MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans

Lisans Programı

Eğitim Amaçları ve Hedefler

Öğrencilere Endüstri Mühendisliği ilkeleri, çalışma alanları ve bu alanlardaki mevcut problemler hakkında bilgi verilmesi,

Öğrencilere Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, analiz etme, yorumlama ve çözümleme becerisinin kazandırılması,

Öğrencilere Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan teknikleri, modern problem çözme tekniklerini kullanma becerisinin kazandırılması,

Öğrencilere Endüstri Mühendisliği çözümlerinin toplum hayatındaki fayda ve etkilerinin öğretilmesi,

Öğrencilerin farklı disiplinlerin bir arada çalışmasının önemi ve gereği hakkında bilinçlendirilmesi, bu çalışmalara uyum gösterme yeteneğinin kazandırılması,

Öğrencilere iş hayatlarında mesleki ve etik ilkelere uyma bilincinin kazandırılması,

Öğrencilere etkin iletişim kurma ve takım çalışması yürütme becerisinin kazandırılması,

Öğrencilere “yaşam boyu öğrenme” bilinci kazandırarak Endüstri Mühendisliği alanındaki yenilikler doğrultusunda kendilerini güncellemeleri,

Öğretim programını paydaşların gereksinimleri doğrultusunda iyileştirmeye yönelik olarak öğrenci, mezunlar, işverenler ile sürekli iletişim içerisinde olmak. Eğitim programının çıktılarını ve paydaşlarının gereksinimlerini işveren, yeni ve eski mezun ve ders anketleri ile ölçmek ve sonuçlarını programın iyileştirilmesinde kullanmak,

Endüstri ile ilgili temel konularda proje tasarlama, uygulama, geliştirme ve elde edilen sonuçları yorumlayıp rapor haline getirme ve sözlü olarak sunma becerisi,

Üstlenilen mesleki etkinliklerdeki sosyal, ekonomik, politik ve yasal içeriğin bilincinde olma, gereklerini yerine getirme ve sonuçlarını değerlendirme yeteneğini kazandırmak,

Eğitim amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığını kanıtlamak ve sonuçlarının programın etkinliğini geliştirmek amacıyla başta anketler olmak üzere değerlendirme mekanizmaları tasarlamak, mezunların iş bulmak ve mesleki başarılarını izlemek,

En az bir yabancı dilin öğretilmesini sağlamak,

Yukarıda sayılan amaçların sürdürülebilmesi ve iyi donanımlı mezunlar yetiştirmek üzere kapsamlı ve sürekli iyileştirilen bir öğretim programı uygulamak.

Yaz Stajları

Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü olarak öğrencilerimizin, birinci, ikinci ve üçüncü sınıf sonrası olmak üzere, öğrenim programları sırasında üç kez staj yapmalarına fırsat tanıyoruz. Stajlar ile öğrencilerin, derslerde öğrendikleri teorik bilgilerin uygulama alanlarını görmelerini, endüstri mühendisliğini yakinen tanımalarını ve mezuniyet öncesi edindikleri tecrübe ile iş hayatına daha donanımlı çıkmalarını amaçlıyoruz. Bunun sonucu olarak, öğrencilerimizin staj süresince sözlü ve yazılı iletişim konusunda birçok kazanımlar elde ettiklerini ve iş dünyasındaki kişiler ile profesyonel bağlantılar geliştirdiklerini gözlemliyoruz. Hatta, birçok öğrencimiz staj yaptıkları bu şirketlerden, üniversiteden henüz mezun olmadan iş teklifi alıyor.

Özel ve resmi kuruluşlardan gelen staj kontenjanları ve öğretim üyelerinin temasları ile sağlanan staj olanakları öğrencilere ilan edilmektedir. Ayrıca, öğrenciler komisyon tarafından uygun görüldüğü takdirde kendi buldukları yerlerde stajlarını yapabilmektedir. Bölüm tarafından gerçekleştirilen öğrenci memnuniyeti anketlerinde öğrencilerin yetersiz görülen staj imkânlarının sağlanması ve duyurulması konusuna daha fazla özen gösterilmiştir. Belirli bir tarihe kadar yaptıkları başvurular sonucu kesinlesen staj listesi uyarınca öğrenciler yaz stajlarını yapmaktadır. Öğrenciler staj sonunda staj sicil formunu ilgili işyerine doldurtmakta ve bir staj defteri hazırlayarak bölüme teslim etmektedir. Bu değerlendirme aynı zamanda bir paydaş olan işverenin ya da uygulama mühendisinin görüşlerini de içeren bir değerlendirme olmaktadır. Staj dosyaları ilgili bilim dalları tarafından incelenerek notlandırılmakta ve dosyası geçer not alan öğrenciler yaptıkları staj hakkında yarım saatlik bir sunum hazırlamakta, böylece öğrenci neler öğrendiği ve stajdan hangi ölçüde yararlandığını konusunda bilgi edinilmektedir.

Her öğrencinin onlara sağladığımız bu staj deneyiminden en iyi şekilde faydalanmasını hedefliyoruz.  Bu amaçla, dört öğretim elemanından oluşan komisyonumuz staj ile ilgili danışmanlık ve koordinatörlük işlerini yürütmektedir. Sene içerisinde düzenlediğimiz toplantı ve panellerle, öğrencilerimizin staj konusunda bilinçlenmelerini ve stajlarından en çok kazanımı elde etmelerini sağlıyoruz.  Ayrıca, endüstriden çeşitli şirketlerle işbirliği içerisinde olup, değişik şirket ve sektörlerde staj imkânları sunuyoruz. Her yıl öğrencilerimiz gerek yurtiçinde, gerekse yurtdışında stajlarını başarıyla tamamlıyor. 

Öğrencilerimiz, ilgi alanlarına göre çok geniş bir yelpazede sıralanabilecek sektör ve şirketlerde staj yapma imkanını bulabiliyorlar.  Bu sektörler; imalat, sağlık hizmetleri, telekomünikasyon, inşaat ve savunma sanayi gibi alanlarda çeşitlilik arzediyor. Arçelik, Aselsan, AYD, Beko, Botaş, BSH, Bürotime, Coca Cola, Doğadan, Makine ve Kimya Endüstrisi, MAN, Merrill-Lynch, Procter and Gamble, Pakpen, Renault, Roketsan, Selva, Solimpeks, TAI, Tepe Knauf, Tofaş, Toyota, Türk Traktör, Türksat, Tüpraş, Unilever, Ülker, Vestel gibi büyük kuruluşlarda staj yaparak, yine bu ve benzeri saygın şirketlerde mezuniyet sonrasında hemen göreve başlayan öğrencilerimiz bulunmaktadır.