MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Araştırma Alanları

Bölümümüzün güncel araştırma alanları şöyledir:

 

Modelleme ve Optimizasyon

Tedarik Zinciri Yönetimi
   Lojistik Sistem Tasarımı
   Tesis Yerseçimi ve Dağıtım Sistemleri

Araç Rotalama
   Tehlikeli Madde Taşımacılığı
   Belirsizlikte Optimizasyon 
   Gürbüz Eniyileme

Yeşil Lojistik
 

Optimizasyon Teorisi ve Matematiksel Programlama
   Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Eniyileme
   Kombinatoryal ve Tamsayılı Eniyileme 
   Cizge Teorisi ve Serimlerde Eniyileme 
   Büyük Ölçekli Eniyileme

 

Rassal Sistemler ve Benzetim 
   Kuyruk Modelleri
   Bakım
   Güvenilirlik ve Envanter Kontrol

   Benzetim
 

İstatistik 
   Rassal Sistemlerde Tahmin Metodları
   Parametrik Olmayan Analiz
   Bayes Metodları
   Sansürlü ve Budanmış Verilerin Analizi
 

Üretim Sistemleri

Montaj Hattı Dengeleme

Demontaj Hattı Dengeleme

Yalın Üretim
   Büyük Ölçekli Üretim Sistemlerinin Hiyerarşik Planlaması
   İleri Üretim Teknolojileri
   Esnek Üretim Sistemleri
   Hücresel Üretim Sistemleri 
   Makina Çizelgeleme
   Üretim Planlama ve Kontrol Sistemleri
   FMS''de Üretim Kontrol Stratejileri 
   Global Üretim Stratejilerinde Analitik Modeller
   Üretim Sistemlerinin Performans Ölçümü
   Üretim Sistemlerinin Modellenmesi ve Analizi

   Yapay Sinir Ağları Uygulamaları