MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   KÜÇÜK YERLEŞMELERDE ATIKSU YÖNETİMİ (T.S.D.-5)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 1201814 2,00 / 0,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Y.Doç.Dr. Dünyamin GÜÇLÜ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Küçük yerleşim birimlerinden kaynaklanan atıksuların arıtılması ile ilgili atıksu arıtma tesislerinin teknoloji seçimi, tasarım kriterleri, arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı ve arıtma faaliyetleri esnasında ortaya çıkan çamurun bertarafı için kullanılacak temel teknik usul ve uygulamaları ortaya koymak
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 80 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Çeşitli kaynaklardan ders notunun hazırlanarak bilgisayar sunumu ile dersin anlatımı ve soru çözümü.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş-Küçük yerleşimleri ve özellikleri Metcalf & Eddy (2003): Wastewater Engineering: Treatment And Reuse, Mcgraw-Hill
2 Küçük yerleşimlerde Atıksu Arıtma Tesislerinin Planlama, Tasarım Ve İnşaatı İle İlgili Genel İhtiyaçlar Ve Şartlar - Planlama Dönemindeki Genel İhtiyaçlar Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım Rehberi (2013): T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
3 Küçük yerleşimlerde Atıksu Arıtma Tesislerinin Planlama, Tasarım Ve İnşaatı İle İlgili Genel İhtiyaçlar Ve Şartlar- Tasarım Faaliyetleri Ve İnşaat İle İlgili Genel Hususlar Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım Rehberi (2013): T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
4 Küçük yerleşimlerde Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarımı İçin Gerekli Veriler -Nüfus tahmin metotları Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği,20.03.2010, 27527 sayı,T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
5 Küçük yerleşimlerde Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarımı İçin Gerekli Veriler -Atıksu miktarı ve karakterizasyonu Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği,20.03.2010, 27527 sayı,T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
6 Küçük yerleşimlerde Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarımı İçin Gerekli Veriler- Atıksu Analiz Ve Karakterizasyon Yöntemleri Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği,20.03.2010, 27527 sayı,T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
7 Küçük yerleşimlerde Atıksu Arıtımında Sistem Seçimi Metcalf & Eddy (2003): Wastewater Engineering: Treatment And Reuse, Mcgraw-Hill
8 Küçük Arıtma Sistemleri-Yerinde Arıtma Sistemleri Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım Rehberi (2013): T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
9 Küçük Arıtma Sistemleri-Yerinde Arıtma Sistemleri Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım Rehberi (2013): T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
10 Küçük Arıtma Sistemleri - Merkezi Arıtma Sistemleri Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım Rehberi (2013): T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
11 Küçük Arıtma Sistemleri - Merkezi Arıtma Sistemleri Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım Rehberi (2013): T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
12 Küçük yerleşimlerde Çamur arıtımı ve bertarafı Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım Rehberi (2013): T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
13 Tasarım örnekleri Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım Rehberi (2013): T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
14 Tasarım örnekleri Metcalf & Eddy (2003): Wastewater Engineering: Treatment And Reuse, Mcgraw-Hill
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 1 40
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 12 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 22
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 22
Final : 1 24
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Atıksu arıtımı için uygulanabilir olduğu genelde kabul edilmiş metodları, atıksu arıtma tesisi kapasitesinin belirlenmesi ve projelendirilmesine esas teşkil edecek bilgileri toplamak ve analiz etmek 3
D.Ö.Ç. 2 Küçük yerleşim yerlerinin atıksu uzaklaştırmada uygulayacağı teknik esaslar ile birlikte ile arıtılmış atıksuların geri kazanımı ve yeniden kullanımı ile ilgili potansiyellerini ortaya koymak 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20