MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   İŞ HUKUKU VE ETİK
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 1202817 2,00 / 0,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER
Koordinator E-mail hsumer selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Arş. Gör. Muharrem Emre Ulusoy
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Kişilerin meslek hayatlarında, özelikle de iş sözleşmesine bağlı olarak çalışanların, karşılaşabilecekleri iş ile ilgili her olaya karşı haklarını öğrenmelerini sağlamaktır. Bu sayede çalışma şartlarını bilen, işçi ve işveren ilişkisi arasında olması gereken tutum ve davranışların dayanağı olan Kanun ve Yönetmeliklere vakıf kişilerin yetişmesini sağlanacaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım ve Tartışma, Soru-cevap, Örnek olay incelemesi, Problem çözümü
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İş Hukuku kavramı, tanımı, bölümleri, İş Hukukunun doğuşu ve gelişimi anlatılmaktadır. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku
2 İş Hukukunun temel nitelikleri, İş Hukukuna hakim olan esaslar, İş Hukukunun hukuk sistemindeki yeri anlatılmaktadır. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku
3 İş Hukukunun genel ve özel kaynakları ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku
4 İşçi, işveren, asıl işveren ve alt işveren kavramları ile işveren vekili kavramı anlatılmaktadır. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku
5 İşyeri tanımı, kapsamı, işyerinin açılması, devri ve kapatılması hususları ile İş Hukukunun kişi bakımından uygulama alanı anlatılmaktadır. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku
6 İş Hukukunun iş türü bakımından uygulama alanı, iş sözleşmesinin tanımı, unsurları ve özellikleri anlatılmaktadır. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku
7 İş sözleşmesinin fesih olmaksızın sona ermesi, iş sözleşmesinin geçersizliği, iş sözleşmesinin fesih ile sona ermesi anlatılmaktadır. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku
8 İş sözleşmesinin devri, İş sözleşmesini yapma ehliyeti, iş sözleşmesi yapma özgürlüğü ve sınırları, iş sözleşmesi yapma yasakları ve iş sözleşmesi yapma zorunluluğu anlatılmaktadır Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku
9 İşçinin Borçları, işverenin borçlarından, ücret ve unsurları, ücretin korunması, işçiyi gözetme borcu ve eşit davranma borcu anlatılmaktadır. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku
10 Arasınav
11 Bildirimli fesih devam, bildirimsiz fesih olarak haklı nedenle fesih-haksız fesih anlatılmaktadır. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku
12 İş sözleşmesinin sona ermesinin hukuki sonuçlarından kıdem tazminatı, çalışma belgesi verme, ibraname ve rekabet yasağı verilmesi anlatılmaktadır. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku
13 Çalışma sürelerinden fazla mesai, gece çalışması, telafi çalışması kısa çalışma, dinlenme sürelerinden, ara dinlenmesi, hafta tatili, genel tatil ve yıllık ücretli izin anlatılmaktadır. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku
14 İş sağlığı ve güvenliği içerisinde, işverenin, devletin ve işçinin yükümlülükleri ile bu yükümlülüklere aykırılığın sonuçları anlatılmaktadır. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku
15 İş hukukundan doğan tazminatlar anlatılmaktadır. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 18 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1) İş hayatında aktif yer alır, 2) İş Mahkemeleri ile sorunlar çözülür, bazı durumlarda farklı durumlar da mevcuttur 3) Tartışmaya açıktır 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20