MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   ATIKSU ARITIMI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 1201709 4,00 / 0,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Bilgehan NAS
Koordinator E-mail bnas selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç.Dr. Bilgehan NAS
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, atıksu arıtma sistemleri hakkında öğrencileri temel bilgiler yanında her bir işlem ve prosesin tasarımı ve işletilmesi konusunda bilgilendirmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 80 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 ¬ Türkiyedeki Evsel Atıksu Arıtma Tesislerinden Örnekler ¬ Atıksu Mühendisliğine Genel Bir Bakış ¬ Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği, Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği, Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
2 ¬ Atıksuyun Bileşenleri ¬ Atıksu Karakteristikleri, Fiziksel özellikleri, İnorganik bileşenleri, Metalik bileşenleri, ¬ Toplam organik bileşenleri, Biyolojik özellikleri Metcalf & Eddy, Inc. (2003) Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse, 4th edition, McGraw Hill, Inc., New York, NY,
3 ¬ Proses Analizi ve Seçimi ¬ Atıksu arıtımında kullanılan reaktörler, Proses seçiminde önemli faktörler ¬ Atıksu arıtma tesislerinin planlama, tasarım ve inşaatı ile ilgili genel ihtiyaçlar ve şartlar Metcalf & Eddy, Inc. (2003) Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse, 4th edition, McGraw Hill, Inc., New York, NY,
4 ¬ Farklı Nüfus Grupları için Sistem Seçimi ¬ Evsel Atıksu Debilerinin ve Yüklerinin Hesap Esasları Metcalf & Eddy, Inc. (2003) Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse, 4th edition, McGraw Hill, Inc., New York, NY,
5 ¬ Birinci kademe (ön) arıtma ¬ Izgaralar ve Elekler ¬ Kaba ve ince ızgara tasarımı, ¬ Debi Ölçümü, Pompa İstasyonları, Dengeleme Metcalf & Eddy, Inc. (2003) Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse, 4th edition, McGraw Hill, Inc., New York, NY,
6 ¬ Kum Tutucular, ¬ Akış Kontrol Ekipmanları (Parshall Savağı) ve tasarımı ¬ Ön Çökeltme Havuzları, ¬ Ön Çökeltme havuzu tasarımı Metcalf & Eddy, Inc. (2003) Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse, 4th edition, McGraw Hill, Inc., New York, NY,
7 ¬ Biyolojik Arıtma, , Biyolojik nitrifikasyon, Biyolojik denitrifikasyon, Biyolojik fosfor giderimi Metcalf & Eddy, Inc. (2003) Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse, 4th edition, McGraw Hill, Inc., New York, NY,
8 Süspanse Büyüme Biyolojik Arıtma Prosesleri Aktif Çamur prosesine giriş, ¬ Aktif Çamur reaktörü tasarımı Metcalf & Eddy, Inc. (2003) Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse, 4th edition, McGraw Hill, Inc., New York, NY,
9 Stabilizasyon Havuzları (Lagünler) Bağlı Büyüme Biyolojik Arıtma Prosesleri, Damlatmalı filtreler, Biyodiskler Metcalf & Eddy, Inc. (2003) Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse, 4th edition, McGraw Hill, Inc., New York, NY,
10 ¬ Küçük arıtma sistemleri Metcalf & Eddy, Inc. (2003) Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse, 4th edition, McGraw Hill, Inc., New York, NY,
11 ¬ Atıksu Arıtımında İleri Arıtma Teknolojileri Metcalf & Eddy, Inc. (2003) Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse, 4th edition, McGraw Hill, Inc., New York, NY,
12 Çamur arıtma ve uzaklaştırma Metcalf & Eddy, Inc. (2003) Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse, 4th edition, McGraw Hill, Inc., New York, NY,
13 Arıtılmış Atıksuların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı Metcalf & Eddy, Inc. (2003) Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse, 4th edition, McGraw Hill, Inc., New York, NY,
14 Tesis yerleşimi ve yardımcı tesisler Atıksu arıtma sistemlerinde borulama Proses kontrolü ve otomasyon Metcalf & Eddy, Inc. (2003) Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse, 4th edition, McGraw Hill, Inc., New York, NY,
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 6
Küçük Sınavlar : 2 2
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1) atıksu arıtma tesisi yapılacak bölgenin özellikleri, yasal düzenlemeler, alıcı ortam ve maliyet gibi faktörleri de düşünerek optimum akım şemasını oluşturabilir 2) Bir evsel atıksu arıtma tesisinin debisini hesaplamaktan başlayarak her bir işlem ve prosesi tasarlayabilir 3) İşletebilir 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20