MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   SİNYALLER VE SİSTEMLER (S. D.)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1202614 3,00 / 0,00 3,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Saadetdin HERDEM
Koordinator E-mail sherdem selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Saadetdin HERDEM
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Temel sinyallerin ve sistemlerin matematik modelleri anlaşılır. sinyallerin ve sistemlerin Laplace ve Fourier dönüşümleri öğretilir ve uygulanır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 70 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders anlatım ve problem çözümü
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Temel sinyallerin ve sistemlerin incelenmesi, temel sinyallerin ve sistemlerin sınıflandırılması Signals and Systems, A.V.Oppenheim
2 Sürekli zaman ve ayrık zaman sinyallerinin karşılaştırılması Signals and Systems, A.V.Oppenheim
3 Doğrusal zamanla değişmeyen (DZD) sistemler ve özellikleri Signals and Systems, A.V.Oppenheim
4 Sürekli zamanlı nedensel DZD sistemlerin incelenmesi Signals and Systems, A.V.Oppenheim
5 Ayrık zamanlı nedensel DZD sistemlerin incelenmesi Signals and Systems, A.V.Oppenheim
6 Sürekli zamanlı ve ayrık zamanlı DZD sistemlerinde konvolusyon uygulamaları Signals and Systems, A.V.Oppenheim
7 Türevsel denklemlerle tanımlanan sistemler ve sürekli zamanlı DZD sistemlerin çıkışının bulunması Signals and Systems, A.V.Oppenheim
8 Fark eşitlikleriyle tanımlanan sistemler ve ayrık zamanlı DZD sistemlerin çıkışının bulunması Signals and Systems, A.V.Oppenheim
9 Sürekli zamanlı sinyallerin ve sistemlerin Laplace dönüşümü ve özellikleri Signals and Systems, A.V.Oppenheim
10 Ara Sınav
11 Laplace dönüşümü ve özelliklerinin sürekli zamanlı DZD sistemlerinde uygulanması Signals and Systems, A.V.Oppenheim
12 Sürekli zamanlı sinyallerin Fourier serileri gösterimi Signals and Systems, A.V.Oppenheim
13 Sürekli zamanlı sinyallerin ve sistemlerin Fourier dönüşümü Signals and Systems, A.V.Oppenheim
14 Sürekli zamanlı Fourier dönüşümünün özellikleri Signals and Systems, A.V.Oppenheim
15 Sürekli zamanlı DZD sistemlerin frekans tepkisi, süzgeçler Signals and Systems, A.V.Oppenheim
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 11 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Analog ve sayısal sinyaller hakkında bilgi sahibi olur. Bu sinyallerin matematik modellemesini yapabilir. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Temel sinyalleri kullanarak diğer sinyallerin üretilmesini, modellemesini ve çözümlemesini yapma becerisi kazanır. 3
D.Ö.Ç. 3 3. Temel sinyalleri kullanarak sistemle ilgili bilgilerin öğrenilmesini kullanılması yeteneği gelişir. 4
D.Ö.Ç. 4 4. Bir sinyali bir sistemle çarpımını gerçekleyebilir. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Laplace ve Fourier dönüşümlerini sinyallere ve sistemlere uygulama becerisini kazanır. 3
D.Ö.Ç. 6 6. Bir sistemin temel özellikleri ve standardını öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 7 7. Sistemlerin diferansiyel denklem eşitliklerini öğrenir ve çözümlemesini zaman boyutunda yapar. Frekans boyutuna geçmeyi ve çözmeyi uygulayarak yapabilir. 3
D.Ö.Ç. 8 8. Gerçek sistemlerin çözüm ölçütleri öğrenme becerisi kazanır. 4
D.Ö.Ç. 9 9. Yöntem ve araç açısından yenilikleri ve bunlarla ilgili güncel problemleri araştırır ve çözüm için yapılabilecekleri yorumlayabilir. 4
D.Ö.Ç. 10 10. Öğrendiklerini daha büyük bir sürecin küçük bir parçasına uygulayabilme becerisi kazanır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20