MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. CEMİL SUNGUR
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONTROL VE KUMANDA SİSTEMLERİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  KONTROL VE KUMANDA SİSTEMLERİ
E-Mail :  csungur selcuk.edu.tr
Telefon : 0 332 2232371
Adres :
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
MEB Karaman Endüstri Meslek Lisesi19791987
Konya-Ereğli Mesleki Eğitim Merkezi Müd.19871992
Selçuk Üniversitesi Tek. Bil. MYO.19922018
Konya Teknik Üniversitesi2018 
Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi20182018

  Akademik Yayınlar:

A1. Sungur, C.”Sun-Tracking System with PLC Control for Photo-Voltaic Panels” International Journal of Green Energy, 4:6, 635–643(2007).

A2. Sungur,C. “Multi-Axes Sun-Tracking System With Plc Control For Photovoltaic Panels In Turkey” Renewable Energy 34 1119-1125 (2009)

A3. Sungur, Cemil, A. Alpaslan Altun, and Hakan Terzioglu. "A microcontroller-based real time two-axes sun tracking system for maximum PV energy." ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH 28.2 (2012): 827-834.

B1. Cemil Sungur, G�ng�r Bal, “Development of High Reliable and Accurate Centrifugal Pump Test Stand Controlled by PC.” “Y�ksek G�venirlikli ve Hassasiyetli Bir Santrif�j Pompa Deney Standının Bilgisayar Kontroll� Olarak Geliştirilmesi”, 3rdInternational Advanced Technologies Symposium. pp 403-414, August 18-20, 2003 Ankara-Turkey

B2. F Aykent, S Kahvecioğlu, AN �zt�rk, C Sungur, “Shear bond strenght of resin composite to casting alloys” 28th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 14th Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association, September 16-18/2004, pp O27, 59-60

B3. Cemil Sungur, Şirzat Kahramanlı, An Asymptotical Estimation Of An Amount Of Data Produced By Switching Function Simplification Methods Based On Multiple And Two Step Principles, The Association for Modeling and Simulation in Enterprises (AMSE’2006), Volume 2, pp 591-594 August 2006, Selcuk University.

B4.Cemil Sungur, H. Bekir G�kg�nd�z “Radyo Frekans (Rf) Y�ntemi İle Ara� Tanıma Ve  Kontrol Sistemlerinin Tasarımı Ve Geliştirilmesi” 3rd International Advanced Technologies Symposium. pp 403-414, August 18-20, 2003 Karab�k-Turkey.

B5.H.�zkanand C.Sungur “ A Desicion SupportSystem For Bank Credit Approlval By Using Expert Systems”.  iats2013_006    

B6.T.Alag�z, A. �rkmez, F. A. Kazan and C.Sungur “Designing and Realization of Regenerative Braking Systems inElectric Vehicles”  iats2013_069

B7.V.Uncuve C.Sungur “Examination Of TheSecurity Measures At Low Spedds Of Elevators” iats2013_097

D1. Cemil Sungur, MCS–51 Tip Mikrokontrollerin �evre Birimleri İle Alakalandırılması Ve Numune Bilgisayar Kartının Yapılması Sel�uk �niversitesi Teknik Online Dergisi ISSN 1302/6178, V1,N2,2000

D2. Cemil Sungur, “Bilgisayar Kontroll� Y�ksek Hassasiyetli Santrif�j Pompa Deney �nitesinin Ger�ekleştirilmesi ”, Sel�uk �niversitesi Ziraat Fak�ltesi Dergisi, S32,C17, pp. 39-46, 2003

D3. Hakan Işık, Okan �zg�nenel, Cemil Sungur, G�� Elektroniği Devrelerinin Benzeşiminde Kullanılan Bilgisayar Teknikleri. Sel�uk �niversitesi Teknik Online Dergisi ISSN 1302/6178, C3,S1,2004

D4. Sungur, C.“PLC Kontroll� PV-Batarya-Solar Sulama Pompa Sisteminin Performansinin Y�kseltilmesi” Sel�uk �niversitesi Ziraat Fak�ltesi Dergisi, S43, C21, pp 1-6, 2007

D5. Sungur, C.G�neş Pilleri İle Beslenen Termoelektrik Mobil Soğutucunun Tasarımı Ve Analizi Sel�uk �niversitesi Teknik Online Dergisi ISSN 1302/6178, C7,S1, 2008

D6. Bilgin, M. Altun, A.A. Işık, H. Sungur, C. “Biometrik Doğrulama Tabanlı Se�im Sistemi” Sel�uk �niversitesi Teknik Online Dergisi ISSN 1302/6178, C7,S1, 2008

E1. Cemil Sungur, Hakan Işık, “Kulu�ka Makinelerinde Kullanım Ama�lı Mikrodenetleyici Kontroll� Termoelektrik Isıtma ve Soğutma Sisteminin Tasarımı”, Tarımsal Mekanizasyon 21 ulusal kongresi, 2003, Konya, T�rkiye, pp. 356-361

E2. Cemil Sungur, Abdullah �rkmez “Isıtma Ama�lı, Mikrodenetleyici Kontroll�, Tam K�pr� Konvert�rl� SMPS’in Tasarımı ve Ger�ekleştirilmesi”, Tarımsal Mekanizasyon 21 ulusal kongresi, 2003, Konya, T�rkiye, pp. 362-367

E3. Sedat �alışır, Cemil Sungur, H Hacıseferoğulları, M.U. Yıldız, “Pompaj Tesislerinde Enerji Etkinliğini İyileştirme Y�ntemleri”,  II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu, 2004 K�tahya T�rkiye pp. 431-441

E4 Cemil Sungur, Hakan Terzioğlu, M. Ali Anadol   Pv Beslemeli Pıc Kontroll� Trafik Sinyalizasyonu Iv. Ege Enerji Sempozyumu  2008 İzmir 239-245

E5 Cemil Sungur, A. Alpaslan Altun Plc Kontrol İle Pv Solar-Pompa Sisteminin Performansının  Artırılması Iv. Ege Enerji Sempozyumu Mayıs 2008 İzmir 247-253

E6  A. Alpaslan Altun, Cemil Sungur  Rf-Id Teknolojisi Kullanılarak Trafikte Enerji Tasarrufunun Elde Edilmesi Iv. Ege Enerji Sempozyumu  Mayıs 2008 İzmir. 707-711

Kitap Yazımı: Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) ve Uygulamaları KONYA-2012

Dijital Elektronik Cemil Sungur, Ahmet Karyeyen, ISBN 978-605-84867-4-4 Mesleki Akademi KONYA 2014


  Yönetilen Tezler
1. Halil Özkan, " HAYVANSAL ÜRETİM ENDÜSTRİSİNDE GÖRÜNTÜ İŞLEME TABANLI GERÇEK ZAMANLI BİR KALİTE KONTROL UYGULAMASI ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ EĞİTİMİ , 2009 - 2012, Tamamlandı
2. H. Bekir Gökgündüz, " RADYO FREKANS ( RF ) YÖNTEMİ İLE ARAÇ TANIMA VE KONTROL SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ EĞİTİMİ , 2005 - 2008, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Teknik Bilimler MYO. Müd. Yardımcılığı19992003

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik Ve Enerji BölümüBölüm Başkani15/02/201015/01/2018
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Ve Kumanda Sistemleri A.B.D.Anabilim Dali Bşk.15/01/2018 
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği BölümüBölüm Başkan V.17/01/201831/01/2018
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği BölümüBölüm Başkani31/01/2018 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
ELEC.-ELT. ENGINEERING PRACTICE 1
ELEC.-ELT. ENGINEERING PRACTICE 2
ELECTRICAL & ELECTRONICS DESIGN
ELEKTR. - ELEKTRON. MÜH. UYGULAMASI 2
ELEKTR. ELEKTRON. MÜH. UYGULAMASI 1
ELEKTRİK ELEKTRONİK TASARIM
ELK.- ELEKTRONİK MÜH. UYG. 1
ELKTR.- ELEKTRON. MÜH. UYG. 2
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON (S. D.)
INDUSTRIAL AUTOMATION (E.C.)
PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER (S.D.)
PROGRAMMABLE CONTROLLERS (E.C.)