MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   HAVA KALİTESİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1201630 2,00 / 0,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Gülnihal KARA
Koordinator E-mail gkara selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr.Gülnihal KARA , Yrd.Doç.Dr.Gülnihal KARA
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Hava kirliliğinin kaynakları, oluşan kirleticilerin özellikleri hakkında bilgi vermek, hava kalitesi ölçüm teknikleri hakkında bilgi vermek, hava kalitesi standartları hakkında bilgi vermek, hava kirliliği ve meteoroloji ilişkisini incelemek, hava kirleticilerinin etkilerinin bilincini oluşturmak, kirleticilerin alıcı ortamda oluşturdukları konsantrasyonların modellenmesi ve emisyon envanteri hesaplanması hakkında bilgi vermek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
50 40 10 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders haftada 2 saat teorik olarak anlatılmaktadır. Ders kapsamında takip edilen kitap bulunmamaktadır, ancak ders notları mevcuttur. Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Takım/Grup Çalışması, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma şeklinde dersin işleyişi yapılmaktadır. Notlandırma: Ders kapsamında notlandırma 1 ara sınav, 1 Final notu ile yapılacaktır. Ders geçme notu arasınav notunun %40ı, Final notunun %60ı alınarak yapılacaktır. Sınav notlandırmaları aşağıdaki gibi olmaktadır Arasınav notu: Teorik sınav notu Final Notu: %70 teorik final sınavı notu + %30 Dönem projesi
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 1. Giriş Rao, M.N. and H.V.N., Rao, Air Pollution. McGraw-Hill Publishing Co. Ltd., 1989.
2 İdeal gaz olarak hava, Atmosferin kimyasal bileşimi ve genel atmosferik sirkülasyon Rao, M.N. and H.V.N., Rao, Air Pollution. McGraw-Hill Publishing Co. Ltd., 1989.
3 Temiz hava ve hava kirliliği, Hava kirliliğinin ve kalitesinin tanımı, Hava kirliliğinin kaynakları Rao, M.N. and H.V.N., Rao, Air Pollution. McGraw-Hill Publishing Co. Ltd., 1989.
4 Ölçüm, emisyon tahminleri ve emisyon envanteri Hava kirliliği indeksi, Meteoroloji ve hava kirliliği Hackney, J.D., Avol, E.L., Linn, W.S., Anderson, K.R.,. Active and Passive Ozone Samplers Based on a Reaction with a Binary Reagent. Health Effects Institute, Research Report Number 63. pp. 18. 1994.
5 Atmosferik kararlılık, Atmosferik sınır tabaka ve hava kirliliği açısından önemi, Hava kirleticilerinin difüzyonu ve taşınımı üzerine meteorolojinin etkisi Hackney, J.D., Avol, E.L., Linn, W.S., Anderson, K.R.,. Active and Passive Ozone Samplers Based on a Reaction with a Binary Reagent. Health Effects Institute, Research Report Number 63. pp. 18. 1994.
6 Rüzgâr hızı, Rüzgâr gülü,Yerel meteorolojik verilerin kullanılması Hackney, J.D., Avol, E.L., Linn, W.S., Anderson, K.R.,. Active and Passive Ozone Samplers Based on a Reaction with a Binary Reagent. Health Effects Institute, Research Report Number 63. pp. 18. 1994.
7 Ülkemizde hava kalite standartları, Hava kalite standartları, Temiz hava kanunu Hackney, J.D., Avol, E.L., Linn, W.S., Anderson, K.R.,. Active and Passive Ozone Samplers Based on a Reaction with a Binary Reagent. Health Effects Institute, Research Report Number 63. pp. 18. 1994.
8 Arasınav
9 Hava kalitesinin modellenmesi Hackney, J.D., Avol, E.L., Linn, W.S., Anderson, K.R.,. Active and Passive Ozone Samplers Based on a Reaction with a Binary Reagent. Health Effects Institute, Research Report Number 63. pp. 18. 1994.
10 Farklı hava kirleticilerin etkileri, Kriter hava kirleticilerinin etkileri Hackney, J.D., Avol, E.L., Linn, W.S., Anderson, K.R.,. Active and Passive Ozone Samplers Based on a Reaction with a Binary Reagent. Health Effects Institute, Research Report Number 63. pp. 18. 1994.
11 Risk değerlendirmesi Hackney, J.D., Avol, E.L., Linn, W.S., Anderson, K.R.,. Active and Passive Ozone Samplers Based on a Reaction with a Binary Reagent. Health Effects Institute, Research Report Number 63. pp. 18. 1994.
12 Risk değerlendirmesi Hackney, J.D., Avol, E.L., Linn, W.S., Anderson, K.R.,. Active and Passive Ozone Samplers Based on a Reaction with a Binary Reagent. Health Effects Institute, Research Report Number 63. pp. 18. 1994.
13 İç ortam hava kirleticileri ve kaynakları Hackney, J.D., Avol, E.L., Linn, W.S., Anderson, K.R.,. Active and Passive Ozone Samplers Based on a Reaction with a Binary Reagent. Health Effects Institute, Research Report Number 63. pp. 18. 1994.
14 nel Tekrar Hackney, J.D., Avol, E.L., Linn, W.S., Anderson, K.R.,. Active and Passive Ozone Samplers Based on a Reaction with a Binary Reagent. Health Effects Institute, Research Report Number 63. pp. 18. 1994.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 10
Sunum ve Seminer : 1 10
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 40
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 5 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 4
Derse Özgü Staj : - 0
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 2 6
Vaka Çalışmaları : - 0
Projeler : 6 6
Ödev : 2 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 5
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Hava kirliliği, hava kirleticiler ve meteoroloji ile ile ilgili temel kavramların öğrencilere kazandırılması 4
D.Ö.Ç. 2 Emisyon ve imisyon ölçüm yöntemlerini kavrama ve ileride uygulama becerisi oluşturulması 4
D.Ö.Ç. 3 Emisyon envanteri ve modelleme yöntemleri hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olması ve yerel bilgiler ile emisyon envanteri hazırlama yetisinin kazanılması 4
D.Ö.Ç. 4 Öğrencilerin Türkiyenin ve dünyanın çevre sorunlarını değerlendirebilmesi 4
D.Ö.Ç. 5 Çeşitli kaynaklardan atmosfere bırakılan kirleticilerin konsantrasyonlarının hesaplanabilmesi 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20