MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI (S. D.)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 1202531 2,00 / 0,00 3,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili İngilizce
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ramazan AKKAYA
Koordinator E-mail akkaya selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Ramazan AKKAYA
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı Enerji ve çevre ilişkileri, geleneksel ve yenilenebilir enerji kaynakları (Güneş, Rüzgar, Yakıt Pili, Küçük Hidro, Jeotermal, Biyokütle, Dalga ve Gelgit Enerjisi) konusunda temel bilgiler vermektir. Ayrıca öğrenciyi yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisinin üretimi, depolanması ve enerjinin verimli kullanımı konusunda bilgilendirmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 70 10 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik anlatım, örnek simulasyonlar ve temel pratik uygulamalar
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Temel Tanımlar, Enerji ve Çevre-Sera Etkisi ve Küresel Isınma, R. Akkaya, Ders Notları, John W. Twidell and Anthony D. Weir, "Renewable Energy Sources" 2nd Ed. Taylor & Francis, 2006, . Vaughn Nelson, "Introduction to renewable Energy", CRC Press 2011
2 Geleneksel ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları R. Akkaya, Ders Notları, John W. Twidell and Anthony D. Weir, "Renewable Energy Sources" 2nd Ed. Taylor & Francis, 2006, . Vaughn Nelson, "Introduction to renewable Energy", CRC Press 2011
3 Yenilenebilir Enerji sistemleri için Güç Elektroniği Dönüştürücüleri R. Akkaya, Ders Notları, John W. Twidell and Anthony D. Weir, "Renewable Energy Sources" 2nd Ed. Taylor & Francis, 2006, . Vaughn Nelson, "Introduction to renewable Energy", CRC Press 2011
4 Enerjinin Depolanması R. Akkaya, Ders Notları, John W. Twidell and Anthony D. Weir, "Renewable Energy Sources" 2nd Ed. Taylor & Francis, 2006, . Vaughn Nelson, "Introduction to renewable Energy", CRC Press 2011
5 Güneş Enerjisi R. Akkaya, Ders Notları, John W. Twidell and Anthony D. Weir, "Renewable Energy Sources" 2nd Ed. Taylor & Francis, 2006, . Vaughn Nelson, "Introduction to renewable Energy", CRC Press 2011
6 Güneş Enerjisi R. Akkaya, Ders Notları, John W. Twidell and Anthony D. Weir, "Renewable Energy Sources" 2nd Ed. Taylor & Francis, 2006, . Vaughn Nelson, "Introduction to renewable Energy", CRC Press 2011
7 Güneş Enerjisi R. Akkaya, Ders Notları, John W. Twidell and Anthony D. Weir, "Renewable Energy Sources" 2nd Ed. Taylor & Francis, 2006, . Vaughn Nelson, "Introduction to renewable Energy", CRC Press 2011
8 Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Pili R. Akkaya, Ders Notları, John W. Twidell and Anthony D. Weir, "Renewable Energy Sources" 2nd Ed. Taylor & Francis, 2006, . Vaughn Nelson, "Introduction to renewable Energy", CRC Press 2011
9 Rüzgar Enerjisi R. Akkaya, Ders Notları, John W. Twidell and Anthony D. Weir, "Renewable Energy Sources" 2nd Ed. Taylor & Francis, 2006, . Vaughn Nelson, "Introduction to renewable Energy", CRC Press 2011
10 Ara sınav
11 Rüzgar Enerjisi R. Akkaya, Ders Notları, John W. Twidell and Anthony D. Weir, "Renewable Energy Sources" 2nd Ed. Taylor & Francis, 2006, . Vaughn Nelson, "Introduction to renewable Energy", CRC Press 2011
12 Rüzgar Enerjisi, Dalga ve Gelgit Enerjisi R. Akkaya, Ders Notları, John W. Twidell and Anthony D. Weir, "Renewable Energy Sources" 2nd Ed. Taylor & Francis, 2006, . Vaughn Nelson, "Introduction to renewable Energy", CRC Press 2011
13 Küçük Hidro ve Jeotermal enerji R. Akkaya, Ders Notları, John W. Twidell and Anthony D. Weir, "Renewable Energy Sources" 2nd Ed. Taylor & Francis, 2006, . Vaughn Nelson, "Introduction to renewable Energy", CRC Press 2011
14 Biyokütle Enerjisi R. Akkaya, Ders Notları, John W. Twidell and Anthony D. Weir, "Renewable Energy Sources" 2nd Ed. Taylor & Francis, 2006, . Vaughn Nelson, "Introduction to renewable Energy", CRC Press 2011
15 Hibrid Enerji Sistemleri R. Akkaya, Ders Notları, John W. Twidell and Anthony D. Weir, "Renewable Energy Sources" 2nd Ed. Taylor & Francis, 2006, . Vaughn Nelson, "Introduction to renewable Energy", CRC Press 2011
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : 1 10 - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 30 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 0 0
Derse Özgü Staj : 0 0
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 0 0
Arazi Çalışmaları : 0 0
Vaka Çalışmaları : 0 0
Projeler : 0 0
Ödev : 1 24
Küçük Sınavlar : 0 0
Ara Sınav : 1 14
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1 Enerji ile ilgili temel bilgileri ve geleneksel enerji kaynaklarının nereden ve nasıl elde edildiğini, nerelerde kullanıldığını açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 2 2 Fosil kökenli geleneksel enerji kaynaklarının sebep olduğu küresel ısınma ve çevre kirliliğini tartışabilir 3
D.Ö.Ç. 3 3 Yenilenebilir enerji kaynakları ile fosil kökenli yakıtları avantaj ve dezavantajları açısından karşılaştırabilir. 3
D.Ö.Ç. 4 4 Temel enerji kaynağı olan Güneş ile ilgili temel bilgileri ve güneş enerjisinden nasıl yararlanılacağını açıklayabilir. 3
D.Ö.Ç. 5 5 Fotovoltaik sistemlerden elektrik enerjisinin nasıl elde edilebileceğini, elde edilen enerjinin nasıl kontrol edilebileceğini tartışabilir. 4
D.Ö.Ç. 6 6 Rüzgar ve rüzgar enerjisi ile ilgili temel bilgileri ve Rüzgar türbinlerinin çalışma prensiplerini açıklayabilir. 3
D.Ö.Ç. 7 7 Rüzgar enerji sistemlerinde kullanılan generatörlerin çalışma prensiplerini ve elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini analiz edebilir. 3
D.Ö.Ç. 8 8 Hidrojen enerjisi ve yakıt pilleri ile Biyokutle enerjisinin ne olduğu ve nasıl elektrik enerjisi elde edildiğini öğrenerek pratik olarak gerçekleştirilmiş tesisleri inceleyebilir. 3
D.Ö.Ç. 9 9 Dalga, gelgit ve akıntı enerjilerinin neler olduğu ve bunlardan nasıl enerji üretildiğini açıklayabilir. 2
D.Ö.Ç. 10 10 Jeotermal ve Hidroelektrik enerji sistemlerinden elektrik enerjisinin üretilme tekniklerini ayrıntılı olarak anlatabilir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20