MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. YAKUP KARA
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
E-Mail :  ykara selcuk.edu.tr
Telefon : 0332 223 8705
Adres : Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu-Konya / TÜRKİYE
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi (Arş. Gör.)19982004
Selçuk Üniversitesi (Arş. Gör. Dr.)20042007
Selçuk Üniversitesi (Yrd. Doç. Dr.)20072010
Selçuk Üniversitesi (Doç. Dr.)20102016
Selçuk Üniversitesi (Prof. Dr.)2016 

  Akademik Yayınlar:

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde (SCI Kapsamında) Yayımlanan Makaleler:

 

- Hezer, S., Kara, Y. "A Network-Based Shortest Route Model for Parallel Disassembly Line Balancing Problem", International Journal of Production Research, 2014.


- Çelik, E., Kara, Y., Atasagun, Y. "A New Approach for Re-Balancing of U-Lines with Stochastic Task Times Using Ant Colony Optimization Algorithm", International Journal of Production Research, 2014.

 

- Kara Y., Atasagun, Y., Gökçen, H., Hezer, H., Demirel, N. "An Integrated Model to Incorporate Ergnomics and Resouce Restrictions into Assembly Line Balancing", International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 2014.

 

- Kara, Y., C. Özgüven, N. Yalçın, Y. Atasagun, “Balancing straight and U-shaped assembly lines with resource dependent task times”, International Journal of Production Research, 49 (21), 6387-6405, 2011.

 

- Kara, Y., T. Paksoy ve C.T. Chang, “Binary Fuzzy Goal Programming Approach to Single Model Straight and U-Shaped Assembly Line Balancing”, European Journal of Operational Research, 195, 2, 335–347 (2009).

 

- Kara, Y., M.A. Boyacıoğlu, Ö.K. Baykan, “Predicting Direction of Stock Price Index Movement Using Artificial Neural Networks and Support Vector Machines: The Sample of the Istanbul Stock Exchange”, Expert Systems with Applications, 38, 5, 5311–5319, 2011.

 

- Çelik G., Baykan Ö. K., Kara, Y., Tireli, H. "Predicting 10-day Mortality in Patients with Strokes Using Neural Networks and Multivariate Statistical Methods", Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases, 2014.

 

- Kara, Y., C. Özgüven, N.Y. Seçme, C.T. Chang, “Multi-objective approaches to balance mixed-model assembly lines for model mixes having precedence conflicts and duplicable common tasks”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 52, 5-8, 725–737, 2011.

 

- Atasagun, Y., Kara, Y. "Bacterial Foraging Optimization Algorithm for Assembly Line Balancing", Neural Computing & Applications, 2013.

 

- Hezer, S., Kara, Y. "Eşzamanlı Dağıtımlı ve Toplamalı Araç Rotalama Problemlerinin Çözümü için Bakteriyel Besin Arama Optimizasyonu Tabanlı Bir Algoritma", Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 2013.

 

- Kara, Y., H. Gökçen ve Y. Atasagun, “Balancing Parallel Assembly Lines with Precise and Fuzzy Goals”, International Journal of Production Research, 48, 6, 1685–1703 (2010).

 

- Boyacıoğlu, M.A., Y. Kara ve Ö.K., Baykan, “Predicting Bank Financial Failures Using Neural Networks, Support Vector Machines and Multivariate Statistical Methods: A Comparative Analysis in the Sample of Savings Deposit Insurance Fund (SDIF) Transferred Banks in Turkey”, Expert Systems with Applications, 36, 2(2), 3355–3366 (2009).

 

- Kara, Y., “Line Balancing and Model Sequencing to Reduce Work Overload in Mixed-Model U-Line Production Environments”, Engineering Optimization, 40, 7, 669–684 (2008).

 

- Kara, Y., U. Özcan ve A. Peker, “An Approach for Balancing and Sequencing of Mixed-Model JIT U-Lines”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 32, 11–12, 1218–1231 (2007).

 

- Kara, Y., U. Özcan ve A. Peker, “Balancing and Sequencing Mixed-Model JIT U-Lines with Multiple Objectives”, Applied Mathematics and Computation, 184, 2, 566–588 (2007).

 

- Peker, A. ve Y. Kara, “Parameter Setting of The Fuzzy ART Neural Network to Part-Machine Cell Formation Problem”, International Journal of Production Research, 42, 6, 1257–1278 (2004).

 

- Kara, Y., T. Paksoy ve C.T. Chang, “An Integrated Approach for Fuzzy Set Based Part-Machine Cell Formation”, Selçuk Journal of Applied Mathematics, 9, 1, 31-47 (2008).

 

- Kara, Y. ve M. Tekin, “A Mixed Integer Linear Programming Formulation for Optimal Balancing of Mixed-Model U-Lines”, International Journal of Production Research, 47, 15, 4201–4233, 2009.

 

- Gökçen, H., Y. Kara, Y. Atasagun, “Integrated Line Balancing to Attain Shojinka in a Multiple Straight Line Facility”, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 23, 5, 402–411, 2010.B. Uluslararası Bildiriler:
 

- Paksoy, T., Y. Kara ve M. Kocabaş, "World Wide Electronic Marketplaces and Their Impact on Supply Chain Management Efficiency: A Conceptual Framework and A Comparative Analysis",Proceeding of The 5th International Logistics and Supply Chain Congress, İstanbul, 251-259, 2007.

 

- Boyacıoğlu, M.A. ve Y. Kara, “A Performance Comparison of Various Neural Network Techniques in Predicting the Savings Deposit Insurance Fund Transferred Banks in Turkey”, Proceedings of The International Conference on Modeling and Simulation, Konya, Vol. 2, 1007-1011, 2006.

 

- Peker, A. ve Y. Kara, “Parameter Setting of The Fuzzy ART Neural Network to Part-Machine Cell Formation Problem”, Proceedings of The 2nd International Conference on Responsive Manufacturing, Gaziantep, 382-388, 2002. (Sempozyum Bilimsel Komitesi tarafından International Journal of Production ResearchDergisinde Yayımlanmak Üzere Seçilmiş ve Yayımlanmıştır.)

 

- Kara, Y., G. Çınar, A.İ. Sılkım, K. Pekdaş, İ.H. Karaca ve H.T. Aslan, “Doğalgaz Dağıtım Sistemlerinde İç Tesisat Denetimi için Yeni Bir Süreç Yönetim Modeli ve Sertifikalı Firma Performans İyileştirme Yaklaşımları”, Uluslararası Doğalgaz Kongresi ve Sergisi, Ankara, 237-258, 2007.

 

- Atasagun, Y., Kara, Y., "Assembly Line Balancing Using Bacterial Foraging Optimization Algorithm", 41st International Conference on Computers & Industrial Engineering, October 23-26, Los Angelas, USA, 74-79, 2011.

 

- Hezer, S., Kara, Y., “Solving Vehicle Routing Problem With Simultaneous Delivery And Pick-up Using Bacterial Foraging Optimization Algorithm”, 41st International Conference on Computers & Industrial Engineering, October 23-26, Los Angelas, USA, 380-385, 2011.

 

- Kara, Y., Atasagun, Y., "Assembly Line Balancing with Resource Dependent Task Times: An Application to Parallel Assembly Lines", 2013 IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management, and Control, June 18 - 22, Saint Petersburg, Russia, 2013.

 

- Hezer, S., Kara, Y. "Fuzzy Goal Programming Approach for Parallel Disassembly Line Balancing", 9. Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 2014.

 

- Çelik E., Kara, Y., "Ant Colony Optimization Algorithm for Stochastic U-Line Re-balancing", 26th European Conference on Operational Conference, Roma, Italy, 2013.

 

- Yozgat, E., Kara, Y., "Güvenlik İkliminin Bireysel, Örgütsel ve Ortam Etmenlerinin Büyük Ölçekli Makine, Kimya ve Maden İşletmelerinde İncelenmesi", 7. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, 5 - 7 Mayıs, İstanbul, 2014.

 

- Kara, Y., Atasagun, Y., Peker, A., "Montaj Hatlarında Çalışma Duruşlarının REBA Yöntemi ile Analizi ve Ergonomik Risk Değerlendirmesi", 7. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, 5 - 7 Mayıs, İstanbul, 2014.

 

- Hezer, S., Kara, Y., “Two Sided Disassembly Line Balancing Problem”, 25th European Conference on Operational Conference, 8-11 July, Vilnius, Lithuania, 132-132, 2012.

 

 

C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayimlanan Makaleler:

 

- Kara, Y., “Hücresel Üretim Sistemlerinde Hücrelerin Oluşturulması ve Hücre içi Yerleşime Yönelik Melez Bir Sezgisel”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14, 4, 1507-1515 (2001).

 

- Kara, Y. ve B. Toklu, “Grup Teknolojisi Hücresi Oluşturmada Yapay Sinir Ağı Modellerinin Analizi”, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 16, 2, 19-27 (2001).

 

- Kara, Y. ve M. Kalyoncu, “Konya’da Çalışan Endüstri ve Makina Mühendislerinin İş Hayatı Profilinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Mühendis ve Makina, 45, 539, 37-45 (2004).

 

- Kara, Y. ve M. Kalyoncu, “Makina Tasarım ve İmalat Uygulamalarında Teknolojik Yeterliliğin ve Mühendislik Sorunlarının İncelenmesine Yönelik Bir Saha Araştırması”, Mühendis ve Makina, 46, 551, 51-57 (2005).

 

- Boyacıoğlu, M.A. ve Y. Kara, “Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Güç Derecelerinin Tahmininde Yapay Sinir Ağları ve Çok Değişkenli İstatistiksel Tekniklerin Performanslarının Karşılaştırılması”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22, 2, 197-217, (2007).

 

 

D. Ulusal Bildiriler:

 

- Kara, Y., A. Peker ve Y. Atasagun, “Basit Düz ve U-Tipi Montaj Hattı Dengeleme Problemleri için Ergonomik Kısıtlı Modeller”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi, 65-65, İstanbul, 2008.

 

- Kara, Y. ve U. Özcan, “Karışık Modelli U-Tipi Montaj Hatlarının Paralel İş İstasyonları İle Dengelenmesi İçin Bir Sezgisel Metot”, IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 278-283, Konya, 2004.

 

- Tekin, M., Y. Kara ve U. Özcan, “Stokastik Görev Zamanlı Karışık Modelli U-Tipi Montaj Hatlarında Hat Dengelemesi ve Model Sıralaması”, IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 290-295, Konya, 2004.

 

- Kara, Y., U. Özcan ve A. Peker, “Balancing And Sequencing of Mixed-Model U-Lines with Multiple Objectives”, Yöneylem Araştırması-Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi, 229-231, Adana, 2004.

 

- Kara, Y., U. Özcan ve A. Peker, “A Simulated Annealing Approach For Balancing and Sequencing of Mixed-Model U-Lines”, Yöneylem Araştırması-Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi, 238-240, Adana, 2004.

 

- Kara, Y., A. Peker ve M.  Kızıl, “Bir Otomotiv Yan Sanayi İşletmesinde Hücresel Üretim Uygulamasının Malzeme Taşıma Maliyetleri Üzerindeki Etkisinin Analizi”, IV. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı, 245-253, Denizli, 2003.

 

- Kara, Y. ve M.E. Deniz, “Endüstri ve Makina Mühendislerinin Karar Vermede Öz Saygı, Karar Verme Stilleri, Yaşam Doyumu ve Umutsuzluk Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”, V. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, Zonguldak, 301-308, 2005.

 

- Boyacıoğlu, M.A. ve Y. Kara, “Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Güç Derecelerinin Tahmininde Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı”, IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Konya, 165-171, 2004.

 

- Kara, Y. ve N.G. Ürkmez, “Süpermarket Performansını Etkileyen Fiziksel Faktörler ve Raf Alanı Atama Problemi: Genel Durum ve Son Gelişmeler”, IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 284-289, Konya, 2004.

 

- Kızıl, M., Y. Kara ve A. Peker, “PVC Profil Üretimi Yapan Bir İşletmede İş ve Zaman Etüdü Çalışması”, IV. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı, 383-390, Denizli, 2003.

 

- Kara, Y., İ. Karaoğlan ve M.A. Arıcıoğlu, “Süpermarket Reyon Yerleşim Problemleri İçin Bir Tamsayılı Programlama Yaklaşımı”, III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 485-490, İstanbul, 2003.

 

- Kara, Y., “Yürüme Zamanlı U-Tipi Montaj Hattı Dengeleme Problemi için Bir Tamsayılı Programlama Yaklaşımı”, III. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya, 443-454, 2005.

 

- Kara, Y., “U-Tipi Montaj Hatlarının Tasarımı ve Dengelenmesi”, IV. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı, 407-418, Denizli, 2003.

 

- Hezer, S., Kara, Y., “Paralel Demontaj Hattı Dengeleme Problemi”, Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 10-12 Mayıs Konya, 484-492, 2012.

 

- Kara, Y. ve B. Toklu, “Hücresel Üretim Sistemi Tasarımında Alternatif Rota Bilgilerinin Göz Önünde Bulundurulmasına Yönelik Bulanık Küme Tabanlı Hücre Formasyonu Yaklaşımı”, XXII YA/EM Kongresi, Ankara, 12, 2001.

 

- Kara, Y. ve B. Toklu, “Hücresel Üretim Sistemi Tasarımı İçin Melez Bir Sezgisel”, XXII YA/EM Kongresi, Ankara, 12, 2001.

 

- Hezer, S., Y. Kara, “Eşzamanlı Dağıtım ve Toplamalı Araç Rotalama Problemlerinin Bakteriyel Besin Arama Algoritması ile Çözümü”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2010.

 

- Hezer, S., Y. Kara ve Y. Atasagun, “Tersine Lojistikte Dağıtımlı ve Toplamalı Araç Rotalama Problemleri: Literatür İncelemesi ve Araştırma Önerileri” Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, 50-50, Ankara, 2009.

 

- Kara, Y., C. Özgüven ve N. Y. Seçme, “Kaynak Bağımlı Montaj Hattı Dengeleme için Yeni Bir Yaklaşım” Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi,62-62, Ankara, 2009.

 

- Atasagun, Y., Y. Kara ve S. Hezer, “Çok Sayıda U-Tipi Üretim Hattının Bütünleşik Olarak Dengelenmesi: Literatür İncelemesi ve Araştırma Önerileri” Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, 62-62, Ankara, 2009.

 

- Kara, Y., Karaoğlan, İ., Atasagun, Y., Hezer, S., "Montaj Hatlarının Yeniden Dengelenmesi Ve Yapılandırılması İçin Bir Model ve Karınca Kolonisi Optimizasyon Algoritması", 31. YA/EM Kongresi, Sakarya, 127-127, 2011.

 

- Atasagun, Y., Kara, Y., "Karışık Modelli Montaj Hatlarının Kaynak Bağımlı Görev Süreleriyle Dengelenmesi İçin Bir Matematiksel Model", 32. YA/EM Kongresi, İstanbul, 44-44, 2012.

 

- Hezer, S., Kara, Y., “Paralel Demontaj Hattı Dengeleme Probleminin Çözümü için Genetik Algoritma Yaklaşımı”, 32. YA/EM Kongresi, 20-22 Haziran İstanbul, 130-130, 2012.

 

 

E. Ders Kitapları:

 

- Altınışık, İ., M. Bezirci ve Y. Kara, “Excel Uygulamaları: Mantıksal, Finansal ve İstatistiksel Çözümler”, 975-8867-09-1, 62, Konya, Çizgi Kitabevi, 2004.

  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi20002006

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yöneylem Araştirmasi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.27/09/201110/02/2015
S.Ü. RektörlükRektör Danişmani20/01/2016 
S.Ü. Yenilenebilir Ve Temiz Eneji Uyg. Ve Arş. Merk.Md.Merkez Müdür V.19/08/201626/10/2016
S.Ü. Yenilenebilir Ve Temiz Eneji Uyg. Ve Arş. Merk.Md.Merkez Müd.27/10/201627/10/2019
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yöneylem Araştirmasi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.06/12/2017 

 Ek Bilgi
Prof. Dr. Yakup Kara, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş "A" Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve İş Güvenliği Eğiticisidir.

 Dersler