MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ-2
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 1202508 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ercan YALDIZ
Koordinator E-mail eyaldiz selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç.Dr. Levent SEYFİ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrenciye zamanla değişen alanlar, düzlemsel ve kılavuzlanmış elektromanyetik dalgalar ve iletim hatları ile ilgili kavramları, denklemleri ve problem çözümlerini öğretmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
35 65 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüzyüze eğitim
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Faraday İndüklenme Yasası, 1) D.K. Cheng, Fundamentals of Engineering Electromagnetics, Prentice Hall, Çeviri: A. Köksal, B. Saka, Palme Yayıncılık, 2009. 2) M.N.O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, Oxford Univ. Press, Oxford, 2001. 3) Ulaby F.T., et al, Fundamentals of Applied Electromagnetics, Pearson Edu. Inc. Çeviri: E. Yazgan, G. Turgut, Nobel yayın, 2010.
2 Maxwell Denklemleri, Zamanla Değişen Alanlar, 1) D.K. Cheng, Fundamentals of Engineering Electromagnetics, Prentice Hall, Çeviri: A. Köksal, B. Saka, Palme Yayıncılık, 2009. 2) M.N.O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, Oxford Univ. Press, Oxford, 2001. 3) Ulaby F.T., et al, Fundamentals of Applied Electromagnetics, Pearson Edu. Inc. Çeviri: E. Yazgan, G. Turgut, Nobel yayın, 2010.
3 Zaman Harmonik Alanlar, Potansiyel Fonksiyonları, 1) D.K. Cheng, Fundamentals of Engineering Electromagnetics, Prentice Hall, Çeviri: A. Köksal, B. Saka, Palme Yayıncılık, 2009. 2) M.N.O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, Oxford Univ. Press, Oxford, 2001. 3) Ulaby F.T., et al, Fundamentals of Applied Electromagnetics, Pearson Edu. Inc. Çeviri: E. Yazgan, G. Turgut, Nobel yayın, 2010.
4 Kayıpsız Ortamda Düzlem Dalgalar, 1) D.K. Cheng, Fundamentals of Engineering Electromagnetics, Prentice Hall, Çeviri: A. Köksal, B. Saka, Palme Yayıncılık, 2009. 2) M.N.O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, Oxford Univ. Press, Oxford, 2001. 3) Ulaby F.T., et al, Fundamentals of Applied Electromagnetics, Pearson Edu. Inc. Çeviri: E. Yazgan, G. Turgut, Nobel yayın, 2010.
5 Kayıplı Ortamda Düzlem Dalgalar, 1) D.K. Cheng, Fundamentals of Engineering Electromagnetics, Prentice Hall, Çeviri: A. Köksal, B. Saka, Palme Yayıncılık, 2009. 2) M.N.O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, Oxford Univ. Press, Oxford, 2001. 3) Ulaby F.T., et al, Fundamentals of Applied Electromagnetics, Pearson Edu. Inc. Çeviri: E. Yazgan, G. Turgut, Nobel yayın, 2010.
6 Güç Akışı ve Poynting Teoremi, Düzlem Dalgaların Düzlem Sınırlara Dik Gelişi, 1) D.K. Cheng, Fundamentals of Engineering Electromagnetics, Prentice Hall, Çeviri: A. Köksal, B. Saka, Palme Yayıncılık, 2009. 2) M.N.O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, Oxford Univ. Press, Oxford, 2001. 3) Ulaby F.T., et al, Fundamentals of Applied Electromagnetics, Pearson Edu. Inc. Çeviri: E. Yazgan, G. Turgut, Nobel yayın, 2010.
7 Düzlem Dalgaların Düzlem Sınırlara Eğik Gelişi, 1) D.K. Cheng, Fundamentals of Engineering Electromagnetics, Prentice Hall, Çeviri: A. Köksal, B. Saka, Palme Yayıncılık, 2009. 2) M.N.O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, Oxford Univ. Press, Oxford, 2001. 3) Ulaby F.T., et al, Fundamentals of Applied Electromagnetics, Pearson Edu. Inc. Çeviri: E. Yazgan, G. Turgut, Nobel yayın, 2010.
8 Genel İletim Hattı Denklemleri, Sonsuz İletim Hatlarında Dalga Özellikleri, 1) D.K. Cheng, Fundamentals of Engineering Electromagnetics, Prentice Hall, Çeviri: A. Köksal, B. Saka, Palme Yayıncılık, 2009. 2) M.N.O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, Oxford Univ. Press, Oxford, 2001. 3) Ulaby F.T., et al, Fundamentals of Applied Electromagnetics, Pearson Edu. Inc. Çeviri: E. Yazgan, G. Turgut, Nobel yayın, 2010.
9 Sonlu İletim Hatlarında Dalga Özellikleri, 1) D.K. Cheng, Fundamentals of Engineering Electromagnetics, Prentice Hall, Çeviri: A. Köksal, B. Saka, Palme Yayıncılık, 2009. 2) M.N.O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, Oxford Univ. Press, Oxford, 2001. 3) Ulaby F.T., et al, Fundamentals of Applied Electromagnetics, Pearson Edu. Inc. Çeviri: E. Yazgan, G. Turgut, Nobel yayın, 2010.
10 Arasınav
11 Smith Grafiği ve Empedans Uyumlama 1) D.K. Cheng, Fundamentals of Engineering Electromagnetics, Prentice Hall, Çeviri: A. Köksal, B. Saka, Palme Yayıncılık, 2009. 2) M.N.O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, Oxford Univ. Press, Oxford, 2001. 3) Ulaby F.T., et al, Fundamentals of Applied Electromagnetics, Pearson Edu. Inc. Çeviri: E. Yazgan, G. Turgut, Nobel yayın, 2010.
12 Düzgün Kılavuzlanmış Yapılarda Genel Dalga Davranışı, 1) D.K. Cheng, Fundamentals of Engineering Electromagnetics, Prentice Hall, Çeviri: A. Köksal, B. Saka, Palme Yayıncılık, 2009. 2) M.N.O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, Oxford Univ. Press, Oxford, 2001. 3) Ulaby F.T., et al, Fundamentals of Applied Electromagnetics, Pearson Edu. Inc. Çeviri: E. Yazgan, G. Turgut, Nobel yayın, 2010.
13 Dikdörtgen Dalgakılavuzları, 1) D.K. Cheng, Fundamentals of Engineering Electromagnetics, Prentice Hall, Çeviri: A. Köksal, B. Saka, Palme Yayıncılık, 2009. 2) M.N.O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, Oxford Univ. Press, Oxford, 2001. 3) Ulaby F.T., et al, Fundamentals of Applied Electromagnetics, Pearson Edu. Inc. Çeviri: E. Yazgan, G. Turgut, Nobel yayın, 2010.
14 Boşluk Rezonatörleri, 1) D.K. Cheng, Fundamentals of Engineering Electromagnetics, Prentice Hall, Çeviri: A. Köksal, B. Saka, Palme Yayıncılık, 2009. 2) M.N.O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, Oxford Univ. Press, Oxford, 2001. 3) Ulaby F.T., et al, Fundamentals of Applied Electromagnetics, Pearson Edu. Inc. Çeviri: E. Yazgan, G. Turgut, Nobel yayın, 2010.
15 lektromanyetik Uygulama ve Animasyon Gösterimleri. 1) D.K. Cheng, Fundamentals of Engineering Electromagnetics, Prentice Hall, Çeviri: A. Köksal, B. Saka, Palme Yayıncılık, 2009. 2) M.N.O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, Oxford Univ. Press, Oxford, 2001. 3) Ulaby F.T., et al, Fundamentals of Applied Electromagnetics, Pearson Edu. Inc. Çeviri: E. Yazgan, G. Turgut, Nobel yayın, 2010.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 50
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Dönem sonunda öğrenci,Maxwell denklemlerini kullanarak zaman domeninde farklı ortamlar için verilen bir problemde elektrik - manyetik alan şiddeti, indüklenen gerilim hesaplarını yapabilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Maxwell denklemlerini kullanarak frekans domeninde farklı ortamlar için verilen bir problemde elektrik - manyetik alan şiddeti, indüklenen gerilim hesaplarını yapabilir. 4
D.Ö.Ç. 3 Sınırsız bir dielektrik ortamdaki düzlem dalgaları oluşturan elektrik ve manyetik alan şiddetlerini, faz sabitini ve öz-empedansı hesaplayabilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Kısmen iletken bir madde içinde elektrik ve manyetik alan şiddetlerini, faz sabitini, öz-empedansı ve zayıflamayı hesaplayabilir. 3
D.Ö.Ç. 5 Dielektrik veya kısmen iletken bir ortamda herhangi bir konumda ani veya ortalama güç yoğunluğunu hesaplayabilir. 3
D.Ö.Ç. 6 Sınırlı bir ortamdan ikinci bir ortama geçiş sınırında (dik veya eğik geliş) yansıma ve iletim katsayılarını hesaplayabilir, elektrik ve manyetik alan şiddetlerini her iki ortam için hesaplayabilir. 3
D.Ö.Ç. 7 İletim hattı eşdeğer devrelerini oluşturabilir, karakteristik empedans, yayılma sabiti ve dalga hızı hesabı yapabilir. 4
D.Ö.Ç. 8 Sonsuz uzunluktaki iletim hattında akım, gerilim, güç ve giriş empedansı hesaplarını yapabilir. 4
D.Ö.Ç. 9 Bir yükle sonlandırılmış bir iletim hattının akım, gerilim, güç, giriş empedansı ve duran dalga oranı hesaplarını yapabilir. Kayıpsız hatlarda Smith grafiğini kullanabilir, uyumlandırma yapabilir. 3
D.Ö.Ç. 10 Dikdörtgen kesitli dalga kılavuzu yapılarında farklı TEmn ve TMmn yayılma modları için kesim frekansı, iletilen mod frekansları, öz empedans, faz sabiti, faz hızı, dalgaboyu gibi büyüklükleri hesaplayabilir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20