR, D., KOCABAŞ, M., 2007, "Developing The OrganizationalStrategy Using The Analytical Network Process Approach In Distribution ChannelManagement: Case Study of A Edible-Vegetable Oils ManufacturerFirm", International Conference on Computers and IndustrialEngineering, October 20-23, Alexandria, Egypt, pp 2167-2180.

[57] PAKSOY, T., ARICIOGLU,M. A., 2006, "A New Perspective In Tourism Management: Managing The Supply Chains OfTourism Enterprises", 4th International Logistics and Supply Chain Congress,November 29, 30-December 1, Izmir, Turkey, pp 379-388.

[58] PAKSOY, T., ARICIOGLU, M. A., GULES, H. K., ALAYKIRAN, K., 2006, “Supply Chain ManagementStrategies and Applications: A Benchmarking Study in Plastic Profile Industry”,Portland International Center for Management of Engineering and Technology Conference PICMET’06: Technology Management for theGlobal Future, July 9-13, Istanbul, Turkey, pp 826-836.

 

C. Ulusal HakemliDergilerde Yayımlanan Makaleler:

 

[1]ÖZTÜRK, M., PAKSOY, T., ÖZTÜRK, M., 2017, “Aralık Tip-2 Bulanık TabanlıSistemlerin Tedarikçi Seçiminde Kullanımının Önemi Üzerine Bir Araştırma”,Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, Cilt: 10,Sayı: 2, pp 1-18.

[2]ÇALIK, A., PAKSOY, T., 2017, “Aralık Tip-2 Bulanık AHP Yöntemi ile Üçüncü PartiTersine Lojistik (3PTL) Firma Seçimi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi,  Sayı: 20(1), pp 52-67.

[3]ÖZTÜRK, M., PAKSOY, T., 2016, “Otoyollardaki Trafik Işıkları KontrolSistemi Modellemesi ve Bulanık Kural Tabanlı Görsel Uygulaması”, KSUMühendislik Bilimleri Dergisi,  Sayı: 19(3), pp 170-183.

[4]PAKSOY, T., ÖZCEYLAN, 2010, “Tam Zamanında Dağıtım: Milkrun”, LojistikDergisi,  Sayı: 18, pp 20-29, LODERLojistik Derneği Yayınları, İstanbul.

[5]PAKSOY, T., ÖZCEYLAN, 2010, “Marco Polo: Yeşil Ufuklara Yelken Açmak”,Lojistik Dergisi, Sayı:15, pp 33-43, LODER Lojistik Derneği Yayınları,İstanbul.

[6]PAKSOY, T., BÜLBÜL, H., BÜYÜKKEKLİK, A., 2009, “Ters Tedarik Zinciri Yönetimi”, Lojistik Dergisi, Sayı:10, pp28-34, LODER Lojistik Derneği Yayınları, İstanbul.

[7]PAKSOY, T., BÜLBÜL, H., GÜZELDÜLGER, A., 2009, “A Decision Support System Approach to Lot-Sizing Problemin Material Requirements Planning Process”, Journal of Nigde University Facultyof Economics and Administrative Sciences, Vol. 2, No. 1, pp1-10.

[8]BÜLBÜL,H., PAKSOY, T., 2009, “YalınÜretim ve İnternet”, Makina Magazin- Türkiye Endüstri Dergisi, ISSN:1301-0425, Mart ’09/03, Sayı:152, pp 68-76.

[9] PAKSOY,T.,GÜLEŞ, H. K., 2007, “Konya’da Makine İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren KüçükVe Orta Ölçekli İşletmelerde Tedarik Zinciri Yönetimi Sürecinde YeniTeknolojilerin Kullanım Düzeyi Üzerine Bir Araştırma”, Sigma Mühendislik ve FenBilimleri Dergisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007/2, pp 149-160.

 

[10] PAKSOY,T.,GÜLEŞ, H. K., 2006, Analytic Hierarchy Process For Supplier Selection ProblemIn Supply Chain Management: Case Study Of A Textile Manufacturer Firm, SigmaMühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2006/4, pp100-109.

 

[11] PAKSOY,T.,GÜLEŞ, H. K., 2006, “The Integration Process of Enterprise Resource PlanningSystems”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Selçuk Üniversitesi İktisadive İdari Bilimler Fakültesi, Yıl:6, Sayı:12, pp 89-113.

 

[12] PAKSOY,T.,2006, “Kurumsal kaynak planlaması (ERP) uygulama /emplementasyon yaklaşımlarıve karakteristikleri", Makina Magazin- Türkiye Endüstri Dergisi, Yıl: 11,Sayı: 2006-11 (No:124), ISSN: 1301-0425, pp 84-92.

 

[13] PAKSOY,T., KESKİN, E., 2006, “Tedarikçi Zincirinde Bilgi Çarpıtmasının Etkisi:Kırbaç Etkisi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:15, pp 483-496 (Indexed by DOAJ - Directory of Open Access Journals, LundUniversity Libraries).

 

[14] GÜLEŞ, H. K.,ÖĞÜT, A., PAKSOY, T., 2005, “İşletmelerde Tedarik  Zinciri YönetimiSistemi Etkinliğinin Artırılmasında Kurumsal Kaynak Planlaması’nın Rolü”,Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi, Yıl:5, Sayı 9, 91-106.

 

[15] PAKSOY,T., 2005, Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı veOptimizasyonu: Malzeme İhtiyaç Kısıtı Altında Stratejik Bir Üretim-DağıtımModeli”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 14, 435-454.

 

[16] PAKSOY,T.,ALTIPARMAK, F., 2004, “Güneş Enerjisi ve Su Isıtma Sistemleri İmal Eden Birİşletmede Bulanık İşlem Süreleri İle Malzeme İhtiyaç Planlama”, SelçukÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 12, pp 291-311.

 

[17] PAKSOY, T., KAYA, İ,2004, “Konya Sanayi İşletmelerinde Tam Zamanında Üretim Sisteminin TanınmışlıkDüzeyi ve Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma”, Yıldız Teknik ÜniversitesiDergisi, Cilt 4, pp 279-293.

 

[18] PAKSOY,T.,GÜLEŞ, H. K., ALTIPARMAK, F., 2003, “Tedarik Zinciri Yönetiminde DağıtımAğlarının Tasarımı ve Eniyilemesi: Çok Aşamalı Karma Tamsayılı Bir Model”,Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 4, No 2, pp 1-25.

 

[19] PAKSOY,T., ALTIPARMAK,F., 2003, “Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Eniyilemesi Kapsamında Tedarik Zincirive Lojistik Yönetimine Bir Bakış: Son Gelişmeler ve Genel Durum”, Yıldız TeknikÜniversitesi Dergisi, Cilt 4, pp 149-169.

 

[20] PAKSOY,T., ÜRKMEZ,N. G., ARICIOĞLU, M. A., 2003, “E-Ticaretin Kobi’ler Tarafından Algılanışı veRekabette Bir Araç Olarak Kullanımı: Konya Tarım Makineleri Sanayisi’nde BirUygulama”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 9, pp539-558.

 

[21] PAKSOY,T., ATAK,M., 2002, “Etkileşimli Bulanık Çok Amaçlı Doğrusal Programlama İle BütünleşikÜretim Planlama: Hidrolik Pompa İmalatçısı Firma Örnek Olayı”, GaziÜniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Ankara, Cilt 15, No 2, pp457-466.

 

[22] PAKSOY,T., 2002,“Bulanık Küme Teorisi ve Doğrusal Programlamada Kullanımı: Karşılaştırmalı BirAnaliz”, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Konya,Cilt 17, No 1, pp 1-16.

 

D. Ulusal Bildiriler:

 

[1] KAYAPINAR, S., PAKSOY, T, KARAOĞLAN, I., GÖKÇEN,H., 2016, Kapalı Döngü Tedarik Zincirinde Akıllı Ürünlerin Kullanılmasınaİlişkin Fiyat Teşvikli Bir Matematiksel Model, Uluslararası Katılımlı 16.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, pp 751-758, 12-14 Ekim,İstanbul.

[2] PAKSOY,T, KARAOĞLAN, I., GÖKÇEN,H., TORĞUL, B., 2015, Nesnelerin İnterneti İle Kapalı Döngü Tedarik ZinciriOptimizasyonu, IV. Ulusal Lojistik Kongresi, Bildiriler Kitabı, pp 365-376,21-23 Mayıs, Gümüşhane.

[3] ÖZCEYLAN,E., PAKSOY, T., 2013, Merkezi Olmayan Dağıtım Ağları TasarımıProblemi: Etkileşimli Bulanık Çok Amaçlı Programlama Yaklaşımı, II.Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 16-18 Mayıs, pp 284-294, Aksaray.

[4] DEMİREL, N.,ÖZCEYLAN, E., PAKSOY, T., GÖKÇEN,H., 2013, Kapalı Döngü Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı: Karma Tamsayılı DoğrusalProgramlama Modeli, II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 16-18Mayıs,pp 495-504, Aksaray.

[5] YILDIZBAŞI, A.,PAKSOY, T., ÖZCEYLAN, 2013, YeşilTedarik Zinciri Yönetimi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma ve Örnek Uygulamalar,II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 16-18 Mayıs, pp 22-32,Aksaray.

[7] ÖZCEYLAN, E., PAKSOY, T., 2012, TedarikZinciri Ağ Tasarımı ve Montaj Hattı Dengeleme Problemlerinin Bulanık Ortamda EşZamanlı Modellenmesi, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. UlusalKongresi,  Doğuş Üniversitesi, pp 34,20-22 Haziran, İstanbul.

[8] ERVURAL, B., ÖZCEYLAN, E., PAKSOY, T.,GÖKÇEN, H., 2012, Tedarik Zinciri Tasarımı ve Montaj Hattı DengelemeEntegrasyonuna Sezgisel Bir Yaklaşım, Yöneylem Araştırması ve EndüstriMühendisliği 32. Ulusal Kongresi, Doğuş Üniversitesi, pp 34-35, 20-22 Haziran,İstanbul.

[9] TANYAŞ, M., PAKSOY, T., GÖRGÜLÜ, H., 2012, “SürdürülebilirKalkınmada Lojistik Merkezlerin Rolü ve Konya Lojistik Merkezi Örneği”, UlusalLojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi,  pp 120-136, 10-12 Mayıs,  Konya.

[10] PEHLİVAN, N., ÖZCEYLAN, E., PAKSOY, T., 2012, “Tedarikçi Seçimi içim AHP Yöntemlerinin Karşılaştırmalı bir Analizi”,Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, pp 100-109, 10-12 Mayıs,  Konya.

[11] ÖZCEYLAN, E., PAKSOY, T.,  BEKTAŞ,T., 2012, “Kapalı Çevrim Tedarik Zinciri ve Demontaj Hattı Dengeleme ProblemiEntegrasyonu”, Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, pp 190-201,10-12 Mayıs,  Konya.

[12] ÖZCEYLAN, E., PAKSOY, T., HANCILAR, A., GÜNGÖR, A., 2012, “Karışık Modelli  Demontaj Hattı Dengeleme Problemi için İkiliBulanık Hedef Programlama Yaklaşımı”, Ulusal Lojistik ve Tedarik ZinciriKongresi,  pp 10-19, 10-12 Mayıs, Konya.

[13] ERVURAL, B., ÖZCEYLAN, E., PAKSOY, T., GÖKÇEN, H., 2012, “Kapalı Döngü Tedarik Zinciri Optimizasyonu için TavlamaBenzetimi Yaklaşımı”, Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, pp148-157, 10-12 Mayıs,  Konya.

[14] PAKSOY, T., YILDIZBAŞI, A., 2012, “Yeşil Lojistik Kapsamında Karbondioksit SalınımınınAzaltılmasının Önemi ve Alternatif Yöntemler”, Ulusal Lojistik ve TedarikZinciri Kongresi,  pp 528- 538, 10-12 Mayıs,  Konya.

[15] PAKSOY, T., ÖZCEYLAN,E., 2011, “Supply Chain Optimization with Environmental Conscious”, YöneylemAraştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi,  YAEM 2011, pp6, 5-7 Temmuz, Sakarya.

[16] PAKSOY, T., ÖZCEYLAN, E.,2010, “Tedarik Zinciri Ağı Tasarımı ve Optimizasyonu: Plastik Profil İmalatçısıFirma Örnek Olayı”, 10. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 10. ÜretimAraştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı (CD), pp 617- 630, 16-18 Eylül,Girne, KKTC.

[17] PAKSOY, T.,ÖZCEYLAN, E., BENZER, E., 2010, “Ekmek Fırını İmal Eden Bir İşletmedeGeleneksel Üretimden Yalın Üretime Geçiş Uygulaması”, 10. Üretim AraştırmalarıSempozyumu, Bildiriler Kitabı (CD), pp 1025- 1036, 16-18 Eylül, Girne, KKTC.

[18] PAKSOY, T., ÖZCEYLAN, E., OĞUZ, H., 2010, “YatırımAnalizine Karar Destek Sistemi Yaklaşımı: Piston İmal Eden Bir İşletmedeUygulama”, 10. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı (CD), pp 332-343, 16-18 Eylül, Girne, KKTC.

[19] PAKSOY, T.,BEKTAŞ, T., ÖZCEYLAN, E., 2010, “Flow Optimization in A Closed Loop GreenSupply Chain Network”, YöneylemAraştırması ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi YAEM’2010, Bildiri Özetleri Kitabı, pp 279-280, 30 Haziran-2 Temmuz, Sabancı Üniversitesi,İstanbul.

[20] PAKSOY, T.,ÖZCEYLAN, E., 2009, “Çok Amaçlı Tedarik Zinciri Ağı Tasarımı ve Optimizasyonu”,6. Kobiler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, BildirilerKitabı, pp 427-438, 17-18 Kasım 2009, İstanbul.

[21] PAKSOY, T.,BÜLBÜL, H., ÖZCEYLAN, E., 2009, “Hizmet İşletmelerinde Verimlilik Artırıcı birAraç Olarak Tedarik Zinciri Yönetimi”, 6. Kobiler ve Verimlilik Kongresi,İstanbul Kültür Üniversitesi, Bildiriler Kitabı, pp 515-523, 17-18 Kasım 2009,İstanbul.

[22] GÜLEŞ, H. K., PAKSOY,T., ÖZCEYLAN, E., 2009, “Malzemeİhtiyaç Kısıtı Altında Çok Ürünlü Çok Katmanlı Çok Aşamalı Esnek Bir TedarikZinciri İçin Karma Tamsayılı Bir Doğrusal Programlama Modeli”, YöneylemAraştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi YAEM’2009, pp 35, 22-24 Haziran, Bilkent Üniversitesi, Ankara.

[23] ÖZCEYLAN, E., PAKSOY,T., GÜLEŞ, H. K., 2009, “Çok ÜrünlüBozulma Faktörlü Kapalı Çevrimli Esnek Bir Tedarik Zinciri İçin Karma TamsayılıBir Doğrusal Programlama Modeli”, III. Ulusal Savunma UygulamalarıModelleme ve Simulasyon (USMOS) Konferansı, pp 11-12, 17 – 18 Haziran, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara (ÖzetKitabı ve CD).

[24] GÜLEŞ, H. K., PAKSOY,T., ÖZCEYLAN, E., 2009, “TedarikZinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzemeİhtiyaç Kısıtı Altında Çoklu Taşıma Seçenekli ve Çok Dönemli Stok Kontrollü BirDoğrusal Programlama Modeli”, III. Ulusal Savunma Uygulamaları Modellemeve Simulasyon (USMOS) Konferansı,  17 –18 Haziran, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara (poster/Özet Kitabı ve CD).

[25] ÖZCEYLAN, E., PAKSOY,T., GÜLEŞ, H. K., PEKER, A., 2009, “TedarikZinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzemeİhtiyaç Kısıtı Altında Çok Ürünlü Karma Tamsayılı Bir Doğrusal ProgramlamaModeli”, V. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi,  pp 149-159, 17 – 18 Ekim, Konya.

[26] PEKER, A.,GÜLEŞ, H. K., PAKSOY, T., ÖZCEYLAN, E., 2009, “Tedarik ZinciriYönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Çok Aşamalı - ÇokluTaşıma Seçenekli ve Stok Kontrollü Bir Doğrusal Programlama Modeli”, V. MakinaTasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, pp 47-57, 17 – 18 Ekim, Konya.

[27] ARICIOĞLU, M.A., YILDIZ, A., PAKSOY, T., 2008, “Aile İşletmelerinde SürekliliğinÖlçülmesi ve Devrin Değerlendirilmesine Yönelik Konya ve İstanbul’daki Aileİşletmeleri Üzerine Yapılan Bir Araştırma”,  III. Aile İşletmeleriKongresi, pp 277- 288, 18 – 19  Nisan, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.

[28] PAKSOY, T., KARA, Y. VEKOCABAŞ, M., 2007, “Belirsiz Tesis Kapasiteleri ile Çok Aşamalı Tedarik ZinciriAğlarının Optimizasyonu için Bir Bulanık Doğrusal Programlama Modeli”, 7.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, pp 65-66, Ankara.

[29] ARICIOĞLU, M.A., PAKSOY, T., GÜLEŞ, H. K., 2006, “Aile İşletmelerinde Örgütsel İmajınAlgılanması ve Üye Bütünleşmesine Yönelik Bir Araştırma”,  II. Aileİşletmeleri Kongresi, pp 411-419, 14 – 15  Nisan, İstanbul KültürÜniversitesi, İstanbul.

[30] PAKSOY, T.,GÜLEŞ, H. K., SAPMAZ, B., 2005, “İşletmelerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)Kullanımı: Beklentiler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, III. Makina Tasarım veİmalat Teknolojileri Kongresi, pp 367-377, 16-17 Eylül, Konya.

[31] PAKSOY, T., 2005, “TedarikZinciri Yönetiminde İnternet’in ve Bilişim Teknolojilerinin Rolü ve Önemi”,III. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, pp 355-366, 16-17 Eylül,Konya.

[32] GÜLEŞ, H. K., PAKSOY,T., 2004, Tedarik Zinciri Yönetiminde Üçüncü Taraf Sağlayıcı SeçimiProblemine Analitik Hiyerarşi Süreci İle Ağırlıklandırılmış Hedef ProgramlamaYaklaşımı, IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, pp 514-519, Konya.

[33] PAKSOY, T., ATAK, M.,PEKER, A., 2001, “Karar Verme ve Bulanık Küme Teorisinin Kesişiminde DoğrusalProgramlamaya Bir Bakış”, XXII. Yöneylem Araştırması ve Endüstri MühendisliğiUlusal Kongresi, pp 17, Ankara.


E. Kitaplar:

 

[1] PAKSOY, T.,WEBER, G.-W., HUBER, S., 2018, Lean and Green Supply Chain Management:Optimization Models and Algorithms, Springer.

 

[2] ÇALIK, A., PAKSOY, T., HUBER, S., 2018, Lean and GreenSupplier Selection Problem: A Novel Multi Objective Linear Programming Modelfor an Electronics Board Manufacturing Company in Turkey, in the book:Multiple Criteria Decision Making and Aiding - Cases on Models and Methods withComputer Implementations, International Series in Operations Research &Management Science, Springer International Publishing (in press).

 

[3] PEHLİVAN, N. Y., PAKSOY, T., ÇALIK, A., 2017, Comparison of methods in FAHP with application in supplier selection, in the book FuzzyAnalytic Hierarchy Process, Taylor & Francis, Editors: AliEmrouznejad & William Ho, ISBN 13: 9781498732468.

[4] ÇALIK, A., PEHLİVAN, N. Y., PAKSOY, T., KARAOĞLAN, I., 2017, “Allied Closed Loop Supply Chain NetworkOptimization with Interactive Fuzzy Programming Approach”, Sustainable Logistics and Transportation:Optimization Models and Algorithms, Springer Optimization and Its Applications Series, pp225-264, (Print ISBN: 978-3-319-69214-2, Electronic ISBN: 978-3-319-69215-9).

[5]PAKSOY, T., PEHLİVAN, N. Y.,ÖZCEYLAN, E., 2013, “Bulanık Küme Teorisi: Bulanık MatematikselProgramlamaya Giriş”, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, (ISBN: 978-605-133-514-8).

 

[6]GÜLEŞ, H. K., PAKSOY, T., BÜLBÜL,H., ÖZCEYLAN, E., 2012, “Tedarik Zinciri Yönetimi: Stratejik Planlama,Modelleme ve Optimizasyon”, Genişletilmiş 2. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara,(ISBN: 978–605–5804–36–7).

 

[7] PAKSOY, T., ÖZCEYLAN, E., WEBER, G.-W.,2010, A Multi Objective Model forOptimization of a Green Supply Chain Network, ThirdGlobal Conference on Power Control and Optimization, AIP ConferenceProceedings, Barsoum, Nader; Weber, Gerhard Wilhelm; Vasant, Pandian(Eds.)), AIP Conference Proceedings, Springer,1239, 311-320, ISBN: 978-0-7354-0785-5.

 

[8]PAKSOY, T., ÖZCEYLAN, E., 2010, “YöneylemAraştırması”, Editör: Prof. Dr. Vahap Tecim, Bölüm 6: TamsayılıProgramlama (pp. 141-174), Lisans Yayıncılık, İstanbul, (ISBN: 978-605-4350-28-5).

[9]PAKSOY, T., ÖZCEYLAN, E., 2010, “Temelİşletme: Girişimcilik, İş Kurma ve Yönetim”, Editör: Prof. Dr. H. BahadırAKIN, Bölüm 7: Fizibilite Etüdü II: Kapasite Belirleme (pp. 103-118), Bölüm8: Fizibilite Etüdü III: Kuruluş Yeri Seçimi (pp. 119-131), Bölüm 15:Tedarik Zinciri Yönetimi, Satın alma, Lojistik, (pp. 269-287), Bölüm 16:E-Tedarik: Tedarik Zinciri Yönetimi ve Bilişim Teknolojileri (pp. 289-302),Adres Kitabevi, Ankara, (ISBN: 978–975–250–025–9).

 

[10]GÜLEŞ, H. K., PAKSOY, T., BÜLBÜL,H., ÖZCEYLAN, E., 2009, “Tedarik Zinciri Yönetimi: Stratejik Planlama,Modelleme ve Optimizasyon”, Gazi Kitabevi, Ankara, (ISBN: 978–605–5804–36–7).

 

Yönetilen Tezler:

TamamlananYüksek Lisans Tez Çalışmaları:

 

AlihanGüzeldülger,2009, Malzeme İhtiyaç Planlama Sürecinde Parti Hacimlendirme Problemine BirKarar Destek Sistemi Yaklaşımı.

 

Emine B.Cavlak, 2009, Tedarik Zinciri Yönetiminde Üretim/Dağıtım Planlama Karar SürecindeTasarım ve Optimizasyon.

 

Beyhan Topak, 2010, KaliteFonksiyon Göçerimi Yaklaşımı ile Tedarikçi Seçimi: Araç Üstü Vinç İmal Eden Birişletmede Uygulama.

 

Hasan Oğuz, 2010, Piston-Gömlekİmal Eden Bir İşletmede Yatırım Analizleri İçin Karar Destek SistemiGeliştirilmesi.

 

Mehmet Cebeci, 2011,Bulanık Doğrusal Programlama ile Portföy Optimizasyonu.

 

Fatma NurTepeli, 2012, YapıMalzemeleri Üreten Bir İşletmede Yalın Dönüşüm.

Belkız Torğul, 2015,Nesnelerin İnterneti ile Kapalı Döngü Tedarik Zinciri Optimizasyonu.

İbrahim (Aljbour) Öztürk, 2018, AHP Yöntemi Kullanarak Ortadoğu Petrol Şirketlerinin Yalın ÜretimFarkındalık ve Performanslarının Değerlendirilmesi.

Tamamlanan DoktoraTez Çalışmaları:

 

Eren Özceylan, 2013,Demontaj Hattı Planlaması Problemi İçeren Kapalı Çevrim TedarikZincirlerinin Bulanık Ortamda Modellenmesi ve Optimizasyonu.

 

Diğer Görevler:

 

 

 1. Proje Değerlendirme Jüri Üyesi (Panelist), 2017, TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu (MAG), Endüstri III Paneli, 13.12.2017, TÜBİTAK, Ankara.

 

 1. Proje Değerlendirme Jüri Üyesi (Panelist), 2017, TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu (MAG), 2017 1. Dönem- Endüstri III Paneli, 25.04.2017, TÜBİTAK, Ankara.

 

 1. Dış Danışman, 2016, TÜBİTAK BİDEB - Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, 2016-2241_Ulaştırma ve Lojistik Paneli, 27.06.2016.

 

 1. Proje Değerlendirme Jüri Üyesi (Panelist), 2016, TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu (MAG), Endüstri IV Paneli, 02.06.2016, TÜBİTAK, Ankara.

 

 1. Dış Danışman, 2015, TÜBİTAK BİDEB-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2015/2, 14.12.2015.

 

 1. Dış Danışman, 2015, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı, MAG- Mühendislik Araştırma Destek Grubu, 30.11.2015.

 

 1. Dış Danışman, 2015, TÜBİTAK-3001 Başlangıç AR-GE Projelerini Destekleme Programı, MAG- Mühendislik Araştırma Destek Grubu, 28.10.2015.

 

8.    Moderatör, 2015, XIII.Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi kapsamında “Depo ve DağıtımSistemleri Yönetimi” özel oturumunun başkanlığı, 22 Ekim 2015, İzmir.

 

9.    OturumBaşkanı,2015, XIII. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi kapsamında“Session III. Supply Chain Management” oturumunun başkanlığı, 22 Ekim 2015,İzmir.

 

 1. Dış Danışman, 2015, TÜBİTAK-3001 Başlangıç AR-GE Projelerini Destekleme Programı, MAG- Mühendislik Araştırma Destek Grubu, 13.07.2015.

 

 1. Dış Danışman, 2015, TÜBİTAK BİDEB-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 1. Dönem, 12.06.2015.

 

 1. Dış Danışman, 2015, TÜBİTAK BİDEB-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 1. Dönem, 25.05.2015.

 

 1. Jüri Üyesi, Kasım 2014- Haziran 2015, XII. Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması, Beykoz, İstanbul.

 

 1. Jüri Üyesi, 2015, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, II. Öğrenci Proje Pazarı, 14-15 Mayıs 2015.

 

 1. Dış Danışman, 2015, TÜBİTAK-2551 Uluslararası İkili İşbirliği Programı, 19.01.2015.

 

 1. Dış Danışman, 2014, TÜBİTAK-1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, 27.12.2014.

 

 1. Dış Danışman, 2014, TÜBİTAK-1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, 29.11.2014.

 

 1. Dış Danışman, 2014, TÜBİTAK-3001 Başlangıç AR-GE Projelerini Destekleme Programı, 17.11.2014.

 

 1. Dış Danışman, 2014, TÜBİTAK BİDEB-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, 2223-D Programı 2. Dönem, 25.07.2014.

 

 1. Dış Danışman, 2014, TÜBİTAK BİDEB-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, 2223 1. Dönem, 10.01.2014.

 

 1. Proje Değerlendirme Jüri Üyesi (Panelist), 2013, TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu (MAG), Endüstri II-Matematiksel Modelleme Paneli, 26.12.2013, TÜBİTAK, Ankara.

 

 1. Katılımcı, 2013, Uluslararası Lojistik Konferansı: Lojistik Sektöründe Kümelenme, 10.10.2013, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin.

 

 1. Dış Danışman, 2013, TÜBİTAK 2223 Yurt içi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı, MAG-Mühendislik Araştırma Destek Grubu, 22.07.2013.

 

 1. Dış Danışman, 2013, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı, BİDEB-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, 22.07.2013.

 

 1. Proje Hakemi, 2013, İstanbul Teknokent A.Ş., Web Tabanlı MES Projesi, 10.06.2013.

 

 1. Proje Değerlendirme Jüri Üyesi (Panelist), 2013, TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu (MAG), Endüstri II Paneli, 20.05.2013, TÜBİTAK, Ankara.

 

 1. Davetli Konuşmacı (Invited Speaker), 2013, II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi, 16-18 Mayıs 2013, Aksaray.

 

 1. Dış Danışman, 2013, TÜBİTAK 2223 Yurt içi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı, BİDEB-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, 14.05.2013.

 

 1. Değerlendirme Komisyonu Üyesi (Panelist), 2013, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, Teknogirişim Sermayesi Desteği, 28 Şubat 2013, Ankara.

 

 1. Jüri Üyesi, Kasım 2012- Haziran 2013, X. Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması, Beykoz, İstanbul.

 

 1. Proje Değerlendirme Jüri Üyesi (Panelist), 2012, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı 2217 Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri Destekleme Programı 2012 Yılı 2. Dönem Sosyal Bilimler Paneli, 15.06.2012, TÜBİTAK, Ankara.

 

 1. Proje Değerlendirme Jüri Üyesi (Panelist), 2012, TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu (MAG), Endüstri III Paneli, 04.06.2012, TÜBİTAK, Ankara.

 

 1. Jüri Üyesi, Kasım 2011- Haziran 2012, IX. Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması, Beykoz, İstanbul.

 

34. OturumBaşkanı,2012, Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Kapsamında “MatematikselProgramlama II” oturumunun başkanlığı, 11 Mayıs 2012, Konya.

 

 1. Değerlendirme Komisyonu Üyesi (Panelist), 5 Nisan 2012, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, Teknogirişim Sermayesi Desteği, Ankara.

 

 1. Lojistik Danışmanı, 2 Nisan 2012, Konya Lojistik Merkezi İstişare Toplantısı, MÜSİAD Konya Şubesi, Konya.

 

 1. Yalın Üretim Danışmanı, 22 Mart 2012, Yalın Beyin Fırtınası ve Benchmarking Çalışması, İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kayseri.

 

 1. Raportör, 2012, TR52 Bölgesi Lojistik Strateji Planı Önhazırlık Raporu (Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ ile birlikte).

 

 1. Eğitimci, 5-7 Temmuz 2011, Üretim Planlama ve Kontrolü, Kombassan Holding Yönetici Yetiştirme Programı, Konya.

 

 1. Jüri Üyesi, Kasım 2010- Haziran 2011, VIII. Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması, Beykoz, İstanbul.

 

 1. Dış Danışman, 2010, TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG), 27.12.2010, TÜBİTAK, Ankara.

 

 1. Proje Değerlendirme Jüri Üyesi (Panelist), 2009, TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu (MAG), 05.12.2009, TÜBİTAK, Ankara.

 

43. Moderatör, 2010, OSEG2010 - Uluslar arası Otomotiv Sektörünün Geleceği ve Çözümü için Kümelenme,06-07 Mayıs 2010, Konya.

 

44. Panelist, 2009,Supply Chain Network Design and Optimization, Institute of Applied Mathematics,Middle East Technical University, November, 20, 2009, Ankara.

 

45. OturumBaşkanı,2009, VII. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Kapsamında “Logistics Management III” oturumunun başkanlığı, 6Kasım 2009, İstanbul.

 

46. Raportör, 2008,Sektörel Analiz Raporları, Konya Sanayi Odası, Eylül 2008, Konya.

 

a.     H.KürşatGÜLEŞ, Abdülkadir BULUŞ, Turan PAKSOY, M. Atilla ARICIOĞLU,  Birol MERCAN, Muhittin KORAŞ, 2008, Konya OtomotivYan Sanayi-Sektörel Analiz Raporu, KSO –Avrupa İşletmeler Ağı, Konya.                                              

b.     H.KürşatGÜLEŞ, Abdülkadir BULUŞ, Turan PAKSOY, M. Atilla ARICIOĞLU, Birol MERCAN,Muhittin KORAŞ, 2008, Makine İmalat Sanayi-Sektörel Analiz Raporu, KSO–Avrupa İşletmeler Ağı, Konya.

c.     H. KürşatGÜLEŞ, Abdülkadir BULUŞ, Turan PAKSOY, M. Atilla ARICIOĞLU,  Birol MERCAN, Muhittin KORAŞ, 2008, KonyaAna Metal Sanayi-Sektörel Analiz Raporu, KSO –Avrupa İşletmeler Ağı, Konya.

d.    H.KürşatGÜLEŞ, Abdülkadir BULUŞ, Turan PAKSOY, M. Atilla ARICIOĞLU, Birol MERCAN,Muhittin KORAŞ, 2008, Konya Gıda Sanayi-Sektörel Analiz Raporu, KSO–Avrupa İşletmeler Ağı, Konya.  

 

 1. Eğitimci, 2007, Tedarik Zinciri Yönetimi Semineri, Konya Sanayi Odası, 07 Eylül 2007, Konya.

 

 

Editörlük Görevleri:

 

 

Uluslararası indeksli dergilerde Editörlük görevleri:

 

Editör/KurucuEditör: InternationalJournal of Lean Thinking (IJLT) (http://thinkinglean.com)

 

Uluslararası indeksli dergilerde danışma kurulu (Editorial Board) üyeliği:

International Journal of Energy Optimization and Engineering (https://www.igi-global.com/journal/international-journal-energy-optimization-engineering/47187 )

 

An International Journal of Optimization and Control: Theories andApplications (http://www.ijocta.com/)

 

Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası Mühendislik Araştırma ve GeliştirmeDergisi (http://ijerad.kku.edu.tr/)

 

 

Uluslararası indeksli dergilerde hakemlik görevleri (Reviewer):

 

AfricanJournal of Business Management

An InternationalJournal of Optimization and Control: Theories and Applications

Applied Mathematical Modelling

Applied Mathematics and Computation

Central European Journal of Operations Research

Computersand Industrial Engineering

Decision Support Systems

Engineering Optimization

European Journal of Industrial Engineering

EuropeanJournal of Operational Research

Expert Systems with Applications

Gazi Üniversitesi Fen BilimleriEnstitüsü Dergisi

Gazi Üniversitesi Mühendislik MimarlıkFakültesi Dergisi

International Journal of Information Technology & Decision Making

International Journal ofProduction Economics

International Journal of Production Research

Journal of Chinese Institute of Engineers

Journal of Cleaner Production

Journal of Computational and Applied Mathematics

Journal of Environmental Engineering

Journal of Global Optimization

Journal of Heuristics

Journal of Information Technology and Decision Making

Journal of Industrial and Management Optimization

Journal of Intelligent and Fuzzy Systems

Journal of Intelligent Manufacturing

Journal of Manufacturing Systems

Journal of the Operational Research Society

Mathematical & Computer Modelling

Mathematical Problems in Engineering

Omega The International Journal of Management Science

SelçukJournal of Applied Mathematics

SustainableProduction and Consumption

TransportationResearch Part D: Transport and Environment

TransportationResearch Part E: Logistics and Transportation Review

 

 

 

Bilimsel OrganizasyonlaraKatkıları:

 

 

 1. Akademik Kurul Üyesi, 2018, VII. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 3-5 Mayıs, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

 

 1. Member of Scientific Committee, 2017, XV. International Logistics and Supply Chain Congress, October 19-20, Doğuş University, İstanbul. 

 

 1. Member of Scientific Committee, 2017, ISIA 2017, International Symposium on Industry 4.0 and Applications, 12-14 October 2017, Karabuk University, Turkey. 

 

 1. Akademik Kurul Üyesi, 2017, International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), 10-12 Mayıs, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

 

 1. Akademik Kurul Üyesi, 2017, VI. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 17-19 Mayıs, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

 

 1. Akademik Kurul Üyesi, 2016, V. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 26-28 Mayıs, Toros Üniversitesi, Mersin.

 

 1. Member of Advisory Committee, 2015, The 4th International Fuzzy Systems Symposium, November 5-6, Yıldız Technical University, Istanbul. 

 

 1. Member of Scientific Committee, 2015, XIII. International Logistics and Supply Chain Congress, October 22-23, 2015, İzmir University, İzmir. 

 

 1. Akademik Kurul Üyesi, 2015, IV. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 21-23 Mayıs, Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane.

 

 1. Member of Scientific Committee, 2014, XII. International Logistics and Supply Chain Congress, October 30-31, 2014, İstanbul Technical University, İstanbul. 

 

 1. Akademik Kurul Üyesi, 2014, III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 15-17 Mayıs, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

 

 1. Member of Scientific Committee, 2013, XI. International Logistics and Supply Chain Congress, Nov. 7-9, 2013, Melikşah University, Kayseri.

 

 1. Düzenleme Kurulu Üyesi, 2013, II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 16-18 Mayıs, Aksaray Üniversitesi, Aksaray.

 

 1. Akademik Kurul Üyesi, 2013, II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 16-18 Mayıs, Aksaray Üniversitesi, Aksaray.

 

 1. Member of Scientific Committee, 2012, The 10th International Logistics and Supply Chain Congress, Nov. 8-9, 2012, Kemerburgaz University, Istanbul. 

 

 1. Düzenleme Kurulu Üyesi, 2012, Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 10-12 Mayıs, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

 

 1. Akademik Kurul Üyesi, 2012, Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 10-12 Mayıs, Konya Üniversitesi, Konya.

 

 1. Member of Scientific Committee, 2011, The 9th International Logistics and Supply Chain Congress, October 27-29, Yaşar University, İzmir.

 

 1. Member of Scientific Committee, 2010, The 8th International Logistics and Supply Chain Congress, Nov. 3-5, 2010, Maltepe University, Istanbul. 

 

Ödüller ve Onurlar:

 

 

 • Prof. Dr. Turan PAKSOY has been chosen for "Global Sustainability Leaders" by the U.S. Green Chamber of Commerce in 2018.

Read More: http://usgreenchamber.com/global-leader-turan-paksoy/

 

 • Teşekkür Belgesi,  04 Mart 2017, Mimar Sinan Mühendisler Birliği Konya Şubesi tarafından “Mühendishane” projesine katkılarından dolayı Prof. Dr. Turan PAKSOY adına Konya Sille orman arazisine 1 adet fidan dikilmiştir.

 

 • Plaket, 2015, Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen “Konya Lojistik Köyü ve Lojistik Gelişmeler” başlıklı panele katkılarından dolayı verilmiştir, Selçuk Üniversitesi, Konya.

 

 • Teşekkür Belgesi,  2015, XIII. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi’ne katkılarından dolayı verilmiştir, 22-23 Ekim, İzmir Üniversitesi, İzmir.

 

 • TÜBİTAK Bursu, 2015, (2 ay), KINGSTON UNIVERSITY, U.K., 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (Başvuru No: 1059B191401592).

 

 • Teşekkür Belgesi,  17 Ocak 2015, MÜSİAD Konya Şubesi Lojistik Merkez çalışmalarına katkıdan dolayı ‘MÜSİAD Hatıra Ormanı’na Doç. Dr. Turan PAKSOY adına 5 adet fidan dikilmiştir.

 

 • Proje Performans Ödülü, 2014, TÜBİTAK 111M040- 1001 Projesi Yürütücüsü (TÜBİTAK Proje Performans Ödülü (PPÖ), Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yüksek başarı ile sonuçlanan projelerin yürütücü ve araştırmacılarını ödüllendirmek için TÜBİTAK tarafından proje ekibine (yürütücü ve araştırmacılara) verilen bir teşvik ödülüdür).

 

 • Plaket, 06.05.2014 tarihinde Doç. Dr. Turan Paksoy’a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde “2013 yılında SCI tarafından taranan dergilerde yayın yapan Mühendislik Fakültesi öğretim elemanları sıralamasında birinci” olması münasebetiyle Dekanlık tarafından plaket takdim edilmiştir.

 

 • Başarı Hikâyesi, 2014, Doç. Dr. Turan Paksoy’un danışmanlığını yürüttüğü 1501 Projesi TÜBİTAK tarafından başarı hikâyesi olarak yayınlanmıştır:

(http://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/yalin-uretim-sistemiyle-israflar-en-aza-indiriliyor).

 

 • Teşekkür Belgesi,  2012, İtalya-Almanya Lojistik Köy Araştırmalarına katkılarından dolayı verilmiştir, Konya Ticaret Odası, Konya.

 

 • Teşekkür Belgesi,  2012, Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi’nin Düzenlenmesine katkılarından dolayı verilmiştir, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

 

 • Teşekkür Belgesi, 2012, MÜSİAD ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunun işbirliği ile düzenlenen “Türkiye’nin Lojistikte 2023 Vizyonu” başlıklı panele katkılarından dolayı verilmiştir, Selçuk Üniversitesi, Konya.

 

·  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları TeşvikÖdülü (TÜBİTAK - International Scientific PublicationEncouragement Award) (21kez)

 

   Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yöneylem Araştirmasi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.10/02/201506/12/2017

 Ek Bilgi

 Dersler