MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. ÖMER AYDOĞDU
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK MAKİNALARI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ELEKTRİK MAKİNALARI
E-Mail :  
Telefon :
Adres : Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Müh. Böl. Aleaddin Keykubat Kampüsü, 42071, Selçuklu, KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Dr.Arş.Gör. Selçuk Ün. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi20062007
Yrd.Doç.Dr. Selçuk Ün. Mühendislik Fakültesi, 2007 

  Akademik Yayınlar:

1. R.Akkaya, A.A. Kulaksız, Ö. Aydoğdu, DSP implementation of a PV system withGA-MLP-NN based MPPT controller supplying BLDC motor drive, Elsevier Science Direct Energy Conversationand Management, Vol.48, pp.210-218, 2007. doi:10.1016/j.enconman.2006.04.022.

2. Ö. Aydoğdu, R. Akkaya, An Effective Real Coded GA Based FuzzyController for Speed Control of a BLDC Motor without Speed Sensor, Turkish Journal of Electrical Engineering& Computer Sciences, Vol.19, No.3, pp. 413-430, 2011, doi:10.3906/elk-0907-122.

3. M. Çunkaş, Ö. Aydoğdu, Realization Of Fuzzy LogicControlled Brushless DC Motor Drives Using Matlab/Sımulink, Mathematical and Computational Applications,Association For Scientific Research, Vol. 15, No. 2, pp. 218-229, 2010.

4. Ö. Aydoğdu, Ö. Alkan, Adaptive control of atime-varying rotary servo system by using a fuzzy model reference learningcontroller with variable adaptation gain, TurkishJournal of Electrical Engineering & Computer Sciences,doi:10.3906/elk-1201-115, 2013.

5. Ö. Aydoğdu, R. Akkaya, Real coded genetic algorithmbased fuzzy control of a brushless DC motor, AMSE Lectures on Modeling and Simulation, Vol. 7, No. 2, pp. 31-40,2006.

6.M. Korkmaz, Ö. Aydoğdu, Fractional order controller for ball and beam system, Applied Mechanics and Materials, Trans TechPublications, Switzerland, Vols. 313-314, pp. 544-548, 2013,doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.313-314.544.

7. R. Akkaya, Ö.Aydoğdu, S. Canan, An ANN based NARX GPS/DR System for Mobile Robot Positioningand Obstacle Avoidance, Journal of Automation and Control, Science andEducation Publishing (SciEP), Vol. 1, No. 1, pp. 6-13, 2013, doi: 10.12691/automation-1-1-2.

8. Ö. Aydogdu, R. Akkaya, N. Yılmaz, Modelling andDesign of a Digital Position Controlled DC Servo System, 4th Int. Mechatronic Design and Modelling Workshop (MDM’99), Ankara,Turkey, 189-194, Sept. 1-3 1999.

9. R. Akkaya, A.A. Kulaksiz , Ö. Aydoğdu, H. Karaca, PVSystem Based BLDC Motor Driver for HVAC Fans, International Aegean Conference on Electrical Machines and PowerElectronics (ACEMP2004), İstanbul, Turkey, 469-473, May 26-28, 2004.

10. Ö. Aydoğdu, R. Akkaya, DSP Based Fuzzy Control of aBrushless DC Motor without Position and Speed Sensors, 4th International Advanced Technologies Symposium,  Konya, Turkey, Vol.1, 182-187, September 28-30, 2005.

11. Ö. Aydoğdu, R. Akkaya, A.A. Kulaksız, H. Karaca, DSPBased Auto-Tuning PID Control of a Brushless DC Motor without Position andSpeed Sensors, 4th International AdvancedTechnologies Symposium,  Konya,Turkey, Vol.1,177-181, September 28-30,2005.

12. H. Karaca, R. Akkaya, Ö. Aydoğdu, A.A. Kulaksız,Sensorless Control of Brushless DC Motor by Using PIC Microcontroller, 4th International Advanced TechnologiesSymposium,  Konya, Turkey, Vol.1,368-371, September 28-30, 2005.

13. R. Akkaya, Ö. Aydoğdu, Efficient Modeling and FuzzyControl of a Brushless DC Motor, Proceedingsof International Conference on Modeling and Simulation AMSE (MS2006),Konya, Turkey, 119-124, August 28-30 2006.

14. Ö. Aydoğdu, R. Akkaya, Real Coded Genetic AlgorithmBased Fuzzy Control of a Brushless DC Motor, Proceedings of International Conference on Modeling and Simulation AMSE(MS2006), Konya, Turkey, 95-100, August 28-30 2006.

15. A. A. Kulaksız , Ö. Aydoğdu, A Cost-EffectiveANN-Assisted Maximum Power Point Tracking Method for PV Systems, 5th International Ege Energy Symposium andExhibition, Denizli – Turkey, ieese.209, June 27-30, 2010.

16. Ö. Aydoğdu, Ö. Alkan, Fuzzy Model Reference AdaptiveControl of a Time-Varying Linear System, 7thInternational Symposium On Intelligent And Manufacturing Systems (IMS 2010),Sarajevo, Bosnia Herzegovina, 481-489, September 15-17, 2010.

17. Ö. Alkan, Ö. Aydoğdu, Fuzzy Model Reference LearningControl of A Time Varying Rotary Servo System, The Proceedings of Second International Conference on Informatics (ICI’2011),  Çanakkale, Turkey, 1-7, April 27-29, 2011.

18. O. Aydogdu, M. Korkmaz, A Simple Approach to Designof Variable Parameter Nonlinear PID Controller, International Conference on Advancements in Information Technology (ICAIT2011), Chennai, India, 81-85, December 17 -18, 2011.

19. A. Öztürk, H. Düzcükoğlu, İ. Asiltürk, Ö. Aydoğdu,Fuzzy Logic Controlled Welding Bend’s Seam Tracking System, Global Congress on Science and Engineering(GCSE 2011), Dubai, UAE, 243-246, December 28-30, 2011.

20.M. Korkmaz, Ö.Aydoğdu, H. Doğan, Design and Performance Comparison of Variable ParameterNonlinear PID Controller and Genetic Algorithm Based PID Controller, International Symposium on Innovations inIntelligent Systems and Applications (INISTA 2012), Trabzon, Turkey, July2-4, 2012. (978-1-4673-1448-0/12/$31.00©2012 IEEE)

21. A. A. Kulaksız , Ö.Aydoğdu, ANN-based Maximum Power Point Tracking of Photovoltaic System usingFuzzy Controller, International Symposiumon Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA 2012),Trabzon, Turkey, July 2-4, 2012. (978-1-4673-1448-0/12/$31.00 ©2012 IEEE)

22.M Korkmaz M., Aydoğdu Ö., 2013, On the parameter design offractional order controllers using artificial intelligence techniques, 20132nd International Conference on Knowledge Discovery ICKD 2013,19-20 May 2013 Copanhagen, Denmark.

23. Ö. Aydoğdu, R. Akkaya, N. Yılmaz, ServomotorTahrikli Lineer Modülün Sayısal PID Pozisyon Kontrol Uygulaması, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği8. Ulusal Kongresi, Gaziantep, Türkiye, syf.564-567, 6-12 Eylül 1999.

24. N. Yılmaz, Ö. Aydoğdu, S. Güneş, Kuyruk MiliTestlerinin Bilgisayar Yardımıyla Gerçeklenmesi, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 8. Ulusal Kongresi, Gaziantep,Türkiye, syf.771-774, 6-12 Eylül-1999.

25. Y. Özbay, Ö. Aydoğdu, PIC ile Özürlü ArabasıKontrolü ve Uygulaması, Akıllı Sistemlerve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU-INISTA), (YTÜ) İstanbul, Türkiye, 27-30, 23-25Haziran 2004.

26. Ö. Aydoğdu, M. Bayer, PIC Tabanlı Fırçsız DC MotorSürücüsü Tasarımı, Elektrik-Elektronik-BilgisayarMühendisliği Sempozyumu (ELECO 2008), Bursa, Türkiye, syf.  228-233, 26-30 Kasım 2008.

27. Ö. Aydoğdu, M.G. Hasırcı, H. Akçay, Bir Entegre EtTesisinde SCADA Tabanlı Endüstriyel Kontrol Uygulaması, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO 2008),Bursa, Türkiye, syf.  442-447, 26-30Kasım 2008.

28. İ. Asiltürk, A. Öztürk, H. Düzcükoğlu, Ö. Aydoğdu,Bulanık Mantık Kontrollü Kaynak Ağzı İzleyen Kaynak Robotunun Tasarım veİmalatı, Kaynak Teknolojisi VIII. UlusalKongre ve Sergisi, Ankara, Türkiye, syf. 423-434, 18-19 Kasım 2011.

29.M. Korkmaz, Ö. Aydoğdu, Kesir Dereceli bir PIDDenetleyicinin Genetik Algoritma Optimizasyonlu ANFIS Modeli, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK2012), Niğde, Türkiye, Cilt. 1, syf.406-411, 11-13 Ekim 2012.

30.S. Soylu, Ö. Aydoğdu, Hiyerarşik Bulanık MantıkDenetleyicinin PSO Tabanlı Optimal Tasarımı ve Doğrusal Olmayan Sistem Kontrolü,Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK2013), Malatya, Türkiye, Bölüm 6, syf. 208-213, 26-28 Eylül 2013.

31.M. Korkmaz, Ö. Aydoğdu, Değişken Parametreli KesirliPID Tasarımı, Otomatik Kontrol UlusalToplantısı (TOK 2013), Malatya, Türkiye, Bölüm 13, syf. 537-541, 26-28Eylül 2013.

32.Ö. Aydoğdu, R.Akkaya, 2012, Design of a Real Coded GA Based Fuzzy Controller for SpeedControl of a Brushless DC Motor, Chapt.3, Edited by S. Iqbal, N. Bumella, and J.C.F.Garcia, FuzzyControllers – Recent Advances in Theory and Applications (ISBN978-953-51-0759-0), 63-84,InTech, 2012.

33. Ö. Alkan, Ö. Aydoğdu, Bulanık ModelReferans Öğrenmeli Denetim Yöntemi İle Bir Geminin Dümen Kontrolü, Selçuk Teknik-Online Dergi (ISSN 1302/6178),Cilt 8, Sayı 3, syf. 144-163, 2009. 

34. Ö. Aydoğdu, M. Bayer, PIC Tabanlı Fırçsız DC MotorSürücüsü Tasarımı, Otomasyon Dergisi,Bileşim Yayıncılık A.Ş., sayı 206, syf.182-187, 2009.

35. Ö. Aydoğdu, M.G. Hasırcı, H. Akçay, Bir Entegre EtTesisinde SCADA Tabanlı Endüstriyel Kontrol Uygulaması, Otomasyon Dergisi,Bileşim Yayıncılık A.Ş. sayı 201, syf. 252-262, 2009. 


  Yönetilen Tezler
1. ALİ ÜNLÜTÜRK, " FARKLI YÜZEYLERE UYUM SAĞLAYABİLEN DENGE ROBOTU ... ", Selçuk Üniversitesi , Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2012 - , Devam Ediyor
2. MEHMET KORKMAZ, " Kesirli Dereceden PID Denetleyicilerin Tasarımı, Uygulaması ve Karşılaştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2011 - 2013, Tamamlandı
3. SERHAT SOYLU , " Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Sistemlerin Hiyerarşik Bulanık Kontrolü ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2010 - 2013, Tamamlandı
4. ALİ BAHADIR, " ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ... ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2009 - , Devam Ediyor
5. ÖZDEMİR ALKAN, " Zamanla Değişen Sistemlerin Bulanık Model Referans Adaptif Kontrolü ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2008 - 2011, Tamamlandı
6. ALİ ÜNLÜTÜRK, " Bomba İmha Robotları İçin Uzaktan Kontrollü Bir Ateşleme Sisteminin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2008 - 2012, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Bölüm Başkan Yardımcısı2013 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Ve Kumanda Sistemleri A.B.D.Anabilim Dali Başkan V.17/02/201418/08/2014
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Ve Kumanda Sistemleri A.B.D.Anabilim Dali Bşk.18/08/201425/07/2016
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Ve Kumanda Sistemleri A.B.D.Anabilim Dali Bşk.22/09/201615/01/2018

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
AUTOMATIC CONTROL 1
AUTOMATIC CONTROL 2
DIGITAL CONTROL SYSTEMS (E.C.)
ELEC.-ELT. ENGINEERING PRACTICE 1
ELEC.-ELT. ENGINEERING PRACTICE 2
ELECTRICAL & ELECTRONICS DESIGN
ELEKTR. - ELEKTRON. MÜH. UYGULAMASI 2
ELEKTR. ELEKTRON. MÜH. UYGULAMASI 1
ELEKTRIK MAKINALARI III (S.D.)
ELEKTRİK ELEKTRONİK TASARIM
ELEKTRİK MAKİNALARI III (S.D.)
ELK.- ELEKTRONİK MÜH. UYG. 1
ELKTR.- ELEKTRON. MÜH. UYG. 2
LİSANS DANIŞMANLIĞI
OTOMATİK KONTROL 1
OTOMATİK KONTROL 1
OTOMATİK KONTROL 2
OTOMATİK KONTROL 2
SAYISAL KONTROL SİSTEMLERİ (S.D.)