MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   ELEKTROTEKNİK
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 1202102 3,00 / 0,00 6,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF.DR. SAADETDİN HERDEM
Koordinator E-mail sherdem selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
, Prof. Dr. Saadetdin HERDEM
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrencileri elektrotekniğin temel kavram ve kanunları konularında bilgilendirmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
60 40 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Konu anlatımı, örnek problem çözüme ve yazılım kullanımı
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Fiziksel temel kavramlar (Fiziksel büyüklükler, maddenin yapısı, elektriki yükler, elektrik akımı, elektriki gerilim, SI birim sistemi) Electric Circuits,W.Nilsson-A.Riedel,Prentice-Hall,New Jersey
2 İletken, yarı iletken ve yalıtkan, akım şiddeti, akım yoğunluğu, DC akım, AC akım, akımın etkileri. Electric Circuits,W.Nilsson-A. Riedel, Prentice-Hall, New Jersey
3 Elektriksel direnç, direncin sıcaklıkla değişimi, direnci etkileyen faktörler, Ohm kanunu, 1.ve 2. Kirchhoff kanunları, elektrik kaynaklarının seri ve paralel bağlanmaları Electric Circuits,W.Nilsson-A. Riedel, Prentice-Hall, New Jersey
4 Elektrik devrelerinin hesabı (Çevre akımları metodu, düğüm gerilimleri metodu, Üçgen -Yıldız dönüşümleri) Electric Circuits,W.Nilsson-A. Riedel, Prentice-Hall, New Jersey
5 Thevenin, Norton ve Süperpozisyon teoremleri. Electric Circuits,W.Nilsson-A. Riedel, Prentice-Hall, New Jersey
6 Elektrik iş ve güç, Joule kanunu, verim. ısı üretimi, faydalı ve kayıp ısı, termoelektrik Electric Circuits,W.Nilsson-A. Riedel, Prentice-Hall, New Jersey
7 Manyetik alan (temel kavramlar, manyetik alan şiddeti, manyetik akı ve akı yoğunluğu, manyetik direnç, manyetik devreler) Electric Circuits,W.Nilsson-A. Riedel, Prentice-Hall, New Jersey
8 İndüksiyon kanunu, doğru ve natif gerilimin üretilmesi, self ve karşılıklı indüktans, girdap akımları Electric Circuits,W.Nilsson-A. Riedel, Prentice-Hall, New Jersey
9 Manyetik alan içindeki kuvvetler, içinden akım geçen bir iletkene kuvvet etkisi, elektromanyetik kuvvetler, manyetik enerji, histerezis kaybı Electric Circuits,W.Nilsson-A. Riedel, Prentice-Hall, New Jersey
10 Arasınav
11 Elektrik alanı, kondansatörler, kondansatörlerin dolması ve boşalması. Electric Circuits,W.Nilsson-A. Riedel, Prentice-Hall, New Jersey
12 Bir fazlı natif akım (frekans, periyot, faz açısı), etkin ve ortalama değerler, fazörlerle gösterim Electric Circuits,W.Nilsson-A. Riedel, Prentice-Hall, New Jersey
13 İndüktif ve kapasitif reaktanslar, empedans, bir fazlı natif akımda enerji ve güç Electric Circuits,W.Nilsson-A. Riedel, Prentice-Hall, New Jersey
14 Bir fazlı natif akımda aktif, reaktif ve görünür güç, üç fazlı natif akımın üretilmesi Electric Circuits,W.Nilsson-A. Riedel, Prentice-Hall, New Jersey
15 Üç fazlı sistemlerde enerji ve güç Electric Circuits,W.Nilsson-A. Riedel, Prentice-Hall, New Jersey
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 45
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Elektrik mühendisliğinin temel yasalarını kavramak 4
D.Ö.Ç. 2 Çevre ve düğüm denklemleriyle devre çözümü yapmak 3
D.Ö.Ç. 3 Thevenin ve Norton teoremlerini kullanarak devre çözebilmek 3
D.Ö.Ç. 4 Güç ve enerji hesapları yapabilmek 4
D.Ö.Ç. 5 Enerji dönüşüm kavramını ve örneklerini kavramak 4
D.Ö.Ç. 6 Manyetik alanların temelini kavramak 4
D.Ö.Ç. 7 Manyetik indüksiyon ve indüktansı anlamak 3
D.Ö.Ç. 8 Elektrik alanı ve kapasitans kavramlarını kullanmak 3
D.Ö.Ç. 9 AC devrelerde güç ve enerji kavramlarını anlamak 4
D.Ö.Ç. 10 Üç fazlı gerilim mantığını kavramak 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20