MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   Olasılık ve İstatistik
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 1202411 2 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr.Seral ÖZŞEN
Koordinator E-mail seral selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Olasılık ve İstatistik ile ilgili temel kavramların öğretilmesi. Bu kavramların mühendislik problemlerine uygulanması
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
70 30 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
dersin yüz yüze anlatımı
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İstatistiğe Giriş Olasılık ve İstatistiğe Giriş, Sheldon M. Ross, Nobel Yayınları
2 İstatistiğe Giriş-Örnek Çözümleri Olasılık ve İstatistiğe Giriş, Sheldon M. Ross, Nobel Yayınları
3 Verilerin Düzenlenmesi Olasılık ve İstatistiğe Giriş, Sheldon M. Ross, Nobel Yayınları
4 Merkezi Eğilim Ölçüleri Olasılık ve İstatistiğe Giriş, Sheldon M. Ross, Nobel Yayınları
5 Merkezi Dağılım Ölçüleri Olasılık ve İstatistiğe Giriş, Sheldon M. Ross, Nobel Yayınları
6 Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçülerinin Mühendislik Problemlerine Uygulanışı Olasılık ve İstatistiğe Giriş, Sheldon M. Ross, Nobel Yayınları
7 Olasılığa Giriş Olasılık ve İstatistiğe Giriş, Sheldon M. Ross, Nobel Yayınları
8 Sürekli ve Süreksiz Dağılımlar Olasılık ve İstatistiğe Giriş, Sheldon M. Ross, Nobel Yayınları
9 Binom Dağılımı, Poisson Dağılımı ve Normal Dağılım Olasılık ve İstatistiğe Giriş, Sheldon M. Ross, Nobel Yayınları
10 Ara sınav Olasılık ve İstatistiğe Giriş, Sheldon M. Ross, Nobel Yayınları
11 Dağılım Türlerinin Mühendislik Problemlerine Uygulanışı Olasılık ve İstatistiğe Giriş, Sheldon M. Ross, Nobel Yayınları
12 Hipotez Testleri Olasılık ve İstatistiğe Giriş, Sheldon M. Ross, Nobel Yayınları
13 Korelasyon Test Tekniği Olasılık ve İstatistiğe Giriş, Sheldon M. Ross, Nobel Yayınları
14 Doğrusal Regresyon Olasılık ve İstatistiğe Giriş, Sheldon M. Ross, Nobel Yayınları
15 Mühendislik Problemlerinin Çözümü Olasılık ve İstatistiğe Giriş, Sheldon M. Ross, Nobel Yayınları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları :
Devam/Katılım :
Uygulamalı Sınav :
Derse Özgü Staj :
Küçük Sınav :
Ödev :
Sunum ve Seminer :
Projeler :
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları :
Vaka Çalışmaları :
Arazi Çalışmaları :
Klinik Çalışmaları :
Diğer Çalışmaları :
Ara Sınav  
Final  
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 0 0
Derse Özgü Staj : 0 0
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 0 0
Arazi Çalışmaları : 0 0
Vaka Çalışmaları : 0 0
Projeler : 0 0
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : 0 0
Ara Sınav : 1 24
Final : 1 24
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Elde edilen verileri değerlendirmek için gerekli istatistiki kavramları belirler. 2
D.Ö.Ç. 2 Verilerin frekans dağılımlarını oluşturarak grafik ile gösterimini gerçekleştirir 2
D.Ö.Ç. 3 Yapılan bir ölçümü parametrik olan veya olmayan ortalamalar cinsinden ifade eder. 2
D.Ö.Ç. 4 Kullanılan verilerin dağılım sınıflamasını yaparak en uygun istatistiki çözümü tasarlar. 3
D.Ö.Ç. 5 Seri oluşturan verilerin ortalamadan ne kadar uzakta olduğunu belirler ve bu uzaklığa bağlı olarak hesapladığı değişim katsayısı ile iki ürünü karşılaştırır. 2
D.Ö.Ç. 6 Belirsizlik altındaki bir olayın sonuçlanma biçimini kavramsal olarak açıklar. 2
D.Ö.Ç. 7 Bağımlı ve bağımsız olayları analiz eder. 2
D.Ö.Ç. 8 Olasılık dağılımlarını kullanarak üretime yönelik gerçek olayları çözer. 2
D.Ö.Ç. 9 Çok sayıda birimden oluşan verileri örnekleyerek kolayca analiz eder. 2
D.Ö.Ç. 10 Yığın karakteristikleri hakkında hipotezler ortaya koyarak bu hipotezleri test eder. 3
D.Ö.Ç. 11 İki değişken arasındaki ilişkiyi korelasyon kavramını kullanarak belirler. 3
D.Ö.Ç. 12 Bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi yorumlayabilmek için regresyon modelini kullanır. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20