MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ-1
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 1202406 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ercan YALDIZ
Koordinator E-mail eyaldiz selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç.Dr. Levent SEYFİ , Doç.Dr. Ercan YALDIZ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrenciye elektrostatik alanlar ve manyetostatik alanlar ile ilgili kavramları, denklemleri ve problem çözümlerini öğretmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
35 65 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüzyüze eğitim
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Vektörel Tanımlar, Skaler Çarpım, Vektörel Çarpım, 1) D.K. Cheng, Mühendislik Elektromanyetiğinin Temelleri, Prentice Hall, Çeviren: A. Köksal, B. Saka, Palme Yayıncılık, 2009. 2) M.N.O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, Oxford Univ. Press, Oxford, 2001. 3) Ulaby F.T., et al, Uygulamalı Elektromanyetiğin Temelleri, Pearson Edu. Inc. Çeviren: E. Yazgan, G. Turgut, Nobel yayın, 2010.
2 Koordinat Sistemleri, Çizgi İntegralleri, Yüzey İntegralleri, Hacim İntegralleri, 1) D.K. Cheng, Mühendislik Elektromanyetiğinin Temelleri, Prentice Hall, Çeviren: A. Köksal, B. Saka, Palme Yayıncılık, 2009. 2) M.N.O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, Oxford Univ. Press, Oxford, 2001. 3) Ulaby F.T., et al, Uygulamalı Elektromanyetiğin Temelleri, Pearson Edu. Inc. Çeviren: E. Yazgan, G. Turgut, Nobel yayın, 2010.
3 Gradyent, Diverjans ve Rotasyon, Diverjans ve Stokes Teoremleri 1) D.K. Cheng, Mühendislik Elektromanyetiğinin Temelleri, Prentice Hall, Çeviren: A. Köksal, B. Saka, Palme Yayıncılık, 2009. 2) M.N.O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, Oxford Univ. Press, Oxford, 2001. 3) Ulaby F.T., et al, Uygulamalı Elektromanyetiğin Temelleri, Pearson Edu. Inc. Çeviren: E. Yazgan, G. Turgut, Nobel yayın, 2010.
4 Elektrostatik, Coulomb Yasası, Noktasal, Çizgisel ve Yüzeysel Yükler Nedeniyle Oluşan Elektrik Alan Şiddeti Hesapları 1) D.K. Cheng, Mühendislik Elektromanyetiğinin Temelleri, Prentice Hall, Çeviren: A. Köksal, B. Saka, Palme Yayıncılık, 2009. 2) M.N.O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, Oxford Univ. Press, Oxford, 2001. 3) Ulaby F.T., et al, Uygulamalı Elektromanyetiğin Temelleri, Pearson Edu. Inc. Çeviren: E. Yazgan, G. Turgut, Nobel yayın, 2010.
5 Elektrik akısı, Gauss Yasası ve Uygulamaları 1) D.K. Cheng, Mühendislik Elektromanyetiğinin Temelleri, Prentice Hall, Çeviren: A. Köksal, B. Saka, Palme Yayıncılık, 2009. 2) M.N.O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, Oxford Univ. Press, Oxford, 2001. 3) Ulaby F.T., et al, Uygulamalı Elektromanyetiğin Temelleri, Pearson Edu. Inc. Çeviren: E. Yazgan, G. Turgut, Nobel yayın, 2010.
6 Elektrik Potansiyel, Elektrik Dipol, Elektrik Enerjisi 1) D.K. Cheng, Mühendislik Elektromanyetiğinin Temelleri, Prentice Hall, Çeviren: A. Köksal, B. Saka, Palme Yayıncılık, 2009. 2) M.N.O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, Oxford Univ. Press, Oxford, 2001. 3) Ulaby F.T., et al, Uygulamalı Elektromanyetiğin Temelleri, Pearson Edu. Inc. Çeviren: E. Yazgan, G. Turgut, Nobel yayın, 2010.
7 Elektrik Alanlarındaki İletkenler ve Kararlı Akım Akışı, İletkenlerde Süreklilik Denklemi, Ohm Yasası 1) D.K. Cheng, Mühendislik Elektromanyetiğinin Temelleri, Prentice Hall, Çeviren: A. Köksal, B. Saka, Palme Yayıncılık, 2009. 2) M.N.O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, Oxford Univ. Press, Oxford, 2001. 3) Ulaby F.T., et al, Uygulamalı Elektromanyetiğin Temelleri, Pearson Edu. Inc. Çeviren: E. Yazgan, G. Turgut, Nobel yayın, 2010.
8 Kondansatörlerde Kapasite Hesabı, Enerji Depolanması 1) D.K. Cheng, Mühendislik Elektromanyetiğinin Temelleri, Prentice Hall, Çeviren: A. Köksal, B. Saka, Palme Yayıncılık, 2009. 2) M.N.O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, Oxford Univ. Press, Oxford, 2001. 3) Ulaby F.T., et al, Uygulamalı Elektromanyetiğin Temelleri, Pearson Edu. Inc. Çeviren: E. Yazgan, G. Turgut, Nobel yayın, 2010.
9 Polarizasyon, Dielektrik Maddelerdeki Alanlar, Elektrostatikte Sınır Koşulları 1) D.K. Cheng, Mühendislik Elektromanyetiğinin Temelleri, Prentice Hall, Çeviren: A. Köksal, B. Saka, Palme Yayıncılık, 2009. 2) M.N.O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, Oxford Univ. Press, Oxford, 2001. 3) Ulaby F.T., et al, Uygulamalı Elektromanyetiğin Temelleri, Pearson Edu. Inc. Çeviren: E. Yazgan, G. Turgut, Nobel yayın, 2010.
10 Arasınav
11 Manyetostatik, Biot-Savart Yasası, Manyetik Alan Şiddeti Hesapları, Manyetik Akı Yoğunluğu 1) D.K. Cheng, Mühendislik Elektromanyetiğinin Temelleri, Prentice Hall, Çeviren: A. Köksal, B. Saka, Palme Yayıncılık, 2009. 2) M.N.O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, Oxford Univ. Press, Oxford, 2001. 3) Ulaby F.T., et al, Uygulamalı Elektromanyetiğin Temelleri, Pearson Edu. Inc. Çeviren: E. Yazgan, G. Turgut, Nobel yayın, 2010.
12 Ampere Yasası ve Uygulamaları, Manyetik Alanlar İçin Gauss Yasası, Manyetik Vektör Potansiyel 1) D.K. Cheng, Mühendislik Elektromanyetiğinin Temelleri, Prentice Hall, Çeviren: A. Köksal, B. Saka, Palme Yayıncılık, 2009. 2) M.N.O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, Oxford Univ. Press, Oxford, 2001. 3) Ulaby F.T., et al, Uygulamalı Elektromanyetiğin Temelleri, Pearson Edu. Inc. Çeviren: E. Yazgan, G. Turgut, Nobel yayın, 2010.
13 İndüktans, Bobinlerde Enerji Depolama, Manyetik Kublaj, Devreler Arasındaki Kuvvetler 1) D.K. Cheng, Mühendislik Elektromanyetiğinin Temelleri, Prentice Hall, Çeviren: A. Köksal, B. Saka, Palme Yayıncılık, 2009. 2) M.N.O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, Oxford Univ. Press, Oxford, 2001. 3) Ulaby F.T., et al, Uygulamalı Elektromanyetiğin Temelleri, Pearson Edu. Inc. Çeviren: E. Yazgan, G. Turgut, Nobel yayın, 2010.
14 Lorentz Kuvveti, Manyetik Kuvvetler , Mıknatıslanma, Permeabilite 1) D.K. Cheng, Mühendislik Elektromanyetiğinin Temelleri, Prentice Hall, Çeviren: A. Köksal, B. Saka, Palme Yayıncılık, 2009. 2) M.N.O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, Oxford Univ. Press, Oxford, 2001. 3) Ulaby F.T., et al, Uygulamalı Elektromanyetiğin Temelleri, Pearson Edu. Inc. Çeviren: E. Yazgan, G. Turgut, Nobel yayın, 2010.
15 Manyetik Maddelerin Sınıflandırılması, Manyetostatikte Sınır Koşulları, Manyetik Devreler (Relüktans) 1) D.K. Cheng, Mühendislik Elektromanyetiğinin Temelleri, Prentice Hall, Çeviren: A. Köksal, B. Saka, Palme Yayıncılık, 2009. 2) M.N.O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, Oxford Univ. Press, Oxford, 2001. 3) Ulaby F.T., et al, Uygulamalı Elektromanyetiğin Temelleri, Pearson Edu. Inc. Çeviren: E. Yazgan, G. Turgut, Nobel yayın, 2010.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Dönem sonunda öğrenci,Koordinat sistemlerini etkin bir şekilde kullanabilir, çizgi, yüzey ve hacim integralleri alabilir, bunları elektrostatik ve manyetostatik problem çözümlerinde kullanabilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Skaler ve vektörlerle skaler çarpım, vektörel çarpım, gradyent, diverjans ve rotasyon işlemlerini yapabilir, bunları elektrostatik ve manyetostatik problem çözümlerinde kullanabilir. 4
D.Ö.Ç. 3 Coulomb yasasını kullanarak noktasal, çizgisel ve yüzeysel yükler nedeniyle oluşan elektrik alan şiddeti ve elektrik akısı hesaplarını yapabilir. 3
D.Ö.Ç. 4 Gauss yasasını kullanarak noktasal, çizgisel ve yüzeysel yükler nedeniyle oluşan elektrik alan şiddeti ve elektrik akısı hesaplarını yapabilir. Bir ortamdaki yükler sebebiyle oluşan elektrik potansiyel, elektrik dipol hesaplamaları yapabilir. 3
D.Ö.Ç. 5 Durgun elektrik alanların etkisindeki iletkenlerde kararlı akımları hesaplayabilir, süreklilik denklemini ve Ohm yasasını problem çözümlerinde kullanabilir. 4
D.Ö.Ç. 6 Çeşitli yapılardaki kondansatörlerde kapasite hesabını, bir hacimde depolanan elektrik enerjisi hesabını yapabilir dielektrik maddelerin elektrik akısına etkisini ve elektrostatikte sınır koşullarını problem çözümlerinde etkin olarak kullanabilir. 3
D.Ö.Ç. 7 Biot-Savart yasasını çeşitli iletken yapılarda akan akım sebebiyle oluşan manyetik alan şiddeti ve manyetik akı yoğunluğu hesaplamalarında kullanabilir. 3
D.Ö.Ç. 8 Uygun yapılardaki akım akışı için Ampere yasasını manyetik alan şiddeti hesaplarında kullanabilir manyetik alanlar için Gauss yasasını kullanabilir. 4
D.Ö.Ç. 9 İletkenlerin indüktansını, bobinlerde veya bir hacimde depolanan manyetik enerjiyi hesaplayabilir. 3
D.Ö.Ç. 10 Manyetik devrelerde manyetik geçirgenliğin etkisini ve manyetostatik sınır koşullarını kullanarak manyetik alan şiddeti, relüktans, manyetik akı ve manyetik kuvvet hesaplamalarını yapabilir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20