MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   ÇEVRE MÜH.UYGULAMALARI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 1201801 3,00 / 3,00 6,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Sezen Küçükçongar
Koordinator E-mail ssari selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr. Gülnihal KARA , Yrd.Doç.Dr. Süheyla TONGUR
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Çevre Mühendisliğinin su, hava ve katı atık gibi konularında çevresel problemlere temel bilgilerin ve mühendislik bilgilerin kullanılarak araştırma yöntemlerinin öğrenilmesi, çözümler üretilmesi, deneysel çalışmalar yapılması.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 70 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Öğrenciler bitirme projesi hazırlamak istedikleri öğretim üyesi ile birlikte çalışmalarını planlar, bilimsel yayınları inceler ve laboratuarda deneylerini yaparlar veya teorik çalışmalarını yürütürler. Dönem sonunda yapılan çalışmalar tez haline getirilir ve öğretim üyelerinin tamamından oluşan jüriye sunum yapılır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Çalışma konusu belirleme
2 Deney/teori çalışmasının planlanması
3 Kaynak araştırmaları
4 Kaynak taramasının düzenlenmesi
5 Deney şartlarının oluşturulması
6 Deneysel/teorik çalışmaların yürütülmesi
7 Deneysel/teorik çalışmaların yürütülmesi
8 Deneysel/teorik çalışmaların yürütülmesi
9 Deneysel/teorik çalışmaların yürütülmesi
10 Ara sınav
11 Elde edilen bulguların değerlendirilmesi
12 Değerlendirme
13 Tez yazımı
14 Tez yazımı
15 Sunum hazırlama
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : 1 60
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 40
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 8
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 2 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 2
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 6 4
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Çevre mühendisliği konularında araştırma yöntemlerini bilir 2
D.Ö.Ç. 2 Deney tasarlar ve deneysel çalışmalar yapbilir 4
D.Ö.Ç. 3 Sözlü ve yazılı sunum becerisi kazanır 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20