MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   GÜÇ ELEKTRONİĞİ 1 (S. D.)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1202607 3,00 / 0,00 3,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ramazan AKKAYA
Koordinator E-mail akkaya selcuk .edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Ramazan AKKAYA
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Güç elektroniği devrelerinde kullanılan yarı iletken güç anahtarlarının temel yapısı, karakteristiklerinin anlaşılması, sürme ve koruma devrelerinin tasarımı ve en uygun elemanın seçimi konusunda öğrencileri bilgilendirmek, Pratik uygulamalar için AC/AC ve AC/DC dönüştürücülerin güç ve kontrol devrelerinin analizi ve tasarımını yapabilir hale getirmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
25 70 0 5 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik anlatım ve örnek uygulamalar
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Güç Elektroniğine Giriş, Temel Tanımlar, L ve Cnin Davranışı, Güç Elektroniği Dönüştürücülerinin Sınıflandırılması ve Uygulama Alanları R. Akkaya, Ders Notları, H. Bodur, Güç Elektroniği, Birsen Yayınevi, 2012
2 Temel Yarı İletken Cihazlar (Diyot, Zener Diyot, Transistör) ve Güç Diyotları R. Akkaya, Ders Notları, H. Bodur, Güç Elektroniği, Birsen Yayınevi, 2012
3 Transistör Tipi Yarı İletken Güç Anahtarları Güç transistörü(BJT), Güç MOSFETi ve IGBTlerin Yapısı, Karakteristikleri ve Kapı Sürme Devreleri R. Akkaya, Ders Notları, H. Bodur, Güç Elektroniği, Birsen Yayınevi, 2012
4 Tristör Tipi Yarı İletken Güç Anahtarları Tristör(SCR) ve Triyakların Yapısı, Karakteristikleri, Tetikleme Devreleri ve Tristör Komutasyon Teknikleri R. Akkaya, Ders Notları, H. Bodur, Güç Elektroniği, Birsen Yayınevi, 2012
5 Tristör Tipi Yarı İletken Güç Anahtarları GTO, MCT ve Diğer Yarı İletken Güç Anahtarlarının Yapısı, Karakteristikleri, Tetikleme (Sürme) Devreleri,Yarı İletken Güç Anahtarlarının Karşılaştırılması ve Seçimi R. Akkaya, Ders Notları, H. Bodur, Güç Elektroniği, Birsen Yayınevi, 2012
6 Yarı iletken Güç Anahtarlarının Korunması, Bastırma (Snubber) Devreleri ve Sinyal İzolasyon Elemanları R. Akkaya, Ders Notları, H. Bodur, Güç Elektroniği, Birsen Yayınevi, 2012
7 Yarı İletken Anahtarlardaki Güç Kayıpları, Isınma ve Soğutucular R. Akkaya, Ders Notları, H. Bodur, Güç Elektroniği, Birsen Yayınevi, 2012
8 Güç Elektroniği Dönüştürücülerine Giriş, AC/AC Dönüştürücüler Giriş, Tek Fazlı AC Şler ve Sıfır Gerilim Şleri, AC Gerilim ayarlayıcılarının Çalışma Prensipleri, Kontrol Devreleri ve Uygulamaları. R. Akkaya, Ders Notları, H. Bodur, Güç Elektroniği, Birsen Yayınevi, 2012
9 Üç Fazlı AC Ş ve Ayarlayıcıların Çalışma Prensipleri, Kontrol Devreleri ve Bazı Uygulamaları. R. Akkaya, Ders Notları, H. Bodur, Güç Elektroniği, Birsen Yayınevi, 2012
10 Ara Sınav
11 Doğrudan Frekans Değiştiriciler ve DC ara Devreli Dönüştürücülerin Çalışma Prensipleri, Kontrol Devreleri ve Uygulama Örnekleri R. Akkaya, Ders Notları, H. Bodur, Güç Elektroniği, Birsen Yayınevi, 2012
12 AC/DC Dönüştürücüler(Doğrultucular) Giriş, Performans Parametreleri, Tek Fazlı ve Üç Fazlı Kontrolsüz Doğrultucular, Çalışma Prensipleri ve Uygulamaları. R. Akkaya, Ders Notları, H. Bodur, Güç Elektroniği, Birsen Yayınevi, 2012
13 Tek Fazlı Kontrollü ve Yarı Kontrollü Doğrultucuların Çalışma Prensipleri, Kontrol Devreleri ve Bazı Uygulamaları. R. Akkaya, Ders Notları, H. Bodur, Güç Elektroniği, Birsen Yayınevi, 2012
14 Üç Fazlı Kontrollü ve Yarı Kontrollü Doğrultucuların Çalışma Prensipleri Kontrol Devreleri ve Bazı Uygulamaları R. Akkaya, Ders Notları, H. Bodur, Güç Elektroniği, Birsen Yayınevi, 2012
15 DC/DC Dönüştürücüler(Kıyıcılar) ve DC/AC Dönüştürücüler( İnverterler)in Temel Çalışma Prensipleri ve Uygulamaları R. Akkaya, Ders Notları, H. Bodur, Güç Elektroniği, Birsen Yayınevi, 2012
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 0 0
Arazi Çalışmaları : 0 0
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Güç elektroniğini tanımlayabilir ve Güç elektroniği dönüştürücülerin fonksiyonlarını açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Temel yarı iletkenlerin yapıları, karakteristikleri ve çalışma prensiplerini yorumlayabilir. 3
D.Ö.Ç. 3 Tristör ve transistör tipi yarı iletken güç anahtarlarının iletime girme ve çıkmadaki davranışını analiz edebilir. 3
D.Ö.Ç. 4 Yarı İletken Güç Anahtarları için kontrol sinyalleri üretecek temel devreleri ve sürme develerini tasarlar ve pratik olarak gerçekleştirebilir. 3
D.Ö.Ç. 5 Snubber (bastırma) devrelerini ve soğutucuları hesaplayabilir. 3
D.Ö.Ç. 6 AC-DC Dönüştürücülerin tiplerini, nerede ve nasıl kullanılacağını belirleyebilir. 4
D.Ö.Ç. 7 Tek fazlı ve üç fazlı AC-DC dönüştürücülerin çıkış dalga şekillerini analiz edebilir. 4
D.Ö.Ç. 8 AC-DC Dönüştürücülerin şebeke tarafındaki güçlerini, meydana getirdiği harmonikleri ve güç faktörünü hesaplayarak güç kalitesinin nasıl düzeltebileceğini açıklayabilir. 2
D.Ö.Ç. 9 AC-AC Dönüştürücülerin çalışma prensiplerini açıklayabilir ve dalga şekillerini analiz edebilir. 3
D.Ö.Ç. 10 Tek fazlı ve üç fazlı AC-AC kıyıcıların ne amaçla ve nerede kullanılacağını açıklayabilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20