MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   TEMEL İŞLEMLER LABORATUVARI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1201655 0,00 / 2,00 3,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Esra YEL
Koordinator E-mail etarlan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç.Dr. Esra YEL
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Arıtımda kullanılan çeşitli temel işlemleri laboratuar ortamında uygulamak, sistem kurmak, sistemden veri toplamak ve verileri ilgili temel işlemin gerektirdiği şekilde işleyerek tasarımda veya uygulamada kullanılabilecek bilgi çıkarımı yapmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 80 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Laboratuvar deneyleri, raporlama
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş Laboratuvar bilgi föyü ve deney föyleri
2 Sistem kavramı, Temel işlemler deneylerinin genel özellikleri, veri toplama esasları Laboratuvar bilgi föyü ve deney föyleri
3 Çökeltme tankları hidroliği ve 2. tür çökeltme deneyleri Laboratuvar bilgi föyü ve deney föyleri
4 Çökeltme tankları hidroliği ve 2. tür çökeltme deneyleri Laboratuvar bilgi föyü ve deney föyleri
5 3. tür çökeltme ve filtrasyon deneyleri Laboratuvar bilgi föyü ve deney föyleri
6 3. tür çökeltme ve filtrasyon deneyleri Laboratuvar bilgi föyü ve deney föyleri
7 Adsorpsiyon izotermi ve Reaktör Uygulamaları deneyleri Laboratuvar bilgi föyü ve deney föyleri
8 Adsorpsiyon izotermi ve Reaktör Uygulamaları deneyleri Laboratuvar bilgi föyü ve deney föyleri
9 Havalandırma - Kimyasal Oksidasyon ve Koagülasyon-Flokülasyon deneyleri Laboratuvar bilgi föyü ve deney föyleri
10 Ara sınav
11 Havalandırma - Kimyasal Oksidasyon ve Koagülasyon-Flokülasyon deneyleri Laboratuvar bilgi föyü ve deney föyleri
12 İyon Değiştirme ve Dezenfeksiyon deneyleri Laboratuvar bilgi föyü ve deney föyleri
13 İyon Değiştirme ve Dezenfeksiyon deneyleri Laboratuvar bilgi föyü ve deney föyleri
14 Biyolojik Arıtım Sistemleri Deneyi Laboratuvar bilgi föyü ve deney föyleri
15 Dönem sonu genel sistem analizi Laboratuvar bilgi föyü ve deney föyleri
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 12 24 6 24
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 16 - -
Final   1 60 1 36
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 0 0
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 14 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Arıtımda kullanılan temel işlemlerle ilgili laboratuvar ölçekte ünite oluşturmak, 4
D.Ö.Ç. 2 Sistemlerin prensipleri ve çalışma mekanizmalarını incelemek 2
D.Ö.Ç. 3 Deneysel verilerden arıtma tesisi projelendirme ve işletmede yardımcı olacak temel bilgileri çıkarabilmek 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20