MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Doktora

Doktora

Doktora programının amaçları;

                     -Bölüm öğretim üyelerinin sahip oldukları bilgi birikimi ve tecrübeyi bilimde yenilikler getirecek ileri çalışmalara yönlendirerek ülkemiz bilimsel ve teknolojik gelişmesine daha fazla katkıda bulunmak,

                     -Özellikle imalat ve hizmetler sektöründe gerçek problemleri sistematik olarak ortaya çıkarabilen, problemlere etkili ve verimli teknolojik çözümler geliştirebilen endüstri mühendisliği teknikleri alanında uzman kişiler oluşturmak,

                     -Doktora çalışmalarında oluşan bilgi birikimlerinin ülkemiz sanayisine aktarılması veya sanayide tespit edilen problemlere çözüm oluşturmak amaçlı doktora çalışmaları yapılması ile ülkemiz sanayisinin uluslar arası rekabet yapabilmesine ve daha kaliteli ve verimli ürünler üretilmesine katkı sağlamak,

                     -Endüstri Mühendisliği alanında ülkemizde oluşan akademisyen açığının giderilmesine katkı sağlamak, bölümümüz akademik personelinin devamlılığını sağlamak, özellikle Selçuk Üniversitesi ilgili birimlerindeki ve çevre illerdeki benzer bölümlerin akademisyenlerin gelişimini ve üretkenliğini arttırmak,

                     -Ülkemizi uluslar arası bilimsel alanda temsil edebilecek uluslar arası bilimsel yeterliliğe sahip, makaleler yayınlayabilen, patentler alabilen, ulusal ve uluslararası  projeler sunabilen, projelerde ortak çalışabilen uzman kişiler yetiştirmek,

                     -Büyük ölçekli deneysel ve endüstriyel projelerde çalışabilecek nitelikli uzman elemanların yetişmesini sağlamak,

şeklinde özetlenebilir.

Program ile ilgili detaylı bilgiye Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nden ulaşılabilir.