MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   DENİZ KİRLİĞİ VE KONTROLÜ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1201614 2,00 / 0,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç.Dr. Süheyla TONGUR
Koordinator E-mail suyildiz selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Deniz suları ve ekosistemi hakkında bilgilenme. Deniz kirleticileri ve özellikleri hakkında bilgilenme. Seyrelmeler ve seyrelmeye bağlı deşarj hesapları. Deşarj ekipmanlarının tanıtılması. Deşarj hatlarındaki hidrodinamik yüklerin hesabı ve bu yüklere bağlı tespit kitlelerinin dizaynı.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 90 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders kaynak kitaplardan oluşturulan ders notları üzerinden anlatılmakta ve öğrenci grupları oluştururlarak sunumlar yaptırılmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 EKOSİSTEM : Littoral, bentik bölge. Deniz Sularının sınıflandırılması. Yayınlanmamış ders notları
2 DENİZ SUYUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ : sıcaklık, akıntılar, yoğunluk, bulanıklık. Kimyasal özellikler : tuzluluk, asidite ve alkalinite, çözünmüş gazlar, organik maddeler. Yayınlanmamış ders notları
3 EKOLOJİNİN KURALLARI: Liebig minimumlar kuralı, Shelford tolerans kuralı. Besin zinciri. Yayınlanmamış ders notları
4 DENİZ KİRLETİCİLERİ : Yapıları ve özellikleri, Kirleticilerin etkileri, Kirliliğin sebepleri Yayınlanmamış ders notları
5 KİRLENME TÜRLERİ. Petrol ve petrol türevlerinde kaynaklanan kirlilik. Evsel atıksular. Yayınlanmamış ders notları
6 Deniz ulaşım araçlarının etkisi. Petrol kirliliğinin giderimi. Yayınlanmamış ders notları
7 Deniz araştırmaları. Yayınlanmamış ders notları
8 SEYRELMELER : S1, S2, S3 seyrelme Yayınlanmamış ders notları
9 SEYRELMELER : S1, S2, S3 seyrelme Yayınlanmamış ders notları
10 Arasınav Arasınav
11 BORU ÜZERİNDEKİ HİDRODİNAMİK ETKİLER : Kırılma bölgesinin saptanması Yayınlanmamış ders notları
12 BORU ÜZERİNDEKİ HİDRODİNAMİK ETKİLER Deşarj borusuna etkiyen faktörler. Yayınlanmamış ders notları
13 Arıtma modifikasyonları. Sahil suyu kalite standartları. Yayınlanmamış ders notları
14 Deşarj hatlarının hidrolik tasarımı. Yayınlanmamış ders notları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 14 2
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 16
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Deniz ve deniz kirleticileri hakkında kazanım. 4
D.Ö.Ç. 2 Kirliliğe bağlı deşarj ve deşarj sistemleri tespitinin anlaşılması. 4
D.Ö.Ç. 3 Seyrelmeler. Deşarj boruları ve difüzörler hakkında bilgi edinme. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20