MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Staj

 

Staj Başvuru Evrakla

 

2018-2019 Öğretim Yılı Yaz Stajı İle İlgili Duyuru

1. Normal öğretim öğrencileri ile Arş.Gör. Ayşe Elif CANBİLEN, ikinci öğretim öğrencileri ile Arş.Gör. İbrahim ŞEFLEK ilgilenmektedir.
 
2. Staj işlemleri ile ilgili detaylı bilgi Staj Yönergesinde bulunmaktadır. Öğrenciler öncelikle Staj Yönergesini dikkatlice okuyacaktır. Aksi durumlar haricinde komisyon üyelerine soru sorulmayacaktır.
 
3. Gerekli evraklar, yaz stajı için yapılacak işlemler formunda belirtilmiştir. Bu evrakların hepsi bölüm sitesinde bulunmaktadır. Bu yüzden bu evraklar komisyon tarafından öğrenciye verilmeyecektir.
 
4. Staj yapılacak şirket veya kurum tarafından bölümden istenilen staj zorunluluk belgesi, evraklar içerisinden 1. Maddede belirtilen ilgili araştırma görevlisinin adına göre çıkartılıp imzalatılacaktır.
 
5. Staj kabulü için staj zorunluluk belgesinde kurum veya şirketin onay bölümü bulunmaktadır. Bu bölüm eksiksiz bir şekilde staj yeri tarafından doldurulup onaylanmalı(İmza, Mühür veya Kaşe) ve komisyon üyelerine tekrar teslim edilmelidir. Staj başlangıç günü olarak pazartesi günü belirlenecektir. En fazla 20 gün kabul edilecektir.
 
6. Staj yeri kabul etse dahi sigortasız staj yapılamamaktadır. Bu yüzden öğrencilerin gerekli evrakları daha sonra belirlenecek tarihe kadar ilgililere teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi halde 2019 yılı yaz stajları kabul edilmeyecektir.
 
7. Sigorta işlemleri için gerekli bilgiler açıkça belirtilmiştir. Duyurular dikkatlice okunmalı ve Yaz Stajı İçin Yapılacak İşlemler Formunda belirtilen işlemler eksiksizyapılmalıdır.
 
8. Sitede 2 ayrı taahhütname bulunmaktadır. Herhangi bir yerden (anne veya baba üzerinden dâhil) genel sağlık sigortası olanlar “Sağlık Hizmeti Alan” taahhütnamesini, herhangi bir yerden genel sağlık sigortası olmayanlar “Sağlık Hizmeti Almayan” taahhütnamesini dolduracaklardır.

9. Staj evrakları SGK’ dan alınan provizyon belgesi (e-devletten alınabilir), taahhütname, staj zorunluluk belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, Staj Ucretlerine Issizlik Fonu Katkısı Öğrenci ve İşveren Bilgi Formu, Yaz Stajı İçin Yapılması Gereken İşlemler Formu imzalanmış olacak şekilde 6 parça halinde olmalıdır.

10. Stajın yapılacağı işyerinde mutlaka elektrik mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, elektronik mühendisi, elektronik-haberleşme mühendisi, haberleşme mühendisi, kontrol mühendisi veya bilgisayar mühendislerinden en az bir tanesi tam zamanlı çalışıyor olmalıdır. Diğer mühendislik dalları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

11. EK2_STAJ_ÇİZELGE_2019 belgesi uygun bir şekilde doldurularak staj evrakları teslim edilmeden ktuneemstaj2019@gmail.com adresine gönderilmelidir.
 
12. Evraklar tamamlandıktan sonra yaz stajı için yapılacak işlemler formu da dâhil olmak üzere bir dosya halinde staj komisyonuna teslim edilecektir.