MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 1202207 2,00 / 0,00 2,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Okt. Yıldıray ÇAVDAR
Koordinator E-mail ycavdar selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Okt. Yıldıray ÇAVDAR
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Yüksek öğrenimini tamamlamış olan her gence, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hakim kılmak ve ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, sunum, soru-cevap, beyin fırtınası, ödev, uygulama
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Zarfların ve edatların Türkçede kullanılış şekilleri Yakup Karasoy vd., Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Aybil Yay., Konya 2013. Ufuk Deniz Aşçı vd.,Türk Dili, Palet Yay., Konya 2013
2 Cümle bilgisi (Türkçede kelime grupları) Yakup Karasoy vd., Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Aybil Yay., Konya 2013. Ufuk Deniz Aşçı vd.,Türk Dili, Palet Yay., Konya 2013
3 Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması Yakup Karasoy vd., Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Aybil Yay., Konya 2013. Ufuk Deniz Aşçı vd.,Türk Dili, Palet Yay., Konya 2013
4 Cümle tahlili ve uygulaması cümle teşkili Yakup Karasoy vd., Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Aybil Yay., Konya 2013. Ufuk Deniz Aşçı vd.,Türk Dili, Palet Yay., Konya 2013
5 - Sözlü kompozisyon türleri ve uygulaması - Konuşma planı, hazırlıklı konuşmalar Yakup Karasoy vd., Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Aybil Yay., Konya 2013. Ufuk Deniz Aşçı vd.,Türk Dili, Palet Yay., Konya 2013
6 Güzel konuşma kuralları - Hazırlıksız konuşma çeşitleri ve uygulamaları Yakup Karasoy vd., Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Aybil Yay., Konya 2013. Ufuk Deniz Aşçı vd.,Türk Dili, Palet Yay., Konya 2013
7 Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması - Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması (Olay yazıları) Yakup Karasoy vd., Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Aybil Yay., Konya 2013. Ufuk Deniz Aşçı vd.,Türk Dili, Palet Yay., Konya 2013
8 Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması (Düşünce yazıları ve diğerleri) Yakup Karasoy vd., Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Aybil Yay., Konya 2013. Ufuk Deniz Aşçı vd.,Türk Dili, Palet Yay., Konya 2013
9 Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi Yakup Karasoy vd., Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Aybil Yay., Konya 2013. Ufuk Deniz Aşçı vd.,Türk Dili, Palet Yay., Konya 2013
10 Ara sınav
11 Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi Yakup Karasoy vd., Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Aybil Yay., Konya 2013. Ufuk Deniz Aşçı vd.,Türk Dili, Palet Yay., Konya 2013
12 İlmî yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (Kitaplıklardan yararlanma ve araştırma yapma) Yakup Karasoy vd., Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Aybil Yay., Konya 2013. Ufuk Deniz Aşçı vd.,Türk Dili, Palet Yay., Konya 2013
13 İlmî yazı örnekleri inceleme Yakup Karasoy vd., Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Aybil Yay., Konya 2013. Ufuk Deniz Aşçı vd.,Türk Dili, Palet Yay., Konya 2013
14 Edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları Yakup Karasoy vd., Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Aybil Yay., Konya 2013. Ufuk Deniz Aşçı vd.,Türk Dili, Palet Yay., Konya 2013
15 Retorik uygulamaları Yakup Karasoy vd., Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Aybil Yay., Konya 2013. Ufuk Deniz Aşçı vd.,Türk Dili, Palet Yay., Konya 2013
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 8 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 3
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 2
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 5
Final : 1 6
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Mustafa Kemal Atatürkün bilimsel temeller üzerine kurarak gerçekleştirdiği yazı ve dil devrimlerini, bilimsel bir anlayışın sonucu olarak doğru biçimde kavrayıp değerlendirebilir. 3
D.Ö.Ç. 2 Yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazanır. 3
D.Ö.Ç. 3 Türk dilinin bir bilim ve kültür dili olduğunu kavrar ve her bireyin, özelde de kendisinin, bu dilin taşıyıcısı olduğunun farkına varır. 3
D.Ö.Ç. 4 Bir araştırmanın, deneyin, gözlemin planını, uygulama aşamasında verilerin kaydını ve bunların sonuçlarını çeşitli formatlarda kompozisyon hâlinde yazıya dökebilir. 3
D.Ö.Ç. 5 Bilimsel düşüncenin, sistemli çalışmanın, milli kültür değerlerinin, hayat boyu eğitim sürecinin önemini kavrar. 3
D.Ö.Ç. 6 Sosyal ve kültürel anlamda sorumluluk sahibi olur ve insiyatif alabilir. 3
D.Ö.Ç. 7 Okumanın, araştırmanın, yazmanın önemini kavrar, bu açılardan kendini geliştirir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20