MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Projeler

Bölüm öğretim elemanlarımızın dâhil olduğu projeler:

 

Başlık: Zaman Bağımlı Araç Rotalama Problemi

Proje Danışmanı: İsmail KARAOĞLAN

Araştırmacı: Çağrı KOÇ

Destek Veren Kuruluş: Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP)

Proje No: 12101001

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2012

 

Başlık: Döner Fırın İmalatında Geleneksel Üretimden Yalın Üretime Geçiş Uygulaması, (Enkomak Makine Sanayi A.Ş.)

Proje Danışmanı: Turan PAKSOY

Destek Veren Kuruluş: TÜBİTAK

Proje No: 1501 Projesi3110185

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:  Kasım 2011- Kasım 2013

 

Başlık: Demontaj Hattı Planlaması Problemi İçeren Kapalı Çevrim Tedarik Zincirlerinin Bulanık Ortamda Modellenmesi ve Optimizasyonu

Proje Danışmanı: Turan PAKSOY

Araştırmacı: Eren ÖZCEYLAN

Destek Veren Kuruluş: TÜBİTAK

Proje No: 1001 Projesi111M040                                   

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:  2011-2013

 

Başlık: Improving the Shoe Industry by Means of the Clustring Method in order to Gain the Competitive Capacity in the International Market.

Araştırmacı: Mustafa Atilla Arıcıoğlu

Destek Veren Kuruluş: Selçuk Üniversitesi/İİBF-KSO-Ayakkabıcılar Odası

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2010-2012

 

Başlık: Teknoloji Transferi Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi Değerlendirme

Raportör: Mustafa Atilla Arıcıoğlu

Destek Veren Kuruluş: MEVKA TEKNİK DESTEK PROGRAMI, KÜMELENME DERNEĞİ

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2010

 

Başlık: Konya’da Otomotiv Yan Sanayi Kümesi Gelişimi Ve Bölgesel İşbirlikleri Projesi

Küme Uzmanı: Mustafa Atilla Arıcıoğlu

Destek Veren Kuruluş: EU-TURKEY Chambers Partnershıp Grant SchemeKonya Sanayi Odası, Aksaray TSO, Kırşehir TSO, Güney Batı Saksonya TSO ALMANYA

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:  2008-2009

 

Başlık: Konya Sanayi Bölgelerinde Kümeleşme Potansiyeli ve Bir Pilot Uygulama

Küme Uzmanı: Mustafa Atilla Arıcıoğlu           

Destek Veren Kuruluş: AB TR 52 (Karaman ve Konya) Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı, Konya Sanayi Odası

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2006-2007

 

Başlık: Avrupa Topluluğuna Katılım Sürecinde Türkiye’nin Ulusal Enerji Arz Sisteminin Uzun Dönemli ve Çevre Etkileşimli Optimizasyonu

Proje Sorumlusu: Mehmet ATAK

Araştırmacı: Ahmet SARUCAN

Destek Veren Kuruluş: Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2004-2006

 

Başlık: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Üniversitelerin Etkinliğini Belirlemeye Yönelik Uzman Bir Karar Modelinin Geliştirilmesi

Proje Sorumlusu: Bilal TOKLU

Araştırmacı: Mehmet Emin BAYSAL

Destek Veren Kuruluş: Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)

Proje No: 2003K120470-21

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2004-2005